Vi har diskuterat och läst om olika sorters energier och vad som skiljer dessa. Vi har lärt oss att energi kan vara mer eller mindre användbar beroende på vilken kvalité den är av. I början av uppdraget fick vi prata kring en bild som visade vilka sorters energier som användes i​ olika delar av världen. I västvärlden finns möjlighet att använda energi av hög kvalité, det är avgörande för att kunna leva på det sätt vi gör. Har man inte tillgång till denna energi kan man inte genomföra allt som vi gör. 

Vi har även pratat om hur vi på bästa sätt ska kunna minska åtgången av energi. För att få fram energi av hög kvalité krävs ofta processer som påverkar klimatet negativt. Vi vill alltså ha hög kvalité utan att ta av jordens resurser. Då har man skapat ett effektivt sätt som är optimalt för att klara av många av framtidens problem. Den mest effektiva energin är elektrisk energi som produceras med hjälp av "naturens egna krafter". 

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Idag har vi pratat om hur vi på bästa sätt ska kunna få ut så mycket energi som möjligt vid olika processer. Vi har mest pratat om fotosyntes och kretsloppet mellan människor/djur och växter. Vi kom fram att för varje steg i kretsloppet så omvandlas mycket av energin till termisk energi och avgår ut i rymden. Om vi vill effektivisera och få en värld med mindre energiförbrukning så ska vi låta maten ha gått igenom få steg. Växter är det bästa sättet att minska energiförbrukningen vid producering av mat. ​

Likes

Comments

Vi har i gruppen diskuterat om hur våran levnadsstandard kommer påverka klimatet i framtiden. Vi hade fyra olika scenarion att välja mellan. Scenario 1 visade på evig tillväxt, det kommer hela tiden at bli bättre.

Scenario 2 visar på hur vi kommer få det bättre, men om en tid blir vi till slut tvingade att leva mer resurssnålt för att undvika katastrof.

Scenario 3 tror att det kommer sluta i globalt krig om resurser som det råder brist på. Då kraschar kurvan för hur våran levnadsstandard kommer at se ut.

Det sista av dem påstår att det kommer att bli allt större skillnader mellan " västvärlden" och utvecklingsländer. Dem rika länderna fortsätter att leva som vi gör medan fattiga länder får "offra" sig på rika länders bekostnad.

Vi tror att scenario 2 är det mest troliga. Att vi kommer till en återvändsgränd där vi inser att vi måste förändra våra vanor. Vi tycker också att det känns som den bästa lösningen, utan krig och katastrofer. Vi tror inte på evig tillväxt, det skulle skapa så stora miljöproblem att det inte går att fortsätta.

Likes

Comments

Vi har idag tittat på ett avsnitt med Hans Rosling som har pratat om statistik och då visat olika diagram. Han pratade bl.a. om ​världens ekonomiska situation idag och om hur det troligtvis kommer se ut år 2100. Vi fick även följa vissa familjer i olika länder för att se utvecklingen hos dem. 

Han tror att år 2100 så kommer världen bestå av 11 miljarder människor, 5 i Asien, 4 i Afrika sedan 1 i Europa och Amerika. 

Vi håller med hans slutsatser och tror att det är mycket möjligt att jorden kommer att se ut på det sättet som hans uträkningar visade. Det som förvånade lite var att det faktiskt inte är så dåligt i världen som man tror, utan att även de fattigaste länderna utvecklas och får det bättre. Även att bara en cykel kan göra så stor skillnad för vissa familjer, medan andra familjer har det hundra gånger bättre. Den skillnaden gör att även miljön kommer att bli sämre, samtidigt som de fattigaste delarna av världen försöker få det bättre kom er de då även släppa ut mer och mer avgaser eftersom det behövs mer och mer energi till de maskiner som behövs. Detta händer samtidigt som länderna som redan nu är rikare fortsätter att släppa ut avgaser, så det leder till att utsläppen kommer öka ännu mer när de fattigare får det bättre. Så det är alltså både bra och dåligt att människor får det bättre i världen, eftersom de vill nå upp till de rikas livsstil men de rika kommer inte vilja sänka levnadsstandarden så alla kommer bara fortsätta att utvecklas och släppa ut avgaser.


Likes

Comments

Tjenis

Utsläppen av koldioxid har stor inverkan på medellivslängden, de länder som släpper ut mest avgaser har faktiskt bäst levnadsvillkor, alltså bättre ekonomi och längre livslängd. Det beror på att de har tillgång till mycket fossila bränslen och kan då utveckla landet. Titta bara på USA och Kina som båda har bra levnadsvillkor och stor folkmängd. De har också bästa levnadsvillkoren. De släpper även ut mest avgaser av alla länder i hela världen.

Vi måste alltså hitta en lösning på problemet med alla avgaser, men är det så lätt? Kan man övertyga miljontals människor att göra sitt liv sämre? Hur mycket sämre skulle man göra det? & vad ska de länder som redan har det dåligt göra? Ska de också minska på utsläppen? Eller är det bara de rika länderna som ska göra det? Isåfall måste man veta vart man ska dra gränsen för vilka länder som ska och inte ska ta ner på levnadsvillkoren och släppa ut mindre avgaser. Det är alltså många frågor och mycket som länderna behöver komma överens över. Det är inte lätt. För de flesta tycker att om jag ska ha det sämre måste alla andra också få det sämre, men det är väl ändå inte rättvist? 

Likes

Comments

Tjenis

Vi har diskuterat lite om vad energi har med levnadsvillkor att göra tillexempel, belysning, bilar och mer utvecklad teknologi.

Om man kollar i dom mer fattiga länderna typ som länderna i Sydafrika där är det mer kollektiv trafik eller andra färdmedel som inte kräver fossila bränslen, de släpper även inte ut några avgaser, många färdas med cykel, djur eller går. Så fattigdom är på det sättet positivt för klimatet. Titta bara på Sverige när nästan alla har egen bil, och när man har en bil så är det få som väljer att ta bussen eller att cykla. Vi är helt enkelt för bekväma. Så om fattigdomen skulle ta slut skulle det bli sämre ännu snabbare i klimatet. Det är inte bra med fattigdom för befolkningen, men väldigt bra för miljön.

Frågan är då om energin det det som är den stora boven till den ökade växthuseffekten. För de länder som inte använder så mycket elektricitet och sådant, alltså använder mycket energi släpper då inte ut lika mycket avgaser, och när man har det lite sämre ställt så är det då viktigare att ta vara på varmvattnet, på elektriciteten och liknande, det leder till att man inte tar så mycket energi. Än dom som har gått om pengar och kan då ha lamporna på hela tiden och då inte bry sig om kostnaderna. Men på andra sidan, ju rikare man är ju mer miljövänliga saker kan man köpa eftersom det oftast är dyrare, en fattig person blir ju gälar och använder gärna en t.ex. bil som drar jättemycket bensin och då släpper ut en massa avgaser än en person som kan köpa den miljövänliga eldrivna bilen. 

Likes

Comments

Tjenis

Vi skulle se vilket sätt som var det mest klimat/ekonomi smarta valet att värma upp vatten till kokpunkt, vi använde oss av en spis, Micro och en tekokare. Det snabbaste sättet var tekokaren på 2000W och det tog 20 sekunder till skillnad från micron och spisen som tog mellan 2:30-2:50.  Sedan räknade vi ut vilken joule som krävdes för att vattnet skulle koka det gör man genom att multiplicera tiden det tog med watten, resultaten blev:

Micro= 3094 J

Spis=4880J

Kokare= 400J

Av de tre vi testade var kokaren bäst ur både ekonomisk och miljö synpunkt. Med kokaren tog det 2000W men det tog bara 20 sekunder att koka upp vattnet medan spisen tog 2200W och 2.44 minuter att koka upp. Spisen är också dyrare att köpa än både mikrovågsugnen och vattenkokaren.  

Likes

Comments

tjenis

Vi har just sett Emil springa upp i en trappa, anledningen till att vi gjorde det var för att vi skulle ta reda på om han kunde prestera en hästkraft. Det räknar man ut så som du tar din vikt * trappans höjd * graviditeten ( ca 10 m/s2), du har nu räknat ut energin som krävs för att ta sig upp för trappan. För att sedan räkna ut effekten så tar du energin / tiden det tog för dig att springa upp för trappan.

En hästkraft är 736 W, Emils resultat var 837 W, alltså klarade han att prestera över 1 hästkraft.

En hästkraft är en fysikalisk måttenhet för effekt.

Likes

Comments

Hur reser du? Reser du långt, kort, ofta eller sällan? Oavsett så vill du nog veta hur ditt resande påverkar klimatet. Det är just då vi diskuterar nu, & siffrorna är häpnadsväckande. Det som gör mest koldioxidutsläpp är personbilarna. Så om fler skulle åka buss eller tåg, eller bara samåka med andra skulle vi göra väldigt stor skillnad. Så tänk på det nästa gång du ska åka någonstans.

Genom att öka utbudet av kollektiv trafik så skulle vi kunna minska på utsläppet av koldioxid för att mindre människor skulle åka bil. Men man skulle också kunna sänka priset av busskort, jag tror att det också hade hjälpt.

Så tänk dig om du jobbar i Linköping två gånger i veckan och bor i Motala. Så åker du 800 mil per år. Då släpps det ut 38 kg koldioxid bara genom pendling till jobbet, då har vi bortsett från alla andra resor man också gör på ett år.

Likes

Comments

Tjenis

Vi håller i detta nu på med ett test, ett vetenskapligt test. Vi ska nämligen mäta hur bra olika isoleringar är, vi valde att använda isolering & sedan frigolit. Vi har 3 olika flaskor, en inlindad i isolering, en med frigolit och en utan något om. Vi mätte upp lika mycket vatten i varje flaska och det var 54 gr i alla flaskorna i början.

Vi har redan nu, efter 40 min sett att det förändras lite, men vi ska fortsätta ta mätningar var 20:e minut i 1h & 30 min för att få bästa resultatet.

Vi har märkt att den med isolering har bevarat värmen bäst, men det som förvånade oss var att det var bättre att inte ha någon isolering alls än att ha frigolit.


Likes

Comments