Att lära kvinnor att bli rädda för män är inte frigörelse

I eran och av metoo så har ett nytt problem uppkommit som från början skulle visa hela världen att män utnyttjar kvinnor för sina egna sjuka fantasiers skull och frigöra kvinnor från det sexuella våldet som män utsätter oss för. Män, som vi vet, har i årtusenden utnyttjat kvinnor för sina egna ändamål vare sig det varit och gällt sexuellt, arbete, hemarbete, barnuppfostran, politik och makt.

För varje gång som kvinnor kommer ett steg närmare frigörelse så hittar män på ett steg till att hålla oss kvar. För varje ny dörr vi skapar, skapar män ett nytt lås och om och om igen fortsätter det. Så också i metoo-rörelsen.

Kvinnor idag pratar mycket om att varje man de möter kan vara en potentiell våldtäktsman och våldsutövare, det har nog ingen missat. Inte konstigt, då metoo-rörelsen har visat oss att varje man ÄR en potentiell våldtäktsman. Men så har vi baksidan av den tankegången som vi nu idag har lärt oss att tänka varje gång vi möter en man ensamma vilket är makten som medföljer. Män har nu funnit ett nytt sätt att hota oss i och med att det innebär att vi är mer rädda för män vilket skapar hållhakar och hot om våld. Att vara rädd för någon är en ypperligt funktionell maktstrategi. Ett enda hot kan avvärja större krig eller vara ett löfte om att starta ett större krig.

Att lära kvinnor att bli rädda för män är inte frigörelse och vi skall nog akta oss för detta. Att vara rädda, gå med huvudet nedåt för att undvika ögonkontakt och förvänta oss att bli överrumplade är inte vägen mot feministisk frigörelse. Vi förminskar oss själva på det här sättet, vi tillintetgör vår egna makt och raderar självförtroende och vår kvinnliga integritet. Vi utför härskartekniker som vi riktar mot oss själva. Män kan med denna nya makten fortsätta att utnyttja och förtrycka kvinnor bara genom att gå förbi oss en mörk kväll. Tänk på det en stund... tänk på hur många sätt det här kan utnyttjas på.

Visa aldrig din fiende att du är rädd, för då kommer den utnyttja det. Rädsla förbereder oss för självförsvar och vi behöver det för att inte gå och ta död på oss själva. Men vi är så rädda idag för män att vi inte förbereder oss. Om vi är rädda för rädslan kommer vi ingenstans. För varje man är inte en våldtäktsman.

Rädsla kan nämligen vara en styrka, en enorm fördel för hur vi kommer att hantera situationer där vi är osäkra för vår egna säkerhet och just nu i och efter metoo-rörelsen behöver vi den styrkan mer än någonsin.


Take care - Jess

Follow me on: Nouw | Instagram | Bloglovin

Gillar

Kommentarer