varför ekologiskt?

Vad för mat vi väljer att lägga på tallriken har stor betydelse för framtiden. Jordbruk och livsmedelsproduktion är idag stora miljöbovar, och orsakar många miljöproblem. Alltifrån övergödning och utsläpp av växthusgaser till spridning av miljögifter och utarmad biologisk mångfald, är konsekvenserna av ohållbara jordbruk. Våra enskilda val av matvaror i butik kan tyckas obetydelsefulla, men konsumentmakten är viktig och genom våra val påverkar vi mycket. Genom att välja ekologiskt stöttar vi hållbara jordbruk, och ju fler som gör det, desto större och bättre blir urvalet av bra varor.

Något som också spelar in i varför en ska välja ekologiskt är att en då äter helt renodlad mat. Det finns inga som helst kemiska ämnen som gifter eller bekämpningsmedel i varorna som kan skada kroppen. Detta gör också att om en köper ekologiska varor är en inte med och bidrar till att det kommer ut några kemikalier i kretsloppet. Så både en själv och miljön mår bra av valet!

Det är inte bara människor som äter de ekologiska varorna som mår bra, utan även de som arbetar med maten mår bättre. Om det används mycket kemikalier i tillverkningen får arbetare andas in och ta på gifterna hela arbetsdagar, vilket ger arbetarna mycket större chans att drabbas av b.la cancer. Därför stöttar du genom ekologiska val medmänniskor!

En annan anledning att välja eko är för att behålla naturens mångfald. I dagsläget finns det en mängd med djur som är nära utrotning, och en del har försvunnit helt. En värld med stor mångfald är viktig för hela kretsloppets välmående och för att låta mångfalden blomstra är det viktigt med ekologiska odlingar, där djur får finnas till utan förgiftning av kemikalier.

Det är ett faktum att priset på varor påverkar våra köp. Det kan helt klart ta emot när en ekologiskt vara är mycket dyrare än icke ekologisk, men det är då det är så viktigt att komma ihåg konsekvenserna av besprutad och dåligt producerad mat!

Gillar