Skydda era medborgare, moralisera inte över deras individuella beslut


Vi alla kan hålla med om att många reformer har införts och att ny politik har kommit under åren. Men något som har stått still är Sveriges drogpolitik.

Ett ämne som varken velat bli diskuterat eller rört av högt uppsatta politiker, vilket faktiskt har lett till att människor dör på grund av stämpeln de får som missbrukare. Där samhället inte längre vill rycka in för att skydda och hjälpa en medborgare, en missbrukare.
Vi måste ha en förändring. Vi måste se en politik där skademinimering går före, istället för det ständiga fokuset på avskräckning. I dag vågar inte drogmissbrukare söka hjälp för dels riskera få straff men även en regel som gör det väldigt svårt att få hjälp idag.
Man måste varit clean från droger i 3 månader innan man kan få hjälp.

Vi vet att individer kommer att konsumera droger oavsett om våra högt uppsatta politiker tycker om det eller inte. Därför bör vi följa Nederländernas linje. En drogpolitik som menar att vi ska minimera skadorna (harm reduction) för dessa individer som behöver hjälp, i stället för att maximera avskräckningen (prohibition).
Enligt WHO så vet vi att fler människor procentuellt dör i Sverige på grund av droger jämfört med länder såsom Portugal och Nederländerna där det är lagligt att bruka droger.
Skillnaden är att de två sistnämnda länderna är ute efter att minimera skadorna medan Sverige är ute efter att maximera avskräckningen. Sprututbyten, bättre alternativ än straff för icke-våldsamma brott och proportionella straff för brott relaterade till narkotika är ways to go till skademinimeringen. Dit vill jag att vi ska gå!

Meningen med skademinimering är inte att direkt kunna minska antalet brukare, utan att se till så att brukare inte skadas och fortfarande kan känna sig som funktionella, inkluderade medborgare i Sverige.
Vi vet att denna linjen fungerar, då Nederländerna har färre dödsfall, trots att konsumtionen är större. Det är dessutom svårt påstå att det går utför i Nederländerna.

För att åtgärda problemen som finns i dagsläget och för Sverige att sluta moralisera över användandet av droger måste vi rikta fokus mot att minimera skador, fördomar och konsekvenser av missbruk och vanligt bruk. Vi måste ta tag i problemen som finns runt drogbruk.

Statens jobb är att skydda dess medborgare, inte moralisera över deras individuella beslut. Sveriges drogpolitik måste reformeras! Helst igår.

Anna Hallbom
Distriktsordförande LUF Gotland
Kandidat till regionfullmäktige och riksdag


Gillar

Kommentarer