In 2020 I will...

1. Jobba på mig själv. Jag kommer att lära mig förlåta mig själv för de misstag jag gör. Jag kommer att lära mig acceptera mig själv som sådan jag är. Jag kommer att jobba för att bli den absolut bästa versionen av mig själv så som jag gjort i år. Och vet ni vad? Det kommer jag att göra för resten av mitt liv.

// Work on myself. I will learn to forgive myself for mistakes I make. I will learn to accept myself the way I am. I will work on becoming the best possible version of myself as I already have for years. And you know what? I will keep on doing exactly that for the rest of my life.

2. Resa. Ser jag tillbaka till de bästa minnena ifrån förra året är de alla medan vi rest runt om kring. Detta års bucket list? Kanske Grekland eller Italien. Vi får se var livet tar mig näst!

// Travel. Thinking back to the best memories of the past year they were all made while traveling. This years bucket list? Maybe Greece or Italy. We’ll see where life takes me next!

3. Prioritera relationer. Vänner, familj och kärlekslivet. Allt som verkligen har betydelse i livet är de vi väljer att omringa oss med, så vill gärna göra mer tid och planer med dem jag älskar.

//Prioritise relationships. Friends, family and love life. All that really matters in life is those we surround ourselves with, so I wish to make more time and more plans with those I love.

4. Tänk positivt. Detta är något jag inte alltid gör men något jag vill hålla i åtanke. Ett positivt tankesätt sviker aldrig och gör livet aningen enklare.

//Think positive. This is something I obviously don’t always do but something I want to keep in mind. A positive mindset never fails and makes life just a little bit better.

5. Vara mer i nuet. Jag har alltid varit en person som tänker intill framtiden - vad skall jag äta imorgon, vad skall jag göra i somras, vad kommer hända om 5 år. Detta år vill jag fokusera på att inte övertänka. Leva i nuet istället för framtiden, planera får man alltid men även njuta av det som händer just här och nu.

// Be more in the present. I’ve always been a person who thinks into the future - what should I eat tomorrow, what should I do this summer, what will happen in 5 years. This year I want to focus on not overthinking. Live in the now instead of the future, you can always plan things but even enjoy the things happening here and now.

Gillar

Kommentarer

Tv? M?nadsl?ner,
Låter som bra mål!
tvamanadsloner.blogspot.com