sportlov?

Nej inte hos mig. Endast hemma från skolan i morgon och ska kämpa mig igenom resten av veckan i skolan. Dock har ju klubben sportaktiviteter som både ska hjälpas till på och delta i. Vad gör ni en sportlovsvecka som komma skall?

Emil och Chex

  • 0 visningar

Gillar