Tips för att odla blommor och grönsaker i slänter

Satt och fixade ihop detta upplägget i Live Home 3D. Väldigt bra program, tips om du är inredning/trädgårdsintresserad. Grattis dessutom! Tänkte att dessa odlingslådor vore perfekt att sätta i en slänt/backe. Fungerar både att odla grönsaker och blommor. Både för snittblommor och rabatt. Tyvärr fanns ingen trapp med 3 steg men det ultimata vore ju att göra varje steg lika hög som pallkragen. Det kan ju behöva grävas i slänten för att få det perfekt men hur fint vore det inte?

Gillar