Coronaviruset

Det började m information om att i Kina har ett nytt coronavirus upptäckts bland människor som besökt en marknad i staden Wuhan. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för att smittan sprids till Sverige som mycket låg, här gjordes ett fatalt misstag, ☝️.

Källan till smittan har ännu inte riktigt identifierats, (krävs en art till mellan de s.k. påstådda fladdermössen och oss människor) men marknaden har hållits stängd sedan den 1 januari. Totalt hade några hundratal sjukdomsfall rapporterats i Kina med luftvägssymtom, feber och hosta. Ett fåtal dödsfall har också rapporterats, (efter egen forskning så var detta missvisande info och fakta, Kina försökte likt Tjernobyl tysta ned det hela, finns uppg på flera 1000-tals beställda urnor i just det omr vid den här tidpunkten jämfört m året innan, vad tror du det beror på?, ☝️) där patienten hade annan allvarlig underliggande sjukdom. Eftersom inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar minskar risken för nya sjukdomsfall successivt, mm. mm..

Sjukdomsfall har även rapporterats från flera andra länder, samtliga med koppling till staden Wuhan i Kina. Här i Sverige drabbades vi pga den stora människoflrflyttningar mellan Iran och Sverige men också fr Italien.

Det nya viruset tillhör Corona familjen som du säk känner till vid det här läget. Ett stort misstag som gjordes inledningsvis var nyheterna att oftast orsakar liknande virus bara milda infektioner hos oss människor, enl FMH och Mr Tegnell, ☝️.. men till samma familj hör även sars och mers som kan ge mkt allvarligare symtom.

Det finns ännu inga säkra bevis för överföring från människa till människa under denna tid vilket jag tog som nonsens.
När jag tid i januari började forska lite även hos de Svenska ansvariga myndigheterna så skrev FHM (Folkhälsomyndigheten) och gick ut m följande allmän info bl.a. FHM följer utvecklingen men vi bedömer risken för fall här hemma i Sverige som mycket låg och osannolik men om det mot förmodan skulle förekomma ell dyka upp fall där personer besökt Kina och (syftade väl då på provinsen Wuhan, om dem nu visste viruset ursprung?) kontaktar sj vården m luftvägssymtom, hosta ell feber har vi FMH och sj vården all möjlighet och beredskap att utföra diagnostiska tester och analyser för att upptäcka det aktuella viruset, också det helt fel, ☝️..

Redan h��r gjordes det brister och uttalanden av dir felaktig karaktär av kunskap och info enl mig, ☝️.. WHO och andra starka internatiönella org hade redan börjat verka för ett mer och större utbrott vilket våra myndigheter m just FHM i spetsen också skulle ha gjort naturligtvis. Att påstå att ex "diagnostika" tester är inga problem för oss var också en stor miss enl mig, vilket mkt riktigt visade sig, ☝️..

Och om jag inte minns helt fel så beslutade WHO att utlysa ett globalt nödläge med anledning av virus utbrottet redan i slutet av jan och senare i början av  mars klassades spridningen av coronaviruset som en pandemi, vilket bara var en tidsfråga enl mig, ☝️.. tyvärr..

Spridningen av sars-cov-2 som viruset mer kallas i forskar kretsar har skett snabbare än vad forskarna inledningsvis väntade sig här hemma, utan att rådfråga ell vart fall lyssna på mer internationella org vilket också naturligtvis skulle ha gjorts, ☝️..

Tror det var i början av mars som nästan hälften av världens befolkning satt i karantän samtidigt som tre miljarder människor var ombedda att stanna hemma.
Och vad gjorde Mr Tegnell och regeringen, jo vi stängde inte ned ngt till skillnad fr våra grannländer som låg steget före, kom ihåg att inte ens våra äldreboenden stängdes ned förrän kanske 1 mån senare vilket är en del och en rel stor orsak till dem många dödsfall bland äldre här hemma då inte ens ansvariga chefer mfl fick ngn vidare information om läget och till förändringar ell ändrade rutiner vilket jag tyckte var riktigt märkligt, ☝️..

Kan upplysa dig om att restriktionerna som först offentligt tillkännages fr FHM kom först 10 april vilket var på tok för sent, ☝️..

Det handlade bl.a. om att folksamlingar på mer än 50 pers förbjöds, vidare en "uppmaning" till rest och krogar att minska trängseln. Därefter kom också ett inreseförbud förutom då EU-medborgare och medborgare från Schengenomr, samtidigt uppfördes som nämnts ovan ett besöksförbud på våra äldreboenden..

Vad har jag gjort då m all den kunskap och fakta du tror ell vet mig känna till? Jo, till nästan 100 % för att skydda mig och andra sedan i jan ändrade jag mina rutiner m bl.a. följande:

Jag började alltid att noggrant tvätta händerna m varmt vatten och tvål sedan anv handsprit dagligen varje ggn som jag kom hem var det, det första jag gjorde och när jag ej var hemma hade jag alltid en liten flaska m mig, vad gäller mat så lagade jag all mat själv hemmavid väl tillagad och genomstekt kött och kyckling samt höll jag mig borta fr rest och folksamlingar samt kollektivtrafik, vidare köpte jag en del skyddsutr och handsprit till nära och kära, etc. etc. Att stanna hemma om jag hade lindriga symptom som huvudvärk, feber ell hosta förekom inte så den åtgärderden behövde jag ej ta vid, peppar, peppar ta i trä, 🙏.. Vidare så gjorde jag mina obligatoriska inköp av mat mm. ex. antingen precis vid öppning ell stängning för att just undvika folk. Slutade också att besöka gym utan började tr mkt mer utomhus ist m min racer cykel i synnerhet. Duschade och tvättade mina kläder oftare också.

Visste redan vid denna tid att en av ovanstående "metoder/rutiner" inte räckte ell skulle räcka utan jag anv mig av samtliga vilket jag också framhävde och rek nära och kära att göra men somliga trodde jag var paranoid ell överdrev, ofta avslutade jag våra diskussioner m "time will tell" ell vi får se vem av oss som här tänker rätt, 🤗..

Gillar