Header

Hur har djuren det på en ekologisk gård?


När man föder upp djur på en ekologisk gård i Sverige ska djuren kunna gå ute och göra sådant som de gör naturligt. Det vill säga flockdjur ska gå i flock och kunna ströva fritt och beta, grisarna ska kunna vara ute och böka med sitt tryne i jorden och hönsen går ute och äter gräs och letar mask. Det gör djuren både gladare och friskare.


Fodret är ekologiskt odlat, det vill säga utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel och kommer huvudsakligen från den egna gården. Alla djur ska ha fri tillgång till grovfoder. Alla idisslare (kor är ett exempel på idisslare) föds i huvudsak upp på grovfoder (bete, hö, ensilage) och andelen kraftfoder är begränsad.


När djuren föder sina ungar får de möjlighet att gå undan och vara ifred. De nyfödda ungarna får dia råmjölken från sin mamma och efter att de skilts åt får ungen mjölk i nappflaska. Ungarna får vara med sin mamma lite längre tid än på en vanlig gård. Alla ekologiska djur går ute på bete på sommaren, även grisar och höns. Vintertid får kor och höns hållas inne hela dygnet, medan andra djurslag ska ha möjlighet att gå ut i rastgård.

Det är olika mycket skillnad i hur djuren har det på en ekologisk gård jämfört med en vanlig gård, beroende på vilket djur det handlar om. Här kan du läsa om varje enskilt djurslag har det.Hur har grisen det på den ekologiska gården?

Det är ganska ovanligt med ekologiska grisar och det är kanske för att grisarna har mest att vinna av alla djurslag att bo på en ekologisk gård. Ekologiska grisar ska kunna gå ute och böka året runt. Marken blir sliten och därför behöver man flytta på grisarna så marken får vila och det kräver mycket mark.

När de är inne ska de ha ordentligt med halm att böka runt och ligga i. Suggan ska kunna gå undan och bygga bo när hon ska föda sina kultingar. Kultingarna får vara med sina mammor och dia i sju veckor och det är 2-3 veckor längre än för de vanliga grisarna. När kultingarna skiljs från sin mamma får syskonen ofta växa upp tillsammans och det är vanligt att grisen stannar hela sitt liv på en och samma gård.

Det skiljer sig lite att vara en KRAV-märkt gris och att vara en EU-ekologisk gris. KRAV kräver att grisarna ska kunna vara ute och böka i jorden och ta sig ett gyttjebad, som alla grisar älskar att göra. En EU-ekologisk gris får vara ute men då bara på en inhägnad betongplatta. Där kan de inte böka och gyttjebada. Välj KRAV-märkt griskött om du vill försäkra dig om att grisen har fått ta sig ett välgörande gyttjebad, när andan faller på.Hur har grisen det på en vanlig gård?

Grisar som bor på en vanlig gård får aldrig vara ute. De bor inne i små bås i stora svinstall där det ofta är dammigt och bullrigt. Dammet gör att många grisar får problem med lungorna. Bullret kommer från de stora fläktar som gör luften renare och från grisarna själva. Grisarna blir ofta stressade av allt buller.


Det finns inga krav på att grisarna ska ha ordentligt med halm och strö att ligga på, inte ens när suggan ska föda sina kultingar. Vanliga grisar ligger ofta direkt på ett betonggolv eller ett spaltgolv. Spaltgolv är som ett galler där grisarna själva trampar ned sitt bajs och kiss i en behållare som finns under. Golvet hålls ganska rent utan att bonden behöver ta bort bajset, och det är ju bra. Nackdelen är att det gör ont i grisarnas fötter att gå på gallret och det är nog inte så skönt att ligga på heller.

Grisarna har inget annat att göra än att äta när det serveras mat några gånger om dagen. Det gör att det oftare blir bråk mellan grisarna så att de får bitsår på kroppen.

Till skillnad mot den ekologiska grisen måste en vanlig gris ofta göra flera resor under sitt korta liv och varje resa är stressande för grisen. Många gårdar är specialiserade på olika delar av grisens liv. En bonde kan till exempel bara ha suggor som föder kultingar och när kultingarna tas från sina mammor blir de skickade till en annan gård som bara har smågrisar. När grisarna blir ännu lite större får de åka till ytterligare en annan gård där de får bo tills det är dags att åka till slakt. Det kan bli många resor för en gris och varje resa är stressande för grisen.

Om vi jämför hur grisarna har det på andra vanliga gårdar i Europa och resten av världen, så har den svenska grisen det ändå ganska bra. Att djuren har det bra kostar pengar. Det är därför som vi kan köpa jättebilligt kött från till exempel Danmark, där kraven på att djuren ska ha det bra är mycket lägre. Det är också därför som det ekologiska köttet är dyrare. Bryr du dig det minsta om hur grisen har haft det när den växte upp så ska du köpa svenskt kött. Allra helst KRAV-märkt.Hur har hönan det på en ekologisk gård?

Den ekologiska hönan har möjlighet att gå ute när vädret tillåter och kan beta gräs, sprätta och leta mask. Hon får ekologiskt odlad mat som bara består av naturliga råvaror. Hon sover på en pinne, hon lägger sina ägg i ett rede och sandbadar när hon vill.


När hönan går fritt inomhus på vintern har hon mer plats att röra sig på jämfört med hönsen på en vanlig gård. Det får som mest vara tre tusen ekologiska höns i samma hus.


Hur har hönan det på en vanlig gård?

Höns i bur: En höna i bur delar rum med nio andra höns. Varje höna har ungefär lika stor plats som ett vanligt ritpapper. I buren ska det få rum sittpinnar, värprede där de kan lägga sina ägg och ett sandbad. Det är svårt för hönan att röra sig ordentligt i den trånga buren.


Tre burar staplas på varandra och i ett hönshus kan det finnas flera hundra staplar i flera långa rader.

Frigående höns inomhus: Här får hönsen röra sig fritt inomhus. Golvet ska vara täckt med strö som hönsen kan sprätta och sandbada i. Ett eller flera våningsplan högre upp finns vatten, mat, sittpinnar och värpreden. Hönsen kan röra sig fritt mellan de olika våningarna.

I ett och samma rum kan det rymmas tio tusen höns och ibland ännu fler. Det är en dammig och stressig miljö för hönsen.

Frigående höns utomhus: Dessa höns lever som de frigående hönsen inomhus, med skillnaden att de kan gå ut i en inhägnad yta på fyra kvadratmeter. Det blir trångt när man är tio tusen kompisar som ska dela den.Hur har kycklingen det på en ekologisk gård?

Idag har vi bara en enda ekologisk gård i Sverige som föder upp kycklingar, Bosarps gård i Skåne. Kycklingarna har det lika bra som de ekologiska hönsen. De får vara ute och leta mat och går fritt inomhus.

En stor skillnad mellan kycklingarna på en ekologisk gård och en vanlig gård, är att de ekologiska kycklingarna slaktas först efter drygt elva veckor. En vanlig kyckling är bara fem veckor. Den ekologiska kycklingen har längre tid på sig att växa och blir ofta större än de vanliga kycklingarna.Hur har kycklingen det på en vanlig gård?

På en vanlig gård lever kycklingarna i stora flockar om tio tusen fåglar i hangarliknande hus. Till en början är det gott om plats för de dagsgamla kycklingarna, men kycklingarna växer fort och det blir snart ganska trångt. Luften blir sämre ju större kycklingarna blir. Kycklingarnas fötter får ofta frätskador av allt kiss och bajs som ligger på golvet.


Man försöker få kycklingarna att äta mycket mat för att de ska växa så fort som möjligt. Efter fem veckor väger de nästan två kilo (som två liter mjölk) och skickas till slakt.Hur har mjölkkon det på en ekologisk gård?

Den ekologiska kon får röra sig fritt ute på ängarna under en stor del av året. Utöver de två till fyra månaderna som alla kor ska få gå ute på bete ska en ekologisk kossa vara ute ytterligare två månader. Hon får bara ekologiskt foder och ska ha fri tillgång till hö eller annat grovfoder. När korna är inne ska de kunna röra sig fritt i en så kallad lösdrift och golvet är ordentligt täckt med strö som är skönt för korna att ligga på.

På en ekologisk gård får man bara ha halva ytan spaltgolv i ladugården. Spaltgolv är som ett galler där korna själva trampar ned sitt bajs och kiss i en behållare som finns under. Golvet hålls ganska rent utan att bonden behöver ta bort bajset, och det är ju bra. Nackdelen är att det gör ont i kornas fötter av att gå på gallret och det är nog inte så skönt att ligga på heller.

När kon ska kalva får hon vara för sig själv och kalven får alltid dia och vara med sin mamma den första tiden efter födseln. Kalven får på så sätt i sig råmjölken som är extra fet och fylld med näringsämnen. När kalven skiljs från sin mamma blir den serverad komjölk från en konstgjord spene. Kalven har ett stort sugbehov. Om du sticker fram handen till en kalv börjar den genast suga på dina fingrar. Prova det nästa gång du träffar en kalv.


Hur har mjölkkon det på en vanlig gård?

Förr i tiden hade man alltid korna uppbundna i ladugården och det är fortfarande ganska vanligt. Ungefär hälften av alla mjölkkor på vanliga gårdar står bundna i ladugården och har inte möjlighet att röra sig under den större delen av året som de står inne. 2-4 månader ska korna få vara ute på bete på sommaren

Båset där kon står bunden har ofta ett hårt betonggolv med en gödselränna baktill och ett foderbord framtill där de får sin mat. Ofta har korna tillgång till hö och annat grovfoder hela tiden. De vanliga korna får mycket kraftfoder för att de ska kunna producera mycket mjölk. Kraftfodret gör att kossorna blir lösa i magen och får diarré. Kossorna på en vanlig gård har oftast inte lika mycket skönt strö att ligga på som de ekologiska kossorna.

Hälften av kossorna som bor på vanliga gårdar står inte uppbundna och kan röra sig fritt på en lösdrift. Där finns det liggplatser där de kan lägga sig och vila och olika bås där de får sin mat.

När korna föder sina kalvar ska de få vara i fred från de andra korna. Det är vanligt att man tar kalven direkt från kon och sätter den i en ensambox där den får stå ensam. Kalven får den viktiga råmjölken från sin mamma i en hink eller ur en nappflaska. Ibland kan kalvarna få vara med sina mammor under det första dygnet så de själva kan dia råmjölken från sin mamma.

Kalvarna står själva i ensamboxar i några veckor innan de släpps ihop med andra kalvar. Kalvarna får oftast mjölkersättning och inte riktig mjölk från korna.Hur har kött-kon det på en ekologisk gård?

En ekologisk ko eller tjur som växer upp för vi ska få kött går ute och betar större delen av året. På vintern går de på lösdrift i stora hallar med gott om strö på golvet och med fri tillgång på mat. Kalvarna går med sina mammor och diar dem i ungefär ett år till det är naturligt att separera dem.


Djuren växer upp på en och samma gård till det är dags att åka till slakt. De ekologiska köttkorna och tjurarna lever ett ganska bra och naturligt liv.Hur har kött-kon det på en vanlig gård?

Livet för en köttko eller tjur på en vanlig gård skiljer sig inte så mycket från livet på en ekologisk gård. Djuren går ute större delen av året och går på lösdrift under vintern med fri tillgång på mat. Kalvarna får också dia sina mammor ungefär lika länge som de ekologiska kalvarna.


En sak som skiljer sig väldigt är de tjurkalvar som föds av mjölkkor. De säljs ofta till en bonde som föder upp ungtjurar. När de är åtta till tio veckor körs de iväg till sitt nya hem där de får bo resten av sina liv i en box. Har de otur är boxen liten med hårt spaltgolv men har de tur är boxen större med ordentligt med halm.

De får aldrig gå ut och de får mycket kraftfoder för att de ska växa sig stora. Kraftfodret gör dem lösa i magen så de får diarré. Tjurarna går till slakt när de är 1 – 1½ år gamla.

Ungefär 40 procent av köttet vi äter kommer från mjölkkornas kalvar. 25 procent är kött från slaktade mjölkkor och 35 procent är kött från djur som har gått ute och haft det bra. Vill du vara säker på att biffen du lägger på tallriken har haft ett bra liv så ska du välja naturbeteskött eller ekologiskt kött.Var snäll mot miljön när du handlar

Tycker du att det är svårt att veta hur du kan vara snäll mot miljön när du handlar mat i affären? Här är fem bra tips som är enkla att komma ihåg.


1. Frossa i grönt
Njut av frukter, grönsaker, rotfrukter, bönor och annat vegetariskt – det är det absolut viktigaste du kan göra för att äta dig mätt och samtidigt vara snäll mot miljön.

När du köper kött är det bästa alternativet att välja kött från ett djur som vuxit upp på en ekologisk gård. Ekologiskt kött ligger oftast packat i gröna förpackningar så att det ska vara lätt att skilja det från det andra köttet. Eller svenskt naturbeteskött, alltså kött av djur som betat i svenska hagar.

2. Byt till ekologiskt
När du köper ekologisk mat bidrar du till renare vatten, gladare djur, mindre gifter och till att fler fåglar och blommor trivs. Och i länder som Brasilien behöver ingen regnskog skövlas, eller människor förgiftas när de plockar dina bananer eller skördar dina kaffebönor.

För att du ska veta att en vara är ekologisk är det enklast att kika efter märkningarna för KRAV och EU-ekologiskt.

3. Släng inte maten!
Släng inte maten bara för att bäst före-datumet har passerat. Titta, lukta och smaka på maten först. Om du har det ordentligt kallt i kylskåpet, cirka +5 grader, håller sig maten ofta långt efter bäst före-datumet.

Titta efter vad du har hemma innan du går och handlar och skriv en lista på vad du behöver. Undvik att lockas köpa mer än vad du behöver i erbjudanden som ”köp 3 betala för 2”. Det blir dyrare ändå om du inte hinner äta upp maten innan den blir dålig.

4. Välj fina fisken
I de flesta hav har man fiskat upp så många fiskar att våra vanligaste matfiskar håller på att ta slut. Odlad fisk är tyvärr inte lösningen på problemet eftersom fiskfodret ofta består av en massa - just det - fisk. Att odla fisk låter kanske konstigt, men det är när man har jättestora akvarier där man föder upp fiskar som vi sedan kan äta.

Så när du väl vill unna dig en bit, välj en grönmarkerad fisk från Världsnaturfondens fisklista. Eller kolla bara efter märkningarna för MSC och KRAV.

5. Shoppa med dramaten
Din bilresa till affären är en större miljöbov än din favoritmat från andra sidan jordklotet. Försök handla utan bilen då och då. Kör hårt med dramaten-väskan, cykelväskan och armmusklerna istället! Använd en snygg kasse i textil istället för plastkassar. Då är du snäll mot naturen.
Fem viktiga varor att byta till eko:

Tycker du att det blir alldeles för dyrt att köpa allting ekologiskt? Börja med att byta ut ett par viktiga varor som gör stor skillnad för miljö och människor. Här är fem varor som gör sig bäst när de är ekologiska.

Kaffe
På kaffeplantager används ett av världens farligaste medel för att hålla skadedjur och ogräs borta som varit förbjudet länge i Sverige och EU. Det skadar - och dödar - både natur, djur och människor. Välj ekologiskt kaffe så gör du stor nytta för en liten kostnad.

Bananer och vindruvor
Dessa frukter är riktigt hårt besprutade. På bananodlingar används extremt miljöfarliga medel för att hålla skadedjur och ogräs borta. Dessa medel ger arbetarna och deras barn nervskador. Och vindruvor, med sina tunna skal, kan innehålla rester av flera kemiska bekämpningsmedel.

Russin är torkade vindruvor och kan också innehålla rester av kemikalier. I ett stickprovstest på ett paket russin hittades till exempel rester av 26 olika bekämpningsmedel. Om du inte hittar ekologiska bananer, vindruvor, russin eller vin kanske du bör välja något annat.

Mejeriprodukter
För några kronor extra kan du få ekologisk mjölk, fil och andra mejerivaror som gör stor nytta både i Sverige och i andra delar av världen. På hemmaplan bidrar du till renare vatten, gladare djur, mindre gifter och till att fler fåglar och blommor trivs. Och i länder som Brasilien behöver ingen regnskog skövlas eller natur och människor förgiftas för att svenska djur ska få billig mat.

Kött
När du äter kött är det bäst att välja ekologiskt, av samma anledningar som för mejerivarorna. Finns inte ekologiskt så är kött från svenska djur som betat utomhus ett bra alternativ, så kallat naturbeteskött. Men det viktigaste av allt är faktiskt att äta mindre kött överhuvudtaget.

Potatis
Här gör du också en stor insats för en liten slant. Potatis är den gröda som besprutas mest i Sverige. En riktig skurk är King Edward - en kung som borde störtas! Köper du ekologisk potatis får du prova på en del nya sorter av potatis. Kanske hittar du en ny favoritpotatis?

Källa: Naturskyddsföreningen


Utländskt oekologisk grisfabrik


Svenskt oekologisk grisfabrik


Svenskt ekologisk grisgård


Svenskt ekologiskt, krav-märkt grisgård

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Användningen av trådlös teknik har ökat lavinartat det senaste decenniet, och det kommer hela tiden nya produkter och tekniska lösningar. däremot hör man nästan ingenting om hälsoriskerna trots att trådlösa system sänder ut mikrovågsstrålning.

Få vet att strålningen är klassad som möjligen cancerframkallande, att den kan orsaka hjärntumörer och andra cancerformer. det är inte heller allmänt känt att strålningen kan vara en viktig bakomliggande orsak till sömnproblem, psykisk ohälsa, adhd och andra beteendestörningar, eller att inlärnings- och koncentrationsförmåga kan försämras.

barn och ungdomar använder i dag mobiltelefoner och annan trådlös teknik i en utsträckning som vida överstiger användningen för några år sedan. utan information om riskerna installeras trådlösa datanätverk i skolorna och eleverna ges varsin läsplatta eller bärbar dator.

dessutom exponeras barn och ungdomar passivt för en ökande mängd strålning från allt fler källor, exempelvis mobilmaster som placerats nära skolor och bostäder.

en växande kropp är känslig för miljöpåverkan och riskerna med den nya trådlösa tekniken är därför särskilt höga för barn och ungdomar. ingen tidigare barn- och ungdomsgeneration har exponerats i så hög grad och så länge. den här ökningen sker paradoxalt nog parallellt med att allt mer forskning visar strålningens allvarliga hälsorisker.

samtidigt är modern it en samling fantastiska verktyg som vi har svårt att avstå ifrån. med kunskap om riskerna kan barn och ungdomar, föräldrar, lärare och beslutsfattare inom skolor och kommuner ges möjlighet att använda modern informationsteknik och internet på ett säkrare sätt.

även om nollrisk inte finns kan vi med enkla åtgärder minska expone- ringen och risken för att barn och ungdomar skadas. det vill den här informationsbroschyren bidra till.

– Strålskyddsstiftelsen

Forskningen visar risk för ohälsa

Mobiltelefoner, trådlösa nätverk (WiFi), läsplattor och bärbara datorer, trådlösa hemmatelefoner och mobil­ master sänder ut mikrovågsstrålning. Alla elektriska apparater, även mobiltelefonen och datorn, ger också ifrån sig lågfrekventa elektromagnetiska fält. Forskning har visat att såväl mikrovågsstrålning som lågfrekventa elektromagnetiska fält kan orsaka en lång rad allvarliga sjukdomar.

Cancer

Mikrovågsstrålning och lågfrekventa elektromagnetiska fält är klassade som möjligen cancerframkallande, klass 2B, av det Internationella Cancerforskningsinstitutet IARC. I samma klass finns även bly och DDT.

Klassningarna baseras främst på undersökningar som visat att mobilanvändare löper ökade risker för hjärn­ tumörer samt på forskning som visat ökad risk för barn­ leukemi i närhet av kraftledningar. Studier har också visat att barn och ungdomar löper högre risker än vuxna för cancer. Barn som fått cancer har dessutom försämrade överlevnadsmöjligheter om de bor eller varaktigt vistas i miljöer med förhöjda nivåer av mikrovågsstrålning eller lågfrekventa elektromagnetiska fält.

Även undersökningar av mänskliga celler och djurförsök har visat cancerogena effekter av strålningen, exempelvis skador på DNA, samt att tumörtillväxt kan främjas.

ADHD och psykisk ohälsa

Barn till mammor som använt mobiltelefon mycket un­ der graviditeten och barnens första levnadsår, löper ökad risk för beteendestörningar. Samma effekt har visats på möss som exponerats under fosterstadiet. De fick ADHD- liknande symtom och sämre minne när de var fullvuxna. Undersökningar har visat att möss som exponeras för mobilstrålning blir mer aggressiva eller uppvisar beteende som tyder på ångest. Ångest och nedstämdhet är också vanliga rapporterade symtom vid exponering för mikro­ vågsstrålning och lågfrekventa elektromagnetiska fält.

I flera undersökningar på unga mobilanvändare har de barn som använde mobilen mest också sämre psykisk hälsa och ökad förekomst av huvudvärk och sömnstörningar.

Upprepade vetenskapliga undersökningar har också visat att mikrovågsstrålning och lågfrekventa elektromagne­ tiska fält kan förändra den elektriska aktiviteten i hjär­nan och försämra minne, koncentrations­ och inlärnings­ förmåga. Liknande effekter i form av försämrat minne har setts i undersökningar av både människor och djur.

Huvudvärk och andra symtom

Förutom förhöjd cancerrisk har undersökningar också visat ökad risk för olika symtom vid långtidsexponering för strålningen från trådlös teknik: sömnproblem, koncentrationsproblem, huvudvärk, störningar av hjärt­ rytmen, yrsel, illamående, nedstämdhet och beteende- förändringar, hudutslag samt förändringar av hormon­ nivåer.

En vetenskaplig undersökning har visat att när gravida kvinnor och kvinnor med nyfödda barn använder mobilen påverkades även fostrets och de nyfödda barnens hjärtslag negativt. Påverkan på hjärtslagen var större ju tidigare i graviditeten som mamman använde mobilen.


Att använda IT på ett säkrare sätt

Här följer tips på hur man kan minska hälsoriskerna genom att sänka exponeringen för skadlig mikrovågsstrålning och elektromagnetiska fält. En huvudregel är att undvika trådlös teknik och hålla avstånd.

Internetuppkoppling

Att byta ut den trådlösa internetuppkopplingen till en fast uppkoppling är ett snabbt och enkelt sätt att minska den egna och andras exponering för mikrovågsstrålning.

 • Använd fast internetuppkoppling (med kabel) i hem och skola.
 • Använd inte mobilt bredband.
 • Stäng av WiFi­funktionerna på bredbandsmodemet eller routern, även de så kallade hotspot­funktionerna. Ring din operatör om du behöver hjälp med att stänga av dessa funktioner. Stäng även av WiFi­funktionerna på datorn/mobilen! Trådlös telefon (DECT) En trådlös telefon avger mikrovågsstrålning liknande den från mobiltelefoner. Dessutom sänder basenheten ut mikrovågsstrålning liknande den från en mobilmast, dygnet runt. Att byta ut den trådlösa telefonen till en fast telefon är ett snabbt och enkelt sätt att minska den egna och andras exponering för mikrovågsstrålning.
 • Använd aldrig trådlösa telefoner. Använd i stället fast telefon med sladd.
 • Om en trådlös telefon är nödvändig, välj en modern modell, en så kallad ECO-DECT. Den kan ställas in så att den bara avger strålning under samtal.


Datoranvändning

 • Att öka avståndet till datorn och bildskärmen minskar barnens exponering för elektromagnetiska fält.
 • Håll avstånd till datorn, transformatorn och skärmen med hjälp av förlängningskablar. Med avstånd mins­ kas exponeringen för den elektromagnetiska strålning som alla datorer och skärmar ger ifrån sig.
 • Använd inte läsplattor/surfplattor eftersom de är av­ sedda för att enbart kopplas upp trådlöst mot internet.
 • Placera aldrig en laptop i knät.
 • Välj om möjligt en skärm eller laptop som är TCO-märkt.
 • Koppla utrustningen endast till jordade eluttag.
 • Använd tangentbord och mus med sladd. Alternativt rekommenderas infraröd kommunikation (IR).
 • Begränsa barnens och ungdomarnas tid framför datorn och andra bildskärmar. Undvik datoranvändning strax före sänggåendet eftersom det kan påverka sömnen negativt.


Mobilanvändning

En traditionell mobiltelefon ger främst ifrån sig mikro­ vågsstrålning när den används. En nyare ”smart” telefon använder sig av appar som i många fall får mobilen att avge mikrovågsstrålning dygnet runt, även när den inte används aktivt för samtal eller internet. Att använda fast telefon i stället för mobiltelefon är ett snabbt och en­ kelt sätt att minska din egen och andras exponering för mikrovågsstrålning.

 • Använd i första hand en fast telefon och minimera mobilanvändningen.
 • Barn och ungdomar bör inte använda mobiltelefon, utom i nödfall.
 • Skolan och förskolan bör tillhandahålla fast telefon så att barnen vid behov kan kontakta hemmet. Om mobiltelefon måste användas:
 • Använd SMS i första hand.
 • Håll samtalet så kort som möjligt.
 • Använd i första hand högtalarfunktionen och håll mobilen så lång från kroppen som möjligt. Använd i andra hand hands­free med sladd, helst med luftslang.
 • Använd inte bluetooth då denna teknik kan innebära ständig strålningsexponering vid örat.
 • Ha alltid WiFi-funktionerna avstängda.
 • Köp enklaste möjliga mobil till barn och ungdomar.
 • Undvik så kallade ”smartmobiler”

 • Mikrovågsugnar ger massor av ökad strålning samt dödar maten så det inte finns någon näring kvar.
 • Råd barn och ungdomar att hålla mobilen avstängd då den inte aktivt används.
 • Använd aldrig mobilen i tåg, tunnelbana, buss och bil eftersom strålningen blir betydligt högre.
 • Visa hänsyn och håll avstånd till andra. När du an- vänder mobilen utsätter du människor i din närhet för mikrovågsstrålning. Känsliga personer kan bli påverkade på tiotals meters avstånd.


Läs mer här om strålning och användning av produkter http://wifiinschools.com/

Källa

Likes

Comments

Hej!

Bloggen har blivit lidande utav mej haha! Nej men jag har verkligen inte haft tid för uppdatering och nu kommer jag få ännu mera saker att göra, men jag ska försöka blogga några dagar i veckan iallafall och inte hålla upp såhär länge mellan blogginläggen. Jag har nu extremt många bollar i luften samtidigt och såhär aktiv som jag kommer att vara nu harjag aldrig varit i hela mitt liv. Men nu gör jag det på mina egna villkor och det är så jävla roligt allting så jag vill inte välja bort nått heller.

I mitten av okt börjar jag gå upp i typ 150% vilket jag inte vet om jag kommer att vilja eller orka men nu tycker jag bara att det ska bli skoj! Mina planer är att studera på 100%, jobba på 20% och praktisera ca 30%

Mitt mål är att utbilda mej till 2 olika saker samtidigt, ha 2 jobb och studera. haha samtidigt måste jag ta hand om hemmet, ta mej till o från platserna jag ska till, ta hand om mina hundar, forska vidare om livet och blogga =) Men allt går bara man vill!

Här ska du få några tips på hur man hittar inspiration till livet och får massor av energi att göra allt samtidigt - GOOGLA! ...googla på allt du tycker verkar intressant och roligt! Leta efter kurser som du vill gå, utbilda dej till det DU vill, träffa många positiva människor, gå på föreläsningar och läs böcker om personlig utveckling & mindfulness, hitta ditt VARFÖR, och se till att göra livet till DITT LIV!

Likes

Comments

I antiperspiranter och deodoranter är det ofta massa onödiga kemikalier som vår kropp absolut inte vill ha, därför är det både billigare och bättre att göra sin egna deo! Den återfuktar också lite eftersom det är kokosolja i plus att kokosolja verkar renande och antibakteriellt så den är superbra att ha i deodoranter.

Om du använt vanlig konventionell antiperspirant eller deodorant länge kan det ta ett tag innan din kropp hinner avgifta sej från dessa ämnen och du kan lukta surt och äckligt ibörjan nör du använder en naturlig deo men ge inte upp! Efter ett tag kommer din kropp vara fri från kemikalierna och du kommer lukta gott och deon kommer funka bra. Denna "detox" kan ta allt från 4 dgr-1 månad. Duscha istället oftare eller tvätta bara armhålorna tills deon börjar fungera för dej. När deon fungerar håller den dej torr och fräsch i ca 24-72 tim (beroende på aktivitet och svettutsöndring, alla svettas olika mycket).


Kokosdeodorant grundrecept:

 • 1 msk kokosolja, kallpressad
 • 1 msk bikarbonat**
 • 1 msk* majsstärkelse**
 • + eventuellt eterisk olja
 • *(1 droppe E vitamin om du vill att den ska hålla sej längre)

Använd alla ingredienser eko så får du en ännu renare och högre kvalité på deon!


Smält kokosolja. (I kastrull eller micro) Blanda bikarbonat och majsstärkelse och blanda ner det i kokosoljan. Rör ihop till en jämn smet.
Droppa eventuellt i eterisk olja. Häll upp i en rengjord liten glasburk (med lock). Låt det stå och stelna. (* ta lite mer majsstärkelse om du vill ha konsistensen lite pudrigare.)

Kokosolja smälter vid cirka 25 grader så om det är varmt i badrummet kan det vara en idé att förvara deodoranten på ett svalare ställe, om deodoranten smälter och delar sig är det bara att blanda runt i den och låta den stelna igen.

**Majsstärkelsen kan även bytas ut mot potatismjöl eller arrowrot och bikarbonaten kan bytas mot finmortlad alun.

*Vill en göra större mängder fungerar det utmärkt att tillsätta E-vitamin som konserveringsmedel.


Du kan experimentera tills du kommit fram till rätt mängd av ingredienserna för dej! ta tex mer av bikarbonaten eller mindre av kokosoljan.


Visste du att en deodorant innehåller:

 • Parfymer
 • Konserveringsmedel såsom hormonstörande ftalater och parabener
 • Alkohol kan också användas som konserveringmedel, men eftersom det torkar ut tillsätter man återfuktande silikoner
 • Bakteriedödande medel såsom giftiga triclosan eller silver
 • Ämnen som binder lukt
 • Antiperspiranten innehåller även aluminiumföreningar som tränger in genom huden och som täpper till svettkörtlarna så effektivt att de kan inflammeras och ge klåda och eksem och dessutom i värsta fall cancer.


Om du inte vill göra din egen deo finns bra alternativa deos som också är naturliga. T ex Urtekram, Dr. Organic, Färgochförändring (flowers) som heter "Dagens början" som ör min absoluta favorit!

Likes

Comments

Jag har alltid älskat djur, redan när jag var ett litet barn.

Men jag är också uppväxt med en mamma som var hunduppfödare, så kanske inte så konstigt...? Jag blev alltså lärd sen barn att djur är bra för människor och djur är snälla och intelligenta varelser, precis som vi människor. (om inte ännu smartare)

Däremot åt min mor och min familj kött.

Why?! Det tycker jag är jättemärkligt. Varför lär man upp sina barn att älska vissa djur och att öta andra? Dessutom så tycker man att det är mer okej att slå eller döda ett störande djur eller ett djur som människor tror är mindre intelligent än människan. Varför? Detta har jag alltid tyckt vart dubbelmoral och heeel sjukt! Att slå ihjäl en fluga är helt okej enligt dom flesta eftersom den är störande och tänker/gör inte likadant som människor! Ändå predikar vi människor för varandra att det är okej att va annorlunda och att man bör inte följa "massan" Människor är nog det MINST intelligenta djur som jag vet! Många hävdar också att djur är djur och människor är människor och då är det mer okej att äta djuren? FEL människor är ju djur, vi är däggdjur!


Lodjurets käke & tänder

Människans käke & tänder

Hundens käke & tänder


Det tog mej mååånga år att inse att kött är dåligt och att ändra mina vanor att inte äta kött! Först nu när jag snart är 29 år så har jag lyckats sluta äta allt kött förutom fågel, skaldjur och fisk. Vi människor borde verkligen behålla vår intelligens och sluta med vår dubbelmoral! Människor ska inte äta djur. Bara för att vi gjorde det på stenåldern är det inte rätt. Man har på senare tid efter många års forskning och analyser kommit fram till att människan är växtätare från början. Vi är alltså skapta att äta grönsaker, bär, frukt och växter. Det största beviset på det kan du se varje dag när du ler och tittar i spegeln - TÄNDERNA. Varför har inte människor huggtänder, rovtänder och stora starka käkar som vissa djur har? T ex vargar. Jo för att vi inte behöver det för att tugga växter och grönsaker.. dom är ju inte sega och svårtuggade! Dessutom har vi inte samma matsmältning och ämnesomsättning för att ens kunna smälta kött som andra djur kan. Varför tror du att det tar flera dagar för en människa att bara smälta en köttbit för magen? Jo för att vi har inte så stark magsyra för det så den kan brytas ned. Däremot har många andra djur det.. som vargar, hundar och lodjur. Alla djur har tänder skapta för den föda dom är ämnade att äta. Lejon har stora kraftiga huggtänder för att dom ska kunna äta rått kött, dom har också en riktigt kraftig magsyra som kan bryta ner köttet snabbt. Hundar har mindre tänder än lejon men fortfarande huggtänder så dom ska kunna äta kött, däremot inte rått hårdsmält kött utan kött som kyckling, fisk, fågel och lamm. Detta kött har också visat sej vara bäst för hundars mage, dom smälter köttet lätt och mår bra utav det, samt får färre sjukdomar. Nog om dom.

Nu vill jag ju helst påpeka och tala om för er att vi människor inte ska äta kött! Så sluta va så naiva, trögtänkta, lata, dumma och sluta följa "strömmen" gör inte som du blivit upplärd - om du blivit upplärd att äta kött för förr i tiden visste inte människor bättre och vi åt det alla andra åt (pch det som gick att få tag i snabbt). Nu har vi kommit längre i utvecklingen och forskningen och konstaterat att kött inte är bra för människor.


SLUTA ÄTA KÖTT OCH BLI EN RIKTIG MÄNNISKA!


(Denna info är inget jag bara hittar på utan detta bygger på vetenskaplig fakta, studier, forskning, resultat, analyser och pålitliga källor.)

Du hjälper också till att stoppa djurplågeri när du slutar att äta kött!

Likes

Comments

Detta är något jag och min sambo har börjat äta efter, och det funkar faktist väldigt bra! Både jag och han har fått färre finnar samt att vår hy är mycket klarare nu och vi mår dessutom bättre. Vi äter mycket vegansk kost också och INGA mejeriprodukter! (Jag kommer göra ett mer ingående inlägg om just vår kost.)


Denna artikel hitta jag för ett tag sedan och den är så bra så jag måste dela med mej av den till er.


Socker, margarin och rött kött orsakar inflammation i kroppen. Det kan leda till både hjärtsjukdom och depression. Men kaffe, grönsaker och lagom mycket vin skyddar dig.


Fel livsstil ger inflammation

Felaktig kost,rökning och för lite motion gör vårt immunförsvar överaktiverat. Med tiden orsakar det kronisk inflammation i kroppen. Tillståndet ger inga tydliga symptom, men på sikt skadar det blodkärlen, ökar risken för diabete soch kan göra oss deprimerande. Det har också kopplats samman med cancer,hjärtsjukdomar, stroke och demens.


– Vid en inflammation ökar mängden cytokiner i kroppen, berättar överläkare Mats Humble.Det är immuncellernas signalsubstans. Cytokinerna påverkar hela kroppen men framförallt hjärnan.


Magen är centrum

Att en inflammationsframkallande kost kan leda till depression uppmärksammades nyligen i en stor studie från Harvard School of Public Health. Studien visade att livsmedel som margarin, socker och rött kött ökar inflammationsgraden i kroppen. Grönsaker, kaffe, olivolja och vin i måttlig mängd fungerar istället antiinflammatoriskt.

– Vi vet idag att tarmflorans kvalitet har stor betydelse för inflammationsgraden i kroppen,säger Mats Humble. Det kan förklara varför kosten spelar roll.


Vad är det som gör att vissa livsmedel är inflammatoriska?

– Det beror på matchningen mot vårt immunsystem och vår metabolism, säger Mats. För vissa är gluten väldigt inflammatoriskt och för andra spelar det inte så stor roll.Andra livsmedel, till exempel socker, verkar vara inflammatoriskt för alla. Vårkropp har svårt att hantera det, helt enkelt.Kostlistorna är riktlinjer

Det kan vara svårt att undvika all mat som är inflammatorisk, menar Mats Humble. Däremot kan man se listorna över inflammatoriska och antiinflammatoriska livsmedel som riktlinjer.

– Till exempel behövs både omega-3, som är antiinflammatoriskt, och omega-6, som är inflammatoriskt, till en viss nivå i hjärnan. Men det ska vara en bra balansmellan fettsyrorna. I Sverige är det allra vanligaste att man äter för liteomega-3 och för mycket omega-6. De flesta kan därför förbättra sin balans genom att antingen öka intaget av omega-3 eller minska intaget av omega-6, förklarar Mats.


Krydda maten och lev längre

En studie på nära en halv miljon människor visade att om de kryddade maten extra mycket 3 gånger i veckan minskade risken att dö för tidigt i hjärtsjukdom eller cancer. Forskarna tror att det är ämnet kapsaicin som finns i chilipeppar som har antiinflammatoriska egenskaper.


Vilka åkommor kan lindras genom att äta inflammationsdämpande mat?

– Rätt mat gör att vi blir mjukare i lederna och mindre stela i kroppen. Huden ser friskare ut och allergier avtar eller försvinner. Samtidigt minskar risken för hjärt-kärlsjukdom, Alzheimers sjukdom, astma, cancer, benskörhet, diabetes och andra åldersrelaterade sjukdomar som har inflammation som grund.


Vilken mat kan skapa inflammationer?

– Mat som är näringsfattig, söt och fet, såsom socker, vetemjöl, chips och dåligt fett.Transfetter, industriellt härdat fett, är bland det mest inflammationsframkallande vi kan äta.


– Fet snabbmat och mat med mycket socker ökar halterna av inflammatoriska ämnen i blodet under minst 3-4 timmar efter intaget. Gräddbakelser, godis, pommes frites och feta såser främjar alltså inflammation. Socker och fett minskar också blodkärlens förmåga att expandera och dras samman allt eftersom blodflödet ökar eller minskar.


Har det forskats kring antiinflammatorisk mat?

– Det finns mängder av forskning som visar på de starka positiva hälsoeffekterna av till exempelinflammationsdämpande kryddor som gurkmeja, vitlök, ingefära, chili och lök.Sjukdomar kan motverkas och även förbättras eller läka med hjälp av detta.


– Hur lång tid detta tar att bli av med inflammationen beror på åldern och kroppens kondition.Men du får avsevärda skillnader på bara någon vecka och efter 2-3 månader bör du se stora förändringar. Räkna med ett år för alla genomgripande förändringar att ta plats.


– Inflammationsdämpande mat är bra för alla åldrar.

Krydda generöst med vitlök, lök, ingefära, gurkmeja, cayennepeppar och chili – som alla har dokumenterat antiinflammatoriska egenskaper.


LISTA

Fakta

Antiinflammatoriskt – Ät mer:
Grönsaker – gärna fiberrika och grönbladiga
Bär
Frukt i måttlig mängd
Baljväxter
Mathavre
Kaffe – 3-4 koppar/dag
Vin – högst 1 glas/dag
Olivolja och rapsolja
Omega-3
Kokosfett
Nötter och frön
Kryddor som ingefära, kanel, gurkmeja och vitlök

Inflammatoriskt – hoppa över:
Rött kött
Mjölkprodukter
Transfetter
Majsolja, solrosolja
Socker
Vitt ris
Raffinerat spannmål som vitt mjöl, vitt bröd, nudlar, pasta
Margarin
Omega-6

källa

Likes

Comments

Det finns så mycket man kan göra själv av naturliga ingredienser och dessutom brukar det bli mycket billigare än köpt! Just ansiktsvatten har jag haft jättesvårt att hitta en som passar för min hy. Jag har fet hy med grov hud och stora porer. Antingen blir det för ingentäppt av ansiktsvatten man köper så att man typ inte kan andas känns det som.. man blir instängd och svettas ihjäl! .. - Eller så gör det ingen somhelst nytta!

Jag har tröttnat! Nu för tiden gör jag endast eget ansiktsvatten.

Här är 3 av mina favoritrecept

Om du inte vill tillsätta alkohol som konserverar så rekommenderar jag att göra små satser åt gången som tar slut inom en vecka, och sen gör nytt. Detta recept är lagom liten dos.

Recept 1:
2 msk vatten (ev destillerat/kokat)
ca 1/3 msk äppelcidervinäger
ev 3 dr tea tree eterisk olja + 3 dr bergamott eterisk olja (eller endast tea tree) (eller varför inte tea tree + lavendel?)

Fyll detta i en liten flaska. Skaka innehållet varje gång innan användning, då etersik olja inte löser sig i vatten. Häll på en bomullspad och tvätta över ansiktet och halsen, inte ögonen. Avsluta med att smörja dig med/massera ansiktet med din ansiktsolja eller kräm

(OBS! Om du vill tillsätta alkohol som konserveringsmedel(endast för fet hy) så gäller följande proportioner:
40% vodka: 1 del till ca två delar vatten (så att totala andelen alkohol inte överstiger 20 %).)

tea tree olja: Den har visat sig vara kraftigt antiseptisk, bakteriedödande och svampdödande och även mot virus som herpes/munsår/sprickor och är klassad som naturläkemedel. Underökningar har visat att den fungerar väl även mot akne (och huvudlöss!).
Bergamott: Också antiseptisk och bakteriedödande!
Lavendel: Antiseptisk, bakteriedödande och svampdödande, samt motverkar såväl akne, oren hy som rynkor.
Förvara dina eteriska oljor i kylen!


Recept 2:

Fyll en tom flaska med hälften vatten och hälften äppelcidervinäger. (Om din hud tål ta 60% äppelcidervinöger och 40% vatten som max.) Äppelcidervinäger rensar dina porer, drar ihop dom och reglerar ph balansen i huden. Den gör också vattnet naturligt konserverande och bakteriedödande. Ansiktsvattnet har en hållbarhet på ca 1 månad utanför kylen och i kylen ca 2 månader. Gör alltid en liten sats för att garantera färskhet.


Recept 3:

Testa dej fram! Du kan göra ansiktsvatten av många matvaror m.m! T.ex är grönt te superbra som ansiktsvatten  med massor av antioxidanter.

Likes

Comments

Detta är som en detox som, sätter fart på magen, ökar din förbränning och avgiftar. Ingefära och citron minskar bakterier i kroppen/gör en antiinflamatorisk verkan. Jag tillsätter också myntablad för smakens skull! Men den behövs inte.

Antingen kan du dricka det tillsammans med en annan detoxkur t.ex denna (men detta går bra att dricka varje dag!

Drick en kopp hett vatten med färsk ingefära, citron och myntablad i det första du gör på morgonen.


Recept

 • Ca 5 cm färsk ingefära i 6-7 dl vatten
 • Pressa i en halv till en hel citron (beroende på hur mycket surt du klarar)
 • Ca 3-4 blad mynta (jag brukar plocka av alla blad på min myntaväxt, frysa in dom i en plast påse i frysen och sen ställer jag växten i ett ganska soligt fönster, så växer det nya blad och dom bladen du plockat håller sej länge i frysen.

Tag med en termos till jobbet och sippa ingefärstet under dagen. Det skall vara riktigt varmt. Du behöver inte dricka mycket men du skall dricka ofta. Gärna 1 gång/timma!

Behöver du en avgiftning, detox?

Om du svarar ja påfler än tre av följande frågor kan du vara i behov av en avgiftning, detox:

 • Känner du dig ofta trött och utmattad?
 • Har du ofta huvudvärk?
 • Har du ett stillasittande jobb?
 • Motionerar du sällan eller aldrig?
 • Använder du ofta dator och mobiltelefon?
 • Använder du tobak eller snus regelbundet?
 • Får du ofta förkylningar?
 • Känner du dig uppsvälld eller har dålig andedräkt?
 • Använder du ofta mediciner, värktabletter, lugnande medel eller andra kemiska preparat?
 • Dricker du ofta alkohol?
 • Äter du ofta burkmat, fryst mat eller micromat?
 • Äter du ofta stekt och friterad mat?
 • Äter du ofta socker, godis, choklad och vitt bröd?
 • Lever du nära luft- och vattenföroreningar?
 • Känner du dig mentalt trög?
 • Har du amalgamfyllningar, d.v.s. kvicksilver i tänderna?
 • Har du mindre än två avföringar per dag?

Likes

Comments

Ja det finns faktiskt väldigt mycket DU kan bidra med till ett bättre samhälle, men jag vet.. folk är i allmänt lata och dom flesta bryr sej mest om sej själva.! Jag vet det låter hårt, men sanning är inte alltid trevlig! Och livet är ingen dans på rosor...

Men vi måste ALLA bidra med det vi kan för att vi alla ska få det så bra som möjligt och för att vår planet ska kunna finnas kvar till våra efterlevande!

1. Sluta åk så mycket bil! Det kommer enormt mycket gifter från våra bilar, underhållet av dem och drivgasen. Byt ut 1 veckodag från bilen till att istället ta cykeln eller åk kommunalt. Det lilla gör faktiskt enormt mycket.. och come on.. det klarar alla!

2. Välj eko! Att välja eko gör mer än du tror! Det minskar bekämpningsmedlen och andra gifter, vilket gör att både DU och VÅR planet nåt bättre! ALLA har råd med att lägga till några extra kronor för att få en ekologisk produkt istället för en vanlig, det handlar bara om prioritering. Gå igenom din budget! Du kan säkert välja bort något annat onödigt.. kanske godiset varje helg? Eller minska ner på det? Lägg dom kronorna på eko-varor istället. INGET är omöjligt.

3. Var generös! Sluta va så egoistisk.. det gynnar ingen.. inte ens dej själv i slutändan. Vet ni att man får mer om man ger än om man tar? T.ex får ett större lyckorus, energi, positiva tankar och blir allmänt glad om man ger bort en present istället för att man får en. Tänk på det nästa gång ni önskar er saker och blir ledsna för att ni inte fick dom. Lägg några slantar i månaden på välgörenhet som gynnar vår planet! Tips: Skänk pengar till WWF, Välj ett miljövänligt elbolag som producerar el med hjälp av vindkraftverk, plantera ett träd, välj att runda upp dina köp och skänk resterande pengar till föreningar som gör skillnad för vår miljö.

4. Välj i största mån miljömärkta produkter! Som t.ex SVANEN/miljömärkningen.

4. Använd färre kemikalier i hemmet. Byt ut städartiklarna till ett miljövänligare alternativ, jag lovar dej..det blir rent ändå! T.ex Grumme Såpa Citron luktar underbart gott, minimal miljöpåverkan, går att använda överallt (golv, tak, bänkar, löser upp fett) gör allt superrent och den är superbillig o dryg!

5. Sortera dina sopor! Info här

6. Sätt upp en ej reklam skylt.. du kommer ändå slänga mer än hälften av reklamen direkt. Du kan prenumerera på reklam via e-mail istället.

7. Ät mindre nöt/fläskkött! Artikel om hur kött påverkar vår planet (fisk och vilt ger mindre miljöpåverkan)

8. Köp inte vatten eller kolsyrat vatten! Vatten finns i kranen, köp en giftfri vattenflaska och drick ur den, (det är dessutom väldigt onyttigt att återanvända petflaskor, dom avger gifter från plasten. De ör endast till för engångsanvändning.) Köp en kolsyrepatron och kolsyra ditt vatten om du vill ha bubblor.

9. Sluta impulsshoppa! Försök att tänka igenom VARJE köp. För varje gång du köper något bidrar du till en miljöpåverkan...Kläder, elektronik, hushållsartiklar, mat.. allt påverkar miljön negativt. Köp bara det du BEHÖVER.

10. Sluta kasta saker som går att använda! Laga kläder som är trasiga (eller skänk kläderna till välgörenhet iallafall om du inte kan laga dem, någon behöver och vill ha dem!), förvara din mat på bästa sätt, ta med lunchlåda och kasta inte din mat.

11. Släck lampan i rum du inte vistas i! Det sparar mycket energi! Och var ALLTID med, varje år i EARTH HOUR.

12. Var "online-aktiv"! Delta i undersökningar, svara på enkäter om miljön, och framförallt skriv under miljöprojekt!

13. Handla mat efter säsong. Både billigare, godare och lägre klimatpåverkan. Win win!

Tips från Stockholms kommun om hur du lever klimatsmart i Sthlm.


Likes

Comments