1. När började man att använda sig av uttrycket internet?
2. Vad kunde man gör på en portal?
3. Vilken plats ligger Sverige på bland världens nationer för antalet internetanvändare år 2014?
4. Hur har Sverige haft ansvar för den tekniska infrastrukturen?
5. Vad var grund tanken bakom internet från början?


Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments


​Hur har innehållet förändrats?

Mellan 1990–2000 så räknar man med att internet var något som många människor börjat använda sig av. Internet från början var menat att vara ett forskningsprojekt inom den amerikanska universitetsvärlden. Då man skulle kunna ansluta datorer till varandra över ett långt avstånd. [1]Men sedan utvecklades till något ännu större och kraftfullt. När människor utanför den akademiska världen började använda sig av internet. De utvecklade de sen så att fler kunde gå med i Facebook utan för just Harvad. Det spred sig på Universiteten ibland annat USA men utvecklades successivt till allmänheten.

Människor var glada över att man kunde kommunicera med varandra men internet handlade inte bara om det. Det kom nya och nya saker hela tiden. Förr använde man sig av internet genom att kommunicera och kanske koppla upp sig till sitt internetbandsbolag. Det fanns alltså inte så mycket att göra på internet det var för det mesta sidor med bara en lång tråkig text. Men tidigt under 2000-talet började de komma fler och fler funktioner och man började använda internet till fler vardagliga saker, som tex nätshopping, som är en av dom mest använda funktionerna på internet idag.[2] Det gör det enklare för kunderna att nå ut till ett större utbud av vad dom söker. Samt företagen når ut till fler kunder. När kom Facebook och Twitter Sociala medier skapades senare så som Facebook som blommade ut enormt. En sajt där människor kan kommunicera med varandra vart du än befinner dig. Facebook skapades år 2004 av Mark Zuckerberg tillsammans med hans collage-rumskamrater. Precis som internet var tanken bakom sajten inte meningen att nå ut till hela världen. Det skulle vara en sida för Harvadstudenterna och endast dom kunde registrera sig. De utvecklade de sen så att fler kunde gå med i Facebook utan för just Harvad. Det spred sig på Universiteten ibland annat USA men utvecklades successivt till allmänheten. Facebook kom till Sverige 2006 den 26 september. Facebook är fortfarande en stor social media men används för det mesta av äldre personer så som 30+. Tack vare Facebook var en inspiration till många att vilja uppfinna liknande saker och därför har vi så många olika sociala medier idag.

Sociala medier utvecklades ännu mer och nu finns det flera tusen olika med olika funktioner. Du kan tex använda dig av Youtube som är en sida där du kan ladda upp videos och kolla på Videos. En social media som är extremt stor och finns över hela världen. Nu består alltså innehållet på internet inte längre av tråkiga och dåligt gjorda sidor med långa texter. Utan idag finns de tusentals intressanta funktioner. [3][1] https://www.iis.se/lar-dig-mer/arkiv/vart-internet/internet-da-och-nu/

[2] http://www.rejas.se/fritis/datorkommunikation/chap_internet.html

[3] https://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook

Ella Andersén 1DEM

Likes

Comments

Internetets början:

Utvecklingen av ARPAnätet skedde under kallakriget. Det var ursprungligen centralenheten för den militära rymdforskningen i USA men blev, ett tag efter, samordningsenheten för amerikanska datacentraler.[1]

Internetets utveckling:

1971 bestämde man att ARPAnätet skulle offentliggöras trots att det hade koppling till försvaret. För att nätverket skulle fungera internationellt bestämde man att alla datamaskiner skulle ha samma regler för hur man skickade och tog emot data. Internet Protocol skapades 1978 för att ta hand om trafiken mellan datornät.[2]

1982 började man att använda sig av uttrycket internet för att beskriva världsomspännande nätverk. Under ett antal år användes närverket framförallt av universitetsforskare och försvars entreprenörer. Men det börjades sen även att användas av företag.[3]

I början av 1990-talet hände några saker som har varit extremt viktiga för internets utveckling. En av de sakerna var att www spreds gratis vilket gjorde internetet betydligt mer användarvänligt. Tanken med www (World Wide Web) var att man skulle kunna, genom att använda ett ord eller begrepp i samband med en speciell tangentkombination, läsa mer om ordet eller begreppet. Systemet blev offentligt och man kunde ladda ner det gratis. En annan viktig händelse var att Mosaic utvecklades vilket var en webbläsare. Det ersattes snabbt av Netscape Communicator som var betydligt snabbare än det förra. Webbläsaren spreds snabbt och fick många användare. På bara 1,5 år hade webbläsaren 65 miljoner användare. Det var inte långt efter som Internet Explorer av Microsoft kom. När det väl kommit ut gick det inte längre att sälja nya nätläsare. Inkomsterna togs då framförallt in från annonser. 1998 började man att använda sig av portaler. Portaler var en plats som erbjöd olika tjänster tex shopping och nyheter. De blev väldigt populära och blev då också populärt bland annonsörerna.[4]

Internetet idag:

Idag använder vi internetet dagligen. Det används både i arbetet, skolan och i sitt privatliv. Men det vi gör på internet idag är inte samma som längre tillbaka. Idag shoppar vi, läser nyheter, betalar räkningar och deltar i sociala medier mm.[5]


[1] Weibull & Wadbring, 2014, s 86

[2] Weibull & Wadbring, 2014, s 87

[3] http://www.ioeb.se

[4] Weibull & Wadbring, 2014, s 88 - 89

[5] https://www.iis.se/lar-dig-mer/arkiv/vart-internet/internet-da-och-nu/

Gå in och titta på denna länk för att se hur webbsidor kunde se ut förr: https://web.archive.org

Celine, 1DEM

Likes

Comments

Google står för ungefär 90 procent av all sökning online i Sverige idag och inom Google finns bland annat nyheter, bloggsök, böcker, forskning och kartor. Google erbjuder annonsörer en miljö som matchar med nätanvändarnas sökmönster online med grupper som annonsörerna vill nå. Spår som alla användare lämnar efter sig är kommersiellt mycket värdefulla. (Weibull & Wadbring, 2014)

Dessa spår har framkallat frågor om politik och personlig integritet och därför har flera länder utmärkt ett stort intresse om att kontrollera hur nätet används. I Kina har man stängt ner vissa servrar för att undvika spridning av regimkritisk material och har blockerat visst material. (Weibull & Wadbring, 2014)

Internets framväxt visar tydligt hur snabbt den medieteknologiska utvecklingen går. (Weibull & Wadbring, 2014) Runt 40 procent av världens befolkning idag är uppkopplade på internet och ökningen under det senaste året har ökat med tre procentenheter. Bland jordens 196 stater kom Sverige 2014 på 47:e plats bland världens nationer för antalet internetanvändare. Jämför man istället internetanvändningen i förhållande till invånare ligger Sverige på tredje plats efter Singapore och Finland. (IIS)

Under 1900-talet var inte Sverige det land där internet spred sig som snabbast utan länder som USA där internet både skapades och utvecklades låg långt före. Enligt EU:s statistik toppar Sverige som en av länderna med högst internetanvändning då det ligger på 90 procent användare i befolkningen. (IIS)

I Sverige har staten haft ansvar för den tekniska infrastrukturen, även när det gäller att bygga ut postservicen, järnvägarna eller radio-tv-sändare osv. genom att äga eller ha ansvaret för ”stamlinjer”. På 1980-talet gick utvecklingen i en marknadsliberal riktning där statens roll begränsades för att ange ramarna för verksamheter. (Weibull & Wadbring, 2014)

År 1991 var den borgerliga regeringen mycket intresserad av frågor om internet och Sverige skulle därför vara en spjutspetsnation när det gällde användningen av den nya informationsteknologin. Vår dåvarande statsminister ville själv vara företrädare genom att skriva ett elektroniskt veckobrev, som nu mera hade kallats för en blogg. (Weibull & Wadbring, 2014)

År 1994 lade man fram ett förslag om en storsatsning på IT på skolorna och varje barn skulle ha en egen dator med internetanslutning. Sverige visade stora ambitioner på IT-området även om kostnader hindrade detta för att genomföras fullt ut. (Weibull & Wadbring, 2014)

Sverige var ganska tidiga med att ha motsvarigheten till Facebook: Lunarstorm. Den skapades 1996 under namnet Stajl Plejs och byttes sedan till Lunarstorm år 2000. (Weibull & Wadbring, 2014)

I slutet av 2014 fanns det totalt 288 miljoner registrerade toppdomännamn i världen. D e generiska toppdomänerna, t.ex. .com, .net, .org, följer alla samma trend som landstoppdomäner, bara med större inbördes skillnader. (IIS)


Källförteckning

- Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet, 11., helt omarb. uppl., Ekerlid, Stockholm, 2014

- IIS, https://www.iis.se/om/arsredovisningar/arsredovisning2014/internet-i-sverige-och-varlden/


Emmily 1DEM

Likes

Comments

Hej! Detta är vår blogg om internet. Här får du reda på den tekniska utvecklingen, hur innehållet har förändrats samt utvecklingen i Sverige och andra länder.

Likes

Comments