5/5⭐️ till ”Svart bälte i föräldraskap”

5/5 till ”Svart bälte i föräldraskap – att lösa vardagen i npf-familjer” av Lotta Borg Skoglund och Martina Nelson, utgiven av Natur och Kultur. Wow! Vilken omfattande och gedigen handbok till familjer som kämpar med svårigheter och anpassningar varje dag. Jag kan tänka mig att den här boken är efterlängtad då den erbjuder förklaringar och teoretiska modeller för en ökad förståelse, men framför allt konkreta tips på formuleringar, hacks, frågebatterier, hjälpmedel, appar, stödgrupper, organisationer, boktips och exempeldialoger. Budskapet är klart och uppmuntrande, just att det inte finns perfekta föräldrar, vilket är en viktig påminnelse för alla familjer som kämpar. Det finns ett ”good enough”-tänk man kan anamma. Barn gör rätt om de kan.

Jag uppskattar kombinationen av föräldraröster samt Nelson och Borg Skoglunds egna tankar som är evidensbaserade. Det är även värdefullt att de har inkluderat barnets eller ungdomens syn på problematiken med unika inifrånperspektiv.

Jag tyckte att ordvalet ”hemmakämpare” i innehållsförteckningen var intressant då jag endast hade hört ”hemmasittare” innan. Det förstnämnda säger mer om hur det är en kamp och inte att barnet eller ungdomen är passiv pga ett val. Detta ”nya” uttryck för mig kommer jag själv att använda framöver.

I slutet av varje kapitel finns det en referenslista för vidare läsning som gjorde mig extra glad och inspirerad att fördjupa mig ytterligare. Kapitel 2-14 har två stycken fallbeskrivningar (en eller två personer) som följs av ”Rekommendationer och tips”, ”Här kan du få mer stöd och information” och ”För dig som vill veta mer”. Boken är grafiskt tydlig med tipsrutor och enhetlig layout. Författarna erbjuder pedagogiska sammanställningar med förklaringar som är tydliga och oftast innehåller olika exempel för en vidgad förståelse.
Trots att jag som pedagog, mentor och psykologiintresserad har läst varierade faktaböcker om specialpedagogik och psykologi innan så har jag lärt mig otroligt mycket från denna handbok. Här är några exempel på innehåll som jag blev extra nyfiken på att lära mig mer om: skuggsyskon, IF (Intellektuell Funktionsnedsättning), PANS/PANDAS, MI (Motivational Interviewing), PDA (Pathological Demand Avoidance), känslosmitta, affektutbrottsmodellen, orostid, säng-googlande, sömnhygien, hemmakämpare, energiplanera, stress- och kravkänslighet, psykopedagogisk behandling, SIP (Samordnad Individuell Plan), skärminnehåll, tidshjälpmedel, perceptuella avvikelser, ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder, könsdysfori, deadname, icke-dömande samtalsklimat, 2e (twice exceptional), m.m.

Denna handbok bör köpas in och användas som #referenslitteratur till #personal på #BUP och #vuxenpsykiatri , #EHT inom #skola , #lärarutbildning , #familjemottagning , #ungdomsmottagning , #KBT #terapeuter . Den bör självklart rekommenderas till familjer vars medlemmar har fått diagnoser och kanske även familjer som genomgår utredning. Jag kommer att be vår #kurator , #skolsköterska och #specialpedagog på vår skola att läsa denna.

Jag är så tacksam för möjligheten att få förhandsläsa manuset. Det har varit en ära och ett lärorikt tillfälle. Tack, Lotta Borg Skoglund, Martina Nelson och Natur och Kultur.

Gillar

Kommentarer