Gävlefiskarna

När vi åkte runt och besökte flera av fiskelägena runt Höga kusten stötte vi på begreppen Gävlefiskarna och Gävlebohamnar. Vi började läsa om detta. Många av fiskarna kom från Gävle stad men de kom också från t ex Västerås, Uppsala, Strängnäs och Stockholm. I mitten av 1500-talet fick dessa fiskare fiskerätter av Gustav Vasa. Betalningen för detta var att var 10:de fisktunna skulle överlämnas till staten.

Fiskare från Gävle och längre söderut tar sig till Norrlandskusten för att fiska.

De första husen som byggdes var för båtar och redskap. I vissa fall utvecklades det till en by. Då tillkom bostadshus ovanför hamnen.

På 1600:talet tog det fart på allvar. Eftersom fiskarna var borta länge fanns det behov av viss bebyggelse. Från början var den enkel men utökades så småningom alltmer då även familjerna följde med norrut. Kyrkan blev orolig över att dessa själar skulle gå förlorade och i vissa fall tvingade man Gävlefiskarna att bygga ett kapell, där det inte gjordes av fri vilja.

Ställningarna med krokar kallas för gistvallar och framförallt fanns de på blåsiga ställen, eftersom de användes till att torka fiskenät.

I slutet av 1700-talet minskade Gävlefiskarnas ensamrätt att fiska längs norrlandskusten. Borgarna ville behålla sitt monopol på handel, anklagade Gävlefiskarna och lokalbefolkningen för olaga handel. Den siste Gävlefiskaren avslutade sin verksamhet 1899. Kvar har man lämnat ett antal turistmagneter längs kusten.

idag är det båtar med ett annat syfte än på 1700-talet.

Kapellen var ett måste när byarna anlades av Gävlefiskarna

Gillar

Kommentarer