Nya inlägg

Känslomässiga och mentala störningar,.

Karaktärsdrag, ☝🏻..

Karaktärsdefekter, ☝🏻..

Beredvillighet, ☝🏻..

Insikt,☝🏻..

Motspänstighet, ☝🏻..

Attitydsförändring,☝🏻..

Ovillighet att förlåta, ☝🏻..

Vikten av att handla, ☝🏻..

inse skillnaden mellan självvalda mål och det bästa möjliga målet, ☝🏻..

Villighet att göra personlig inventering, ☝🏻..

Saknad av känslomässig balans, ☝🏻..

budskap och tankar jag här delar m mig av ty priset i skillnaden och motsatsen till just villighet, ödmjukhet, förlåtelse och kärlek kan och kommer bli väldigt högt såtillvida du ej kan bemästra din motvillighet till förändring, ❤️🤗💘😥💔..

fredag i almanackan vi har och det kväller blivit, ta hand om dig i helgen, 🤗.. Allt Gott, ty kärlek i massor.. /😍🥰😘..

Fridens liljor,..

Gillar