Olympus Pen E-PL8: First Impression

Godmorgon fredag! // Good Morning Friday!


Som jag skrev förr så fick jag hem min nya kamera igår, en Olympus Pen E-PL8 i färgen vit. En demo-version (alltså att den stått som visningsexemplar i butik) från Dustin Home. Fick hem den vid 4-tiden igår så jag har bara haft den en otroligt kort stund och inte ens testat den i dagsljus men det jag tänkte skriva om i denna First Impression är inställningar, funktioner osv.


As I wrote before I got my new camera yesterday, an Olympus Pen E-PL8 i the color white. A demo-version (which basically means that it has been showed up in store) from Dustin Home. Got it around 4 in the afternoon yesterday so I've had it for a an extremly short period of time and haven't even tried it in daylight but I thought I would write about settings, functions etc. in this First Impression-post.

Vi börjar med det mest tydliga, ytliga: Designen - Och alltså, Wow! Som jag skrev i inlägget då jag beställt hem den så kallas den här kameran Kamerornas modeikon och jag kunde verkligen inte sagt det bättre själv! Retroinspirerad design kombinerat med stilren vit/beige färg och lite guldaktiga detaljer och en vit läderrem med ingraverad text på för att lägga om halsen. I love it! Lika mycket som den fungerar som kamera så fungerar den som detalj/accessoar. I'm Blown away!


We start with the most shallow, clear thing: The design - And I mean, Wow! As I wrote in the blogpost when I ordered it, it is called The fashionicon of camera and I couldn't have said it better myself! Retroinpirerd look combined with a stylish, clean style in white/beige color with gold-ish details and a white leatherband with engraved text on to put around your neck. I love it! As much as it works as a camera, it works as a detail/accessory. I'm Blown Away!


Funktioner: Det finns så mycket bra förinställningar! Under ''kategorin'' SCN som man ställer in via ratten på ovansidan finns så många användbara funktioner: Porträtt, (För fotografering av porträtt) E-Porträtt, (Slät hy för att visas på HDTV) Landskap, (För landskapsmotiv. Med betoning på blå-och gröntoner.) Landskap + Porträtt, (För fotografering av både huvudmotiv och bakgrund. Med betoning på blå- och gröntoner.) Sport, (Fångar motiv som rör sig snabbt, utan rörelseoskärpa) Handhåll. Stjärnljus, (Reducerar oskärpa vid fotografering i svag belysning) Nattbild, (För fotografering av upplysta föremål kvälls- eller nattetid.) Natt + Porträtt, (För fotografering av både motiv och bakgrund kvälls- eller nattetid.) Barn, (Fotografera aktiva barn) Högdager, (Förhöjer ljusa partier för effektfulla bilder.) Skugga, (Förhöjer mörka partier för effektfulla bilder) DIS Läge, (Denna funktion reducerar oskärpa orsakad av motiv- eller kamera-rörelse vid fotografering) Makro, (Bäst för närbilder) Naturmakro, (Optimal inställning för makrofotografering av växter och insekter) Stearinljus, (För fotografering i belysning av levande ljus. Varma färger återges.) Solnedgång, (För fotografering av solupp-/nedgångar. Med betoning på röd- och gultoner.) Dokument, (För fotografering av dokument etc. Ökar kontrasten mellan tecken och bakgrund) Panorama, (Låter dig ta bilder som kan kombineras ihop till en enda panoramabild) Fyrverkerier, (Lämplig för fotografering av fyrverkerier nattetid.) Strand & Snö (För fotografering av snötäckta berg, vita stränder etc.) och sedan några fler för speciella objektiv t.ex fisheye.


Functions: There's so many settings! In a good way because they're really easy to work with. Under the ''category'' SCN, which you choose by the wheel on top of the camera, but there's so many useable functions: Portrait, (To photograph portraits) E-Portrait, (Even skin to be shown on HD Tv.) Landscape, (To capture landscapes with accentutaion on green and blue-tones.) Landscape + Portrait (To capture both head-object and background.) Sport, (Captures objects running/moving fast without bluriness.) Handheld. Nightsky (Reduces bluriness when taking photos in bad light) Nightphoto, (To photograph uplighten objects in evening- or nighttime) Night + Portrait (To photograph both an objects and background in evening or-nighttime) Kids, (To capture active, moving kids) Highlighter, (Hightens bright parties for more effect in your pictures) Shadow, (Hightens dark parties for more effect in your pictures) DIS Mode, (This function reduces bluriness caused by moving subjects or camera-movments.) Macro, (Best for close-up pictures) Naturemacro, (Perfect for capturing flowers or bugs) Living candles, (For photographing in lightning of living candles. Warm colors reproduced) Sunset, (When taking photos of sunset/-rise. Reproduces yellow and red-tones.) Document, (To photograph documents etc. For contrast between letters and backgrounds.) Panorama, (Let's you take pictures that you can combine to one panorama-picture) Fireworks, (To photograph fireworks nighttime) Beach & Snow (To capture snowcovered mountaintops and white beaches etc.) and also a few speciel effects for different objectives like Fisheye for exemple.

Jag har verkligen inte hunnit prova alla olika motivinställningar men här ser ni skillnaden på Högdager och Skuggor. Alltså den ena som framhäver ljusa partier och den andra som framhäver mörka. Måste även påpeka att klockan var kanske 6-7 här så det var ganska mörkt i rummet överhuvudtaget. (Även inte redigerat bilderna alls!)


I have not had time to try every setting but on these photos you can see the difference between highlight and shadows. Which means that one hightens bright parties in the photo and one hightens dark parties in the photo. I also wanna point out that the time was about 6-7 in the evening so it was kind of a dull light in the room. (And also I haven't done any thouch-ups or other edits on these photos)


Låt kreativiteten flöda: Även den på ratten på ovansidan finns en inställning som heter ART, där kan man ställa in massa olika filter som t.ex vattenfärg, sepia, gammeldags och partiell färg, så att det bara blir färg på vissa delar av bilden, det finns så många att välja på och man kan prova sig fram i evigheter mellan inställningarna och effekterna där!


Let your creativity flow: Also on the wheel on the upper side of the camera there's a setting called ART, where you can use a bunch of filters, like watercolor, sepia, old and partcial color, which only colors certain parts of the picture. There's so many filters and settings to choose from that you can litterly sit forever trying out all of them.


Kollage: Det går även att göra kollage direkt i kameran. ~ Video: Det går att filma i både selfieläge och vanligt. Inte provat mig fram med det än men jag är spänd på att se allt man göra i videoläget. ~ Andra inställningar: På ratten finns även iAuto, (Väljer automatiskt bästa läget) P, (Ställer in bländarvärde och slutartid automatiskt) A, (Ställ in bländaren automatiskt) S (Ställ in slutartiden manuellt) och M. (Ställ in tid och bländare manuellt.)


Collage: You can also make collages directly in your camera. ~ Video: You can also make videos in both the selfiemode and regular. Haven't tried that out yet but I am exitied to see what it has too over. ~ Other settings: On the wheel there's also iAuto, (Chooses the best settings on it's own) P, (Chooses aperture and shutter automatically) A, (Chooses aperture automatically) S (Choose schutter manually) and M. (Choose shutter and aperture manually.)

Wi-Fi: En av dom bästa grejerna med den här kameran är definitivt Wi-Fi funktionen. Kameran har alltså ett inbyggt wifi. Genom en app i min smartphone kan jag koppla min mobil till kamerans wifi och styra kameran, alltså använda min mobil som dosa till kameran och även ladda över bilder från min kamera till min mobil, helt utan dator, för att så snabbt som möjligt kunna dela med mig av fina systemkamerabilder på blogg/instagram och andra sociala medier. Perfekt för mig som älskar instagram!


Wi-Fi: One of the best features with this camera is wothout a doubt the Wi-Fi function. The camera has a built-in wi-fi. Threw an app in my smartphone I can connect my phone to my camera's wi-fi and control the camera threw my phone, like a remote. And also upload pictures from my camera to my phone, without computer, so that I can upload as quick as possible pictures with good quality on my instahram/blog and other social medias. Perfect for me who loves instagram!


Skärmen: Alltså skärmen är fantastiskt! 1. Touchskärm, jätteskönt! 2. Selfie läge, den går alltså att vrida ett helt varv så att jag ser mig själv. 3. Går att vrida uppåt, alltså om jag tar bilder på t.ex en blomma eller liknande långt ner och inte vill sitta helt ihopkrupen och få ont i axlar och rygg kan jag bara vrida den uppåt så ser jag ändå. 4. Går att vrida neråt, för att t.ex fotografera på konsert. Perfekt för mig som är kort och knappt ser över folk oftast på konserter.


Screen: The screen is amazing! 1. It's touch, so practical! 2. Selfie mode, you can actually turn the screen around so you can see yourself. 3. Turning upwards, if you want to take pictures of a flower for example, which is low and don't want to sit like Golum, getting pain in shoulders and back you can just turn your screen upwards and see from standing up. 4. Turning downwards, to photograph for example a consert. Perfekt for me who is really short who very often doesn't see too much at conserts!

Det bästa med kameran: 

1. Såå lätt att ställa in ljuset! Går att se tydligt direkt i skärmen INNAN man tar bilden, alltså behöver man inte ta tusentals provbilder för att hitta rätt utan ser det på en gång!

2. Wi-Fi som jag redan berättat om. Så smart!

3. Selfieläget. Perfekt för bloggare!

The best thing about this camera:

1. It's soo easy to control the lightning! You can see it directly in your screen BEFORE you take a pictures, which means that you don't have to take thousands of pictures to get the best light, now you see it right away!

2. Wi-Fi which I already told you about. So smart!

3. Selfiemode. Perfect for bloggers!

Olympus har verkligen tänkt på bloggare och andra inom sociala medier när dom gjort den här kameran. Att lätt kunna ladda upp och få mycket in-the-moment bilder men med hög kvalité. Samtidigt som den är en nice accessoar till outfiten. Är lätt att ha med sig överallt eftersom den är så liten men samtidigt tar bilder som en vanlig stor systemkamera med hög kvalité. Perfekt!


Olympus has really thought about bloggers and other's on social medias while designing this camera. To easily be able to upload online and get a lot of in-the-moment photos with good quality. At the same time as it is a good accessoary to your outfits, it's easy to bring along with you everywhere since it's so small but also take pictures like a regular big SLR with good quality. Perfect!

Gillar

Kommentarer