Jeg har altid ønsket at se regnbuepanoramaet på toppen af ARoS, så vi tog derhen som den første ting om morgenen for at slippe fra mylderet.

I've always wanted to see the rainbow panorama at the top of ARoS, so we went first thing in the morning to beat the crowds.

Vi spiste lidt brunch hos cafeen på stueetagen. Jeg kunne lide maden fordi der var forskellige ting såsom skinke og syltede agurker, laks, og kage med friske blåbær. Jeg var ikke så sulten så portionstørrelserne var perfekte. Atle lærte på den hårde måde at de gule cirkler på hans bræt ikke var ost, men smør.

We had a little brunch at the café on the museum's entrance level. My plate had various things like ham and tiny pickles, salmon, and cake with fresh blueberries. Atle found out the hard way the yellow circles on his board were not cheese, but butter.

En af udstillingerne i museet var "9 Rooms". Da vi gik på museet, var der kun seks eller syv rum. Hvert af rummene havde en kunstinstallation af forskellige kunstnere, og de kom fra hele verden, fra USA til Japan til Schweiz.

One of the exhibitions in the museum was "9 Rooms". When we went, there were only six or seven rooms. Each of the rooms had an installation by a different artist, and these artists came from all around the world, from the US to Japan to Switzerland.

Daggrys-timer i naboens hus (2005) - Pipilotti Rist (Dawn Hours in the Neighbor's House)

Det her var mit yndlingsrum i hele udstillingen; jeg kunne også virkelig lide Mariko Moris "Tom Na H-Iu", som var en stor hvid skulptur der lyste op hver gang en stjerne et eller andet sted i universet døde.

This was my favorite room in the whole exhibition. I also really liked Mariko Mori's "Tom Na H-Iu", which was a giant white sculpture that lit up every time a star somewhere out there in the universe died.

Milkrun III (2002) - James Turrell

Helt ærligt tror jeg at nogen ville slå mig ihjel herinde. Eller noget!

Honestly, I thought someone would murder me in here (or something).

Too Late (2014) - Elmgreen & Dragset

"The Garden – End of Times; Beginning of Time" er en special udstilling for den første ARoS-triennale. Det fokuserer på afbildninger af naturen op gennem historien. Triennalen spænder over flere etager og dækker tre tidspunkter: The Past, The Present, and The Future.,

"The Garden – End of Times; Beginning of Time" is an special exhibition for ARoS' first triennial. It focuses on the depiction of nature throughout history. The triennial spans multiple floors and covers three periods of time: The Past, The Present, and The Future.

Det her rum var helt mørkt undtagen for lyset der skinnede på vandet. Atle og jeg havde det sjovt med lysmaling.

This room was completely dark except for the light shining on the water. Atle and I had a little fun lightpainting.

--

Et sidespring: Jeg fandt en engelsk udgave af Lise Svanholms Malerne på Skagen, og den lå bare der i souvenirbutikken! Det ville have været MEGET hjælpsomt hvis vi overhovedet solgte dem i USA fordi jeg citerede den her bog enormt meget for en opgave jeg skrev i kunsthistorie men den eneste kopi jeg kunne finde var i Bryant Park afdelingen af New York Public Library, OG DEN VAR PÅ DANSK! Så jeg var nødt til at læse den og så oversætte den tilbage til engelsk, der var spild af tid. Og det var her hele tiden i ARoS’ souvenirbutikken! Fuck sååå irriteret.

Side note: I found a English copy of Lise Svanholm’s Northern Light: The Skagen Painters just sitting there in the gift shop! It would have been really useful if we even sold these in the US because I cited it a lot for a paper on the Skagen painters that I wrote for Art History and the only copy I could even find was in the Bryant Park branch of the New York Public Library, AND IT WAS IN DANISH! So I had to read it and then translate it back into English, which was a time suck. And it was here all along in the ARoS gift shop! Ugh.

Flyt din blog til Nouw - nu kan du importere din gamle blog - Klik her

Likes

Comments

Generelt elsker jeg ikke forlystelsesparker. Jeg vil gå på rutsjebaner der falder direkte mod jorden og forlystelser der drejer dig rundt indtil du ikke kan gå lige, men jeg kan ikke tage mig sammen til at føle noget andet om dem undtagen ren ligegyldighed grænsende til "nej jeg vil ikke afsted, det er besværligt" og "jeg vil hellere lave noget andet, som at se maling tørrer". Hvad jeg dog elsker omkring dem er kraftige romantiserede: runde lyspærer der indrammer falmede neon skilte, de klassiske madvarer som corn dogs, candy floss, og funnel cake, sol-varmede metal, og karruseller om natten. Men det er et meget amerikansk synspunkt.

Tivoli var ikke som alt det, men jeg elskede det alligevel. Det var smukt og maleriskt, frodigt med grønne områder, og vejret var perfekt den dag vi tog derhen. Det var en varm, solrig dag der ikke lovede regn.

Vores yndlings forlystelse var den ældste rutsjebane i hele parken. Efter min mening, var det den helt rigtige: der var øjeblikke der fik dig til at skrige og din mave til at hoppe, men du ville ikke bruge hele de to minutter på at blive ramt i ansigt af vinden og ikke næsten ikke kunne få vejret. I stedet kunne du bare grine og virkelig nyde dig selv. Vi endte med at tage den fem gange, som lyder som så meget men Atle og hans fjollede venner tog den engang tretten gange (da de var børn…).

Skærsilden var også ret sjov, selvom vi sandsynligvis var de eneste voksne der løb rundt derinde, og jeg var bestemt den eneste der var bange for den lange rutsjebane (jeg troede at jeg da ville falde ud!).

In general, I don't love amusement parks. I'll go on the rollercoasters that make straight plunges towards the Earth and rides that spin you around until you can’t walk straight, but I just can't seem to muster up any other feeling about them besides plain apathy bordering on "no I don’t want to go, it's a hassle" and "I'd rather do something else, like watch paint dry". What I do love is the heavily romanticized idea of them: round light-bulbs framing faded neon signs, quintessential foods like corn dogs, cotton candy, and funnel cake, sun-warmed metal, and merry-go-rounds in the night. But that's a very American take, of course.

Tivoli was not all that, but I loved it. It was beautiful and quaint, lush with greenery, and the weather was perfect on the day we went. It was a warm, sunny day that promised no rain.

Our favorite ride was the oldest rollercoaster in the park. In my opinion, it was just right: there were moments that made you scream and your stomach jump, but you wouldn't spend the whole two minutes being pummeled in the face by the wind, barely able to breathe. Instead, you could just laugh and really enjoy yourself. We ended up going on it five times in all, which sounds like a lot, but Atle and his maniac friends once went thirteen times.

The funhouse was also pretty fun, though we were possibly the only adults running around in there and I was definitely the only one afraid of the long slide (I thought I might tip over and out!)

Vi spiste frokost hos Wagamama der serverer pan-asiatisk mad (really, den første hint til at efterlade alt håb, men jeg indrømmer at jeg måske bare var spændt til at se asiatisk mad). Som forventet, betalte vi røven ud af bukserne for middlemådig mad. Atle fik skaldyrs ramen og jeg fik kylling donburi. Alt i alt var jeg ikke så vild med restauranten, såsom det var lidt dyrt, ventetiden på maden var for lang, risen i min donburi havde alt for meget sauce. Og jeg var forvirret over at se gyoza på menuen, men der var kun to valg mellem fjerkræ. Jeg siger bare, at jeg ikke kan se hvorfor gris ikke var en mulighed når 1) gyoza er typisk lavet med gris og 2) Danmark har bogstaveligt talt flere svin end mennesker…men…okay? Jeg kunne dog lide kimchi og miso suppen.

Og derefter spiste vi candy floss. Den var størrere end min overkrop, der er fedt i min bog.

We ate lunch at Wagamama, which serves pan-Asian cuisine (really, your first hint to get out, but I admit that I may have just been too excited to see Asian food). As expected, we paid out of the ass for some mediocre food. Atle had seafood ramen and I had chicken donburi. All in all I was not too crazy about the restaurant; it was a bit expensive, the wait time for the food was too long even though the restaurant was not busy, and the rice in my donburi had way too much sauce. And I was confused to see gyoza on the menu, but only to choices between poultry. I’m just saying that I don’t see why pork wasn’t an option when 1) gyoza is typically made with pork and 2) Denmark literally has more pigs than people…but…okay. I liked kimchi and miso soup side dishes, though.

And afterwards we had some cotton candy. It was bigger than my torso, which is amazing in my book.

Likes

Comments

Billedet er fra Ismageriet's hjemmeside.

En lørdag eftermiddag tog Atle og jeg til Ismageriet og Papirøen. Vi havde lige kommet tilbage fra Aarhus natten før (kl. 2, faktisk!) så vi var lidt trætte om morgenen og sov indtil kl. 10:30. Efter en dejlig brunch med Atles forældre og søster, tog vi to til Ismageriet på Amager for nogle is. Desværre har jeg ikke nogen gode billeder af Ismageriets interiør (der er seriøst skønt—jeg var vildt forelsket i de rige smaragdgrønne fliser på væggene og orkideerne i potter) eller min is; mens der var en lille kø udenfor da det var en varm, regnløs dag, skete alt meget hurtigt det øjeblik vi kom indenfor. Især fordi mit kort ikke ville virke og blev nødt til at betale med kontakt, som tog lidt tid. Så da jeg fik min is var den lidt smeltet. Jeg fik to kugler med mynte chokolade og vanilje (fordi man altid bør dømme et ismageri på deres vanilje!) og Atle fik stracciatella og vanilje. Vi sad ude ved kanalen med vores is og en udsigt til Tietgen Kollegiet.

Her havde jeg også min første Shiba-sighting i Danmark! Han var en smuk sort Shiba Inu der hed Kuma (hans ejer fortalte mig at hans navn betød 'bjørn' på japansk). Jeg var ret spændt fordi jeg har også en Shiba hjemme og jeg havde ikke set nogen Shiba indtil nu. Han logrede endda til Atle! Men ellers var han som en typisk Shiba der ikke er så venlige mod fremmede.

Så tog vi til Papirøen. Fordi biler ikke er tilladt på øen, parkerede Atle sin bil på Christianshavn, ved Vor Frelsers Kirke. På vej hen til madmarkedet, gik vi forbi havnen og så Copenhagen Contemporary Museum, der i øjeblikket har en installation af Yoko Onos Wish Tree Garden. Konceptet er fantastisk, det gjorde mig glad og håbefuld at se alle de stykker papir der flagrede i vinden, hver af dem indholder nogens (største) ønske.

One Saturday afternoon Atle and I went to Ismageriet and Papirøen. We had just returned from Aarhus the night before (2 AM, actually!) so we were a little tired in the morning and slept until 10:30 AM. After a nice brunch with Atle's parents and sister, the two of us went to Ismageriet on Amager for some ice-cream. Unfortunately, I don't have any good pictures of Ismageriet's interior (it is seriously gorgeous—I was completely in love with the rich emerald-green tiling on the walls and the potted orchids) or my ice-cream. Especially because my credit card wasn't working and I had to pay with cash, which took a little time. So by the time I got my ice-cream, it was already beginning to melt. I had a double scoop of mint-chocolate and vanilla (because you should always judge an ice-cream parlor on its vanilla!) and Atle had stracciatella and vanilla. We sat outside by the canal with our ice-cream and a view of the Tietgen Dormitory.

I also had my first Shiba-sighting in Denmark here! He was a beautiful black Shiba Inu named Kuma (his owner told me 'kuma' means 'bear' in Japanese). I was excited because I also have a Shiba at home, and I had never seen a Shiba in Denmark until now. He even wagged his tail at Atle! But otherwise, he was a typical Shiba who didn't really care about strangers.

Then we went to Papirøen. Because cars are not allowed on the island itself, Atle parked his car in Christianshavn, by Vor Frelsers Kirke. On our way to the food market we passed by the harbor and the Copenhagen Contemporary Museum, which currently has an installation of Yoko Ono's Wish Tree Garden. The concept is fantastic; I felt hopeful looking at all the pieces of paper fluttering in the wind, each containing somebody's (greatest) wish.

På madmarkedet, overvejede vi vores forskellige muligheder. Der var mange, fra pandekager til tacos til selv struds! Men jeg følte mig ikke eventyrlysten (jeg er alligevel ikke én der tager chancer) OG jeg savnede faktisk amerikansk mad, så vi to spiste bare fish and chips (ja jeg ved at det ikke præcist er amerikansk men det var tæt nok, fisken var friturestegt!) Det kom med nogle frisk hjemmedyrkede grøntsager, der var sjovt. I USA kommer vores fish and chips med en kraftig portion af fedt i stedet for.

At the food market, we perused our options. There were many, from pancakes to tacos to even ostrich burgers! But I wasn't feeling adventurous (I'm not much of a risk-taker anyway) AND I was actually missing American food, so the two of us just ate fish and chips (yes, I know that it's technically not American, but it was close enough, the fish was fried!) It came with some fresh homegrown vegetables on the side, which was nice; in the US our fish and chips just come with a hefty side of grease instead.

Da vi gik tilbage til bilen, fandt vi en gynge! (Det kunne jeg lide, meget.)

When we were going back to the car, we found a swing! (I liked it a lot.)

Og vi så den her mand med et sjovt-udseende instrument. Ild kom ud af det!

And we saw this man with a funny-looking instrument. Fire came out of it!

Vi overvejede at gå op tårnet i Vor Frelsers Kirke men køen var alt for lang...og jeg blev distraheret af en skade (ingen billeder, han var meget god til at gemme sig).

We thought about going up Vor Frelsers Kirke but the line was way too long...and I got distracted by a magpie (No pictures, he was really good at hiding).

Og så tog vi hjem og lavede aftensmad med Atles mor! God slutning på en god dag.

And then we went home and made dinner with Atle's mom. A good end to a good day. 😊

Likes

Comments

Jeg opdagede den her blomstermark via Instagram og vidste med det samme at jeg ville se den. Som en total byrotte, vove jeg mig sjældent ud for at udforske, og tro det eller ej, jeg har aldrig været i en blomstermark før eller plukket blomster i mine tyve års eksistens! (Jeg har kun plukket æbler.) Det var en ny oplevelse, og jeg havde meget sjov da jeg gik mellem blomsterne, selvom jeg var meget bange for guldsmedene.

I discovered this flower field through Instagram and immediately knew I had to see it. As a total city-slicker, I rarely venture out of NYC to explore, and believe it or not, I've never been to a flower field or picked flowers in my entire twenty years of existence! (I've only ever picked apples.) It was a new experience, and I had a lot of fun wading through the flowers, even though I was scared of the dragonflies.​​

Likes

Comments

Halløj! Det har været lang tid siden jeg har skrevet her fordi skolen er lige begyndt for fuld kraft igen. Afleveringer efter afleveringer efter afleveringer dræber mig! Jeg har en præsentation i slutningen af måneden, jeg skriver for den franske avis/magasin på mit universitet, og jeg vil måske snart søge en praktikplads. Også, jeg har redigeret de fleste af billederne fra mit besøg, jeg skal bare finde ud af hvordan jeg skal poste dem.

Anyway! En af de steder Atle og jeg tog til i København var Glyptoteket, det største privat ejede museum i Danmark. Det huser en imponerede samling af kunst, fra gamle græske, romerske, og etrustriske statuer og keramik, til egyptiske sarkofager, til mere moderne værker af moderne malere som Van Gogh, Monet, og Renoir. Selvfølgelig, mange af statuerne manglede deres næse, og det morede mig da vi faldt over en glasmontre fuld af næser der havde faldt af! Vinterhaven var også den dejligeste gårdsplads med høje palmer der strækker sig op ad og solskin der kommer gennem den kæmpe glaskuppel og oplyste planterne og mosaikstier nedeunder.

En anden superfed ting ved museet som jeg kunne lide var at de serverede gratis drikkevarer så folk kunne tage en pause eller blive lidt længere og snakke om kunsten de lige har set.

For mig mindede det mig om the Metropolitan Museum of Art hjemme i New York City, ikke kun med hensyn af samlingerne, men også med den lille gule metal klips (jeg savner da the Metropolitan Museum of Art havde disse klips, det var altid sjovt at samle de forskellige farver!).

Hey! It's been a long time since I've written because school has started in full force again. The deadlines on top of deadlines on top of deadlines is killing me! I have a presentation coming up at the end of the month, I'm writing for the French newspaper/magazine/thing at my university, and I might apply for an internship soon. I've edited most of the photos from my trip, I just need to figure out how I'll post them.

Anyway! ​​​One of the places Atle and I visited in Copenhagen was the Glyptoteket, which is the largest privately-owned museum in Denmark. It houses an impressive collection of art, from ancient Greek, Roman, and Etruscan statues and pottery, to Egyptian sarcophagi, to more modern works by contemporary painters like Van Gogh, Monet, and Renoir. Of course, many of the statues were missing their noses, and I was tickled to see a glass case full of the noses that had fallen off! The Winter Garden is also the loveliest little courtyard with tall palms arching overhead and sunlight coming through the huge glass dome which illuminated the plants and mosaic paths below.

Another cool aspect of the museum that I liked was that they served free drinks so people could take a break or stay for a little while longer and talk about the art they had just seen.

For me, it was reminiscent of the Metropolitan Museum of Art back home in New York City, not only in terms of the collections, but also with the little yellow metal clip-on button (I miss when the Metropolitan Museum of Art had these, it was always fun collecting the different colors!).


Likes

Comments

Jeg tog til Louisiana uden nogle forventninger, og uden at vide hvad der ventede.

Da vi kom derhen, snakkede jeg på dansk med kvinden bag disken, hvilket var noget stort for mig da jeg indtil videre kun havde brugt dansk til at bestille, “hot dog med det hele”.

Hovedudstillingen var med Marina Abramović og hendes performance art. Noget af det var mærkeligt, i Breathing In/Breathing Out, tilstopper hun og Ulay (en anden performance kunstner) deres næser, og ind- og udånder i hinandens munde, indtil de besvimer på grund af mangel på ilt. Noget af det var foruroligende, som hendes mest berømte performance, Rhythm 0, hvor hun inviterer publikummet til at gøre ved hende hvad som helst de vil, med hvilket som helst af de 72 genstande hun havde lagt på bordet. (Det inkluderede en pistol ladt med en enkelt kugle og en kniv, blandt andre ting som en rose, en fjer, osv.) Nogen snittede hende faktisk og drak hendes blod. Og noget af det var underligt nok relaterbare—primært Freeing the Voice, hvor hun lå på ryggen og skriger i tre timer indtil hun mister sin stemme (super relaterbart).

Der var også en interaktiv performance, Imponderabilia, der bestod af to performerer (en mand og en kvinde) overfor hinanden i en døråbning; for at komme til den anden del af udstillingen, skal man klemme sig gennem de to (for de sarte, var der en anden indgang). Da vi gik ind, var jeg en kylling, men da vi skulle ud igen, besluttede jeg mig for at gøre det. Som den modigere og mere selvsikre af os, gik min kæreste først, og så fulgte jeg ham. Helt ærligt jeg var meget nervøs (hvilket er pointen med performancen, men stadig…), og jeg sagde “undskyld mig” til kvinden. Hun rørte sig ikke.

Jeg må indrømme, at mens jeg stadig ikke helt forstår hendes kunst, og jeg synes stadig at det er ret mærkeligt, så når jeg reflekterer over det, forstår jeg lidt mere, og jeg begynder at værdsætte det.

I went into the Louisiana Museum of Modern Art not knowing what to expect.

When we got there, I spoke to the woman behind the counter in Danish, which was kind of a big deal for me since I’d only been using it to order “hot dogs with everything on it please” up until that point.

The main exhibition featured Marina Abramović and her performance art. Some of it was weird; in Breathing In/Breathing Out, she and Ulay (another performance artist) plug their noses, and then inhale/exhale into each other’s mouths until they pass out due to a lack of oxygen. Some of it was unsettling, like her most famous performance, Rhythm 0, where she invites the audience to do her whatever they wish, using any of the 72 objects she had placed on the table. (This included a gun loaded with a single bullet and knife, among other things like a rose, a feather, etc.) Someone actually cut her throat and drank her blood. Some of it was oddly relatable—mainly Freeing the Voice, where Abramović lies on her back and yells for three hours until she loses her voice. (I was really feeling this one, to be honest.)

There was also an interactive piece, Imponderabilia, which consisted of two performers (one male, one female) facing each other in a doorway; in order to get to the other part of the exhibit, you had to squeeze between them (for the squeamish, there is an alternative entryway). Going in, I chickened out, but coming back out, I decided to do it. Being the braver and more self-assured of us, my boyfriend went first, and I followed suit. I was extremely nervous and ended up bursting out, “Excuse me!” to the female performer (who I had decided to face). She didn’t move.

I have to say that while I still don't really understand her art, and I still find it pretty weird, I've started to appreciate it a little more now that it's had time to sit and I've had time to reflect back on it.

Efter det, drev min kæreste og jeg rundt. Vi så lidt mere af hendes performancer, og så kom vi forbi en virkelig irriterende toiletkø, der blokerede de hele…og så så jeg døren åbne ind til det mest magiske badeværelset i hele mit liv. Det var ikke en toiletkø, det var en kø til Yayoi Kusamas Sjælenes funklende lys. Så selvfølgelig stillede vi os i køen.

After that, my boyfriend and I drifted along. We saw a couple more of her pieces, and came across this annoying bathroom line that was in the middle of the exhibition space (and therefore cutting off the circulation of the room). Then I saw the door open into the most magical bathroom I had ever seen in my life. Turns out, it was a line for Yayoi Kusama's Gleaming Light of the Souls. Needless to say, we got on the line.

Vi så også det der ene rum, som alle og deres bedste poster på Instagram; det var dejligt, men ikke så dejligt som naturen udenfor. Museet ligger lige ved siden af en strand, og mens man ikke kan få adgang fra museet, kan man stadig kan man stadig gå ned ad bakken gennem træerne og sidde og nyde udsigten (vandet er for koldt alligevel…).

​​​​​​​​​​​We also went to see that one room with the big glass window everyone and their grandma posts on Instagram. It was nice, but not nearly as nice as the nature outside the museum. The museum is situated right next to a beach, and while you can’t access that from the museum itself, you can still walk down the hill through some trees and sit and enjoy the view (the water's too cold, anyway, even in the summer).​​

Og her er nogle billeder fra mit film kamera:

Likes

Comments

(English below) Første gang jeg tog til Botanisk Have var det en mandag morgen i januar. Det var pænt koldt, så min kærste og jeg skyndte os fra hans bil til Palmehuset, og nåede en lukkende dør ligesom en person (en gartner, faktisk) kom ud. Jeg var estatisk over at finde drivhuset tomt—vi havde det helt for os selv. Jeg tog flere billeder, jeg trådte ud et øjeblik for at tage et billede af planterne gennem det fugtigt vindue (fordi, du ved, #aesthetic og jeg har også en koncentration som et egern). Men da jeg forsøgte at gå ind igen, kunne jeg ikke! Døren havde låste sig, på en eller anden måde. Min kæreste og jeg, stod der i omkring fem minutter, helt forvirrede, indtil gartneren kom tilbage og pegnede på skiltet, hvor der stod “Åbningstider: Lukket Mandag.” (Heldigvis var vi ikke de eneste; der var også en lærer med alle sine elever, det må have været surt for dem…!)

Denne gang sikrede jeg mig at tjekke åbningstiderne før jeg tog afsted. Og jeg er glad for at jeg fik set den botaniske have når solen skinner og det er sommer.

The first time I went to the Copenhagen Botanical Garden was on a Monday morning in January. It was pretty cold, so my boyfriend and I speed-walked from his car to the Palmehuset, and caught the door just as someone (a gardener, actually) came out. I was over the moon to find that the greenhouse was empty—we had it all to ourselves! I took a couple of photos, then ducked out for a minute to get one of the plants through the damp windows (because, you know, #aesthetic, and I have the attention span of a squirrel). But when I tried getting back in, I couldn’t—the door had locked itself, somehow. So my boyfriend and I stood there for about five minutes, totally stumped, until the gardener came back and pointed to the placard that read: “Opening Hours: Closed Mondays.” (Luckily, we weren’t the only ones; there was also a teacher with her students, and that must have really sucked for them….)

Anyway, I made sure to check the opening hours before I went this time around. And I'm glad I got to see it in the summer, when the weather's basically perfect here.

---

Og her er to billeder, fra min første gang (and here are two photos, from my first time):

Likes

Comments

Hej til alle der læser det her indlæg, og velkommen til september! 👋🏻

Jeg har følgt Studio Arhoj på Instagram i et stykke tid, de er et japansk-inspireret dansk designstudio der ligger på Island Brygge på Amager. Jeg har altid ønsket at besøge deres studio, men jeg glemte det bare lige pludselig da jeg kom om vinteren, så jeg gjorde det til en prioritet denne gang. Jeg siger jer, det var vidunderligt! (Jeg elsker kopper så meget og desuden er studioet og deres keramikstykker vildt smukke.)

Hello to anyone reading this, and happy September! 👋🏻

I've been following Studio Arhoj for a while now; they're a Japanese-inspired Danish design studio located in Islands Brygge on Amager. I've always wanted to visit their studio but it just kind of slipped my mind when I came in the winter, so I made it a priority this time. And well, it was glorious! (I really like cups...and it goes without saying that the space here and all the pottery in it was just beautiful).

Jeg stod faktisk her i ret lang tid og prøvede at beslutte mig mellem et par forskellige farver af Chug Mugs, tildels fordi jeg ikke ville have besværet af tage en million krus om bord på flyet (hvad hvis én går i stykker? Nej tak!) tildels fordi de ikke er så billige, men mest fordi de var alle så smukke. Til sidst valgte jeg Finland Forest Green, og jeg er sikker på at pottemageren havde et ret godt grin af mig og min usikkerhed.

(Jeg kunne virkelig også lide the Melting Mugs men kopper uden hanke er lidt af en dealbreaker for mig, da jeg til tider er kendt for at glemme min te stadig er kogende hedt.)

​​​​I actually stood here for a pretty long time, trying to decide between a couple of different Chug Mugs partly because I didn't want the hassle of bringing a gazillion mugs onto a flight (like, what if one breaks? No thanks), partly because they're not exactly cheap, but mainly because I loved them all. In the end I picked a Finland Forest Green mug, and I'm sure the potter had a pretty good laugh at me and my indecisiveness.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​(I also really liked the Melting Mugs but cups without handles are a kind of a dealbreaker for me as I have been known to forget that my tea is still boiling hot.)

Og så her er et billede af mit fine nye krus!:

Likes

Comments

Jeg har startet den her blog for sjov, jeg ved ikke hvor det vil ende men jeg tror at jeg bør begynde ved at skrive 10 facts om mig selv:

 1. Jeg er fra NYC.
 2. Jeg læser statskundskab på universitetet (det gjorde jeg for at undgå matematik)
 3. Jeg kan også lidt fransk og kinesisk, og endnu mindre norsk og svensk. Og selvfølgelig engelsk (det er mit modersmål). Jeg kan lide at lære andre sprog.
 4. Jeg er en natteravn.
 5. Jeg er en Slytherin.
 6. Jeg er super ubeslutsom.
 7. Jeg elsker at tage billeder.
 8. Jeg hader at køre bil.
 9. Ifølge Buzzfeed lugter mine prutter som en dyr cocktail på en eksklusiv jazzbar🍸
 10. Jeg er i et langdistance forhold med en dansker. Vi har været sammen i næsten to år.

English:

I've started this blog on a whim! I don't know where I'm going with this, but I'll start with 10 facts about me:

 1. I'm from New York City.
 2. I'm majoring in political science (like everyone else, I did it to avoid math)
 3. I also know a little French and Chinese. And of course English. I like learning languages.
 4. I am a night owl.
 5. I am a Slytherin.
 6. I am super indecisive.
 7. I love taking pictures.
 8. I hate driving.
 9. According to Buzzfeed my farts smell like an expensive cocktail at a secret jazz club🍸
 10. I am in a long-distance relationship with a Dane. We've been together for almost two years 💕Likes

Comments