Manuscript

Vi kanske ej upptäcker att en plan är dålig förrän vi har prövat den fullt ut ell när vår högre makt, den barmhärtige leder oss i en annan riktning..

1:a sept, vår första höst månad, ett manuscript fr mig gör sig gällande, kram på dig 🤗..

Gillar