Att inte ha någon inre trygghet orsakar rädslor och ångest. Självkänslan hamnar i botten och då är det viktigt att återuppbygga tryggheten som kanske aldrig funnits eller ryckts ifrån oss. När du kommer in i vuxen ålder så är det du själv som styr. Det är ditt ansvar, din uppfostran. Så det är dags att ge oss själva den trygghet och självkänsla som vi förtjänar.

I stunden kan nästan vad som helst kännas hur stort och viktigt som helst. Lär dig att lyfta blicken och se det större sammanhanget, både ur ett geografiskt perspektiv och ett tidsmässigt perspektiv. När du befinner dig i en situation som känns jobbig, svår, övermäktig, pinsam, nedslående, omöjlig, hopplös eller besvärlig på något annat sätt, så föreställ dig hur få personer det egentligen är som är inblandade eller påverkade och hur många som inte har en aning om vad som hänt. Föreställ dig hur du kommer att se tillbaks på den stunden om ett år, om fem år eller om 20 år och upptäck ett annat perspektiv på situationen. Fundera också på vad du kan lära dig av upplevelsen, en lärdom som du kan ha nytta av under resten av livet och som kanske kommer att gagna dig på en mängd olika sätt, hur smärtsam den än är just när det händer.

Du har det som krävs för att hantera allt du ställs inför. Du har kapaciteten att lösa problemen och förmågan att reda ut situationen, du har modet att stå kvar och härda ut när det blåser kring öronen och du har hjärtat och godheten att vara ödmjuk inför det som du inte helt behärskar. Lita på att du har vad som krävs och kan förmedla det när det behövs.

Att ha tillit till livet.
Att jag får det jag klarar av.
Att allt kommer ordna sig.
Att jag är på rätt väg i livet.
Att de jag litar på är mig lojala, talar sanning och vill mig väl.
Att det jag får till mig är budskap och inte påhitt.
Att jag är här av en orsak och att jag har ett uppdrag att utföra.


Likes

Comments