Gulselet

En by som många andra i Norrlands inland, en som snart inte finns längre. När jag tänker efter gäller det många byar som kommit i min väg. från söder till norr. Jag har ofta kört där inte turismen finns, där arbetstillfällen är obefintliga och där servicen lyser med sin frånvaro. Samtidigt har jag mött många kreativa människor med framtidstro och mod. Här kommer bilder från Gulselet.

Jag välkomnades av det här gänget. Jag har sett en mängd nerlagda affärer. Men det är inte enbart ett norrlandsproblem

Norrland leder skrotbilsligan. Byns samlinglokal är nog inte värd för så många sammankomster längre

Ett vackert hus utan liv. En tom informationstavla är ett tecken på att byn saknar många av sina tidigare invånare

Gillar

Kommentarer