Det kommer ju alltid nya regler o lagar vid nytt år

Vardagligt småprat, #Nouw30DayChallenge

Många kommer man aldrig ens i kontakt med eller förstår vad det är för ändring dom gör. Men sen finns det alltid någon lite nyhet som berör alla människor på olika sätt... Och som vanligt är det flest lagändringar som kommer från Justitiedepartementet.

.

* En är att public serviceavgiften (det som vi engång kallade tv-licens) sänks för alla, nu är den baserad på inkomsten men hörde att det i genomsnitt blir 67 kr/år o person... så ca 6 kr i månaden - det kommer märkas...

* Schablonintäkten för uppskjuten skatt på vinst vid bostadsförsäljning (den så kallade uppskovsräntan) tas bort. Både befintliga och framtida uppskov omfattas av de nya reglerna.

* Bankerna är tvungna att tillhanda hålla kontalttjänster.

* Från och med den 1 januari förändras det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år.

* Det blir ändringar i lagen för beskattning av utländska inhyrd arbetskraft. I stora enkla drag så kommer det beskattas som svensk person anställd av svenskt bolag. Den såkallade 183-dagarsregeln går inte längre att använda.

.

* Det blir ett höjt rut-avdrag, från 50 000 kr till 75 000 kr, som också kommer att utökas i frågan om vilka tjänster som man kan använda rut-avdraget för.

De nya tjänster som omfattas av rut-avdraget är:

· vattentvätt av kläder och hemtextilier som utförs vid en tvättinrättning

· torkning och annan efterbehandling samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier när arbetet utförs i samband med sådan tvätt

· hämtning och lämning av tvättgods till och från en tvättinrättning när transporten utgör en del av tvätteritjänsten

· tjänster som avser enklare tillsyn av bostaden

· möblering och förflyttning av bohag och annat lösöre som hör till hushållet samt montering och demontering av sådana föremål

· transporttjänst som avser bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning

· transport av bohag till och från utrymmen för magasinering av bohaget, även om magasineringen inte har samband med flytt mellan bostäder.

.

.

En annan lagändring gör att det kommer bli enklare att omvandla obetalda böter till fängelse om den bötfällde har ekonomi för att betala men vägrar ändå betala sina böter.

Ett stort problem i framför allt stora städer är felparkerade bilar, där dom som står som ägare för bilarna är vad man kallar bolmålvakter - dom bulvanäger bilar som används av andra personer. Dom har ingen ekonomisk möjlighet att betala böterna så inget sker... bilarna forstätter att parkeras där det passar den som kör den.

Men från årsskiftet ska fordon med obetalda p-avgifter på mer än 5 000 kronor och som inte betalats efter sex månader, få användningsförbud. Om fordonet används trots ett förbud ska polisen kunna ta bort registreringsskyltarna.

.

Nu den första januari infördes också en möjlighet att döma unga brottslingar till nya typer av straff. De ska användas när varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är tillräckligt ingripande påföljder.

Det kan handla om förbud att lämna bostaden under helgkvällar och nätter eller förbud att vistas på viss plats eller i ett visst område. Inskränkningarna ska kontrolleras med elektronisk fotboja.

.

Följ ditt hjärta o din magkänsla.
Då blir det rätt!

Gillar