hallbomanna

Anna

Anna Hallbom heter jag. Jag är 18 år och var Sveriges yngsta riksdagskandidat men även Gotlands yngsta fullmäktigekandidat. Men det finns så mycket bakom titlar, ett namn och en ålder. Just nu sitter jag i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för Liberalerna på Gotland.
Här hoppas jag på att få tala ut.

Hat mottages tacksamt på [email protected]

Blog
  • No activity