Odla ärtor

Vi har på vår No lektion förra veckan odlat gula ärtor. Vi började först gå igenom lite fakta via en PowerPoint som min kollega gjort. sen gjorde vi en hypotes om hur länge vi tror det Skulle ta för ärtorna att börja växa. Alla elever gjorde sin egen hupotes. Vi tittade på en film och sen har vi följt hur det växt under dessa dagar. Eleverna tycker det är spännande :)
Igår återkopplade vi och tittade på hur ärtorna ser ut nu och pratade om ifall bor hypotes stämde. Vi kom fram till att nästan alla hade gissat fel 😊.

Eleverna fick svara på några frågor. Roligt arbete.

Idag fortsätter vi med tema sagor. Vi ska idag läsa rödluvan.

Ha en fin dag alla ♥️

Gillar