Bokken Lassons grav

Er det ikke trist? Jeg vet ikke om noen her vet hvem hun var, men det er takket være henne at Oslo har et teater som Chat Noir! Hun grunnla det i 1912, men det har ligget der det ligger nå siden 1938. Også har hun bare en stusselig stein som nesten ingen kan lese og på en ganske anonym plass.. Søsteren hennes, Oda Krohg ligger på Vår Frelsers gravlund, med en større og tydeligere stein. Bokken ligger på Vestre gravlund. Det kan jo være at Oda kanskje ble bedre kjent for folk igjennom malerkunsten, men likevel... Bokken var også en kunstner, hun sang og spilte teater.

Jeg vet godt at jeg ikke har noe med dette da jeg ikke er i familie med henne, men som en fan så må jeg få lov til å si at det ser veldig stusselig ut. Tenkte å ta med en blomst engang, hvis det er lov. Litt redd for at henne blir borte i glemselen.. Skulle likt å ha møtt henne.

Men hvis du er nysgjerrig på denne flotte damen, gå inn på NRK nett-TV og søk opp Bokken Lasson så kommer det et program om henne hvor hun synger og om Chat Noirs historie. Veldig interessant! Og hun har en biografi jeg anbefaler å lese, Neste dag sto hun like fornøiet av Anne Helgesen.

#bokkenlasson #vestregravlund #chatnoir #odakrohg #vårfrelsersgravlund #oslo #teater #teaterhistorie

  • Teater

Liker

Kommentarer