Kommunikation

Frågor som du bör ställa dig i situationer som inte alltid är så trevliga och tillmötesgående kan vara;..

Vad säger min kloka sida resp. min riskabla, 🤔.. Vad är viktigt för mig att förmedla i denna situation, 🤔 och hur kan jag förmedla detta, 🤔.. Vilka fördelar resp. nackdelar finns, 🤔.. Vilka hjälpsamma strategier har jag, 🤔..

Känns bra att även kunna uttrycka det här i skrift, det manifesterar det önskvärda beteendet i dessa situationer, 🤗..

Gillar