Beslut om hur vi ska gå vidare...

Kommer att bli ytterligare medicinökningar för Adam, stegvis...små små höjningar vid olika tillfällen...av Enalapril... som är en blodtryckssänkande medicin som ska göra att läckaget från klaffen ner till vänster kammare ska minska...då vänster kammare blivit påverkad (förstorad) så vill de minska ansträngningen på kammaren genom att minska läckaget från klaffen...så att kammaren ska kunna "återhämta"sig...

Försöker förklara på enklast möjliga sätt men blir krångligt i alla fall...

Behandlingen mot hjärtsvikten fortsätter...det positiva är väl att det i alla fall inte blivit värre... (men heller inte bättre)...så där av åter medicinjusteringar...

Så på Måndag får jag reda på hur det blir framöver...hur snabbt de vill höja medicinen... då justeringarna ska övervakas med blodtryckskontroller vid varje höjning...

Sedan måste vi få Adam att gå upp bättre i vikt med hjälp av dietistens hjälp...som även kardiologen påpekade idag när han ringde...

Så som vanligt...upp och ner...fram och tillbaka...

Gillar