nyttttttttttt

så eftter flera månders tid så hör Turisten av sig till jimjim och frågar hur det är. (i oktober)


jimjim svarar turisten i dag

  • 22 visningar

Gillar