I det här uppdraget har vi jobbat med att ta ställning och vara kritsk med nyheter om energi och klimat.

Vi har letat efter en nyhet och har själva fått vara kritiska emot våran egna nyhet och andras. För att kunna ta ställning till nyheter om energi och klimat är det viktigt att kunna ha kunskaper om ämnet.  Om man ska vara källkrisk till nyheter är det viktigt att man kollar upp vem som ligger bakom nyheten och vart den faktan kommer ifrån. 

För att vara källkritisk på nätet är det viktigt att man kollar upp även där vem författaren är och kollar om källan verkar pålitlig. Genom att ta reda på var faktan från början kommer ifrån.

Det är också viktigt att kritisk granska en källa är så att man inte får en felaktig information som man sedan sprider vidare.

Vår nyhet var att ta sig från Norrtälje till Åland på en kvart ned hjälp av en ny teknik av ett tåg. Detta skulle åkas med hjälp av hyperloopar, rör med lågt lufttryck som gör att tåget får en hastighet upp till 1200 km/ h. Detta är ett projekt och skall kanske lanseras runt hela världen av Elon Musk, dock är det räkna med att lanseras år 2020 och därför är det inte säkert ännu.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Idag har vi redovisat våra dusch uppgifter. Att man skulle fylla en 10 litershink och se hur lång tid det tog att fylla den.

Vi gick igenom resultaten i gruppen och jämförde med varandra och vi kom fram till att Elin duschade längst och durast med 15 minuter och 3,24 kr per dusch och den som duschade kortast va Ibrahim som duschade kortast och billigast på 5 minuter och 1,40 kr

Tema veckan har lidit mot sitt slut, hoppas ni har lärt er mycket nytt om energi och Hållbarutveckling. Det har i alla fall vi gjort :)

Likes

Comments

idag har vi arbetat med uppdrag 14. Där vi har arbetat med och tagit reda på hur mat egentligen påverkar vårat klimat. Vi skrev massa grejer som vi sedan delade in i olika kategorier. Kategorierna var produktion, där vi satte in djur som är frigående och inte frigående, vart varann är tillverkad och säsong för varan.

Avfall, där vi satte in besprutning och transport där vi satte in ursprungs land.

Vi diskuterade även vilka möjligheter vi har att påverka sakerna i dessa kategorier och vilket är svårare eller lättare. Vi kom fram till att det är lättare att påverka transport då vi kan köpa in mera säsong mat och närproducerad mat. Det är bättre för miljön då även avfallet blir mindre när man inte transporterar från länder långt bort. Det kan också vara lättare att påverka produktion om vi köper mera organiska alternativ och även då närproducerat.Vi tycker att möjligheterna att påverka är densamma inom alla kategorier.

Vi gick igenom vad man skulle tänka på när man ska handla mat. Vilket är att man ska köpa när producerat och säsongs anpassad mat. Det är viktigt att att veta vilket ursprungsland maten kommer ifrån och dess påverkan på miljön. Man ska även tänka på att välja ekologiska varor.

Här nedan ser ni en tabell på vad ett antal matvaror kommer ifrån. På uträkningarna ser man att majsen från Frankrike som transporteras med lastbil släpper ut mest koldioxid och förbrukar mest energi.

Likes

Comments

Idag har vi haft en labb som vår start på morgonen. Vi tog reda på vilket sätt som var det mest energi smart när vi kokade vatten med hjälp av ett vetenskapligt sätt. Vi hade 3 olika apparater för att koka vatten, de log på olika effekter.

Vi hade även en teori att vattenkokaren skulle koka vattnet snabbast. Eftersom att spisen måste värma upp plattan för att bli varm, sedan så har vi inget lock på kastrullen som kommer att dröja på tiden. Vattenkokaren anpassar sig till vattenkokning, mikron är endast anpassad till att värma upp saker med ljusvågor.

Vi hade en mikrovågsugn, en vattenkokare och sedan en kastrull på spis ( utan lock ). Vi skulle ta reda energin av hur mycket apparaterna förbrukade ( J ) med hjälp av en formel, effekt x tid = energi.
Ju mindre energi den förbrukar desto mer energismart är det. Vi antecknade ner resultaten i en tabell och en graf hur det gick under tid.

Vår teori stämde överens med resultatet. Detta kan bero på hur vu tänkte.


// Ibrahim, Leopold och Elin

Likes

Comments

idag har vi gjort tal om att övertyga männsikor att börja använda miljövänliga alternativ för transporter. Vi har även skrivit vad energi har med levnadsvillkor att göra. Vi har även diskuterat hur vår levnadsstandard påverkar vår konsumtion av energi och våra utsläpp.

Vi har även tittat på Gapminder på hur utsläppen har förändrats under de senaste århundraden.

Sedan kollade vi på vår egna utsläpp om hur mycket vi egentligen släppte ut. Så vi valde en utav våra medlemmar och skrev upp en tabell och gjorde ett cirkeldiagram över det.

​// Elin och Ibrahim

Likes

Comments

Idag har vi haft en teoridag. Vi startade dagen med göra intervjuer om hur våra morföräldrar konsumerade sin energi. Vi fick fram att deras konsumtion var ganska annorlunda med vår. Deras konsumtion var bland annat mer sparsam än våran idag. En följduppgift kom med intervjun. Vi skulle jämföra hur morföräldrarna hade det med energin, jämfört med oss och slutligen hur vi tror att konsumtionen blir i framtiden. 

Vi hade även en förbered uppgift som redovisades, om hur bostäderna var för ca 100 - 50 år sedan. Vi fick fram att man arbetade för sin energi, De använde tekniker som vattenkraft och el från energiverk för att kunna få värme och ljus. De allra fattigaste fick elda ved för att kunna få värme. Kollar vi på våran tillgång till värme och belysning kommer en del från kärnkraft. Vi betalar för vår belysning och värme vilket är ett mer bekvämt sätt. Vi har har även vattenkraft, solkraft och vindkraft som de delvis använde ( endast vattenkraft ). Vi har bland annat en teknik som kallas för isolering, vi konsumerar mindre energi utan att släppa ut någon värme ur huset.

Vi fick kolla på hur under dessa år fram tills nu vilka förändringar som har hänt, bland annat dök kärnkraften under -63. Vi såg att förändringar har påverkat oss mycket, både vår omgivning och oss. Utsläppen har blivit mycket grövre av fossila bränslen, koldioxid utsläppen har blivit mycket högre ( detta gäller inte kärnkraft). Vi fick komma med egna teorier om hur framtiden skulle kunna se ut. Vi trot att den tekniska utvecklingen skulle kunna hjälpa oss att minska utsläppen. Vi tror även att miljövänliga energikällor som solpaneler och vindkraftverk skulle konsumeras mer. Våra egna åsikter/ förhoppningar är att vi helst skulle kunna få el och värme från endast miljövänliga alternativ.


// Elin, Ibrahim, Nathalie och Leopold

Likes

Comments

Idag har vi gjort en laboration om isolering. Vad som egentligen isolerar bäst. Vi hade 3 flaskor, en utan isolering och 2 med isolering. Den ena med roxull och den andra med frigolit.

Våran hypotes var att det var roxull som skulle isolera bäst för att det används i bostäder mm. Vilket gör hypotesen mer trovärdig.

Det som var tvunget att vara lika i laborationen var att det behövde vara lika mycket vatten, likadana flaskor,samma temperatur i alla flaskor och lika mycket isolering. Skillnaden av flaskorna var valet av isolering.

Resultatet stämde överens med våran hypotes. Roxull var bäst isolering med 0,1 grader. Se tabell för resultatet på alla. // Elin & Ibrahim 

Likes

Comments

Idag har vi haft diskussioner och egna teorier om vad energi egentligen är.
Energi kan vara allt från mat till kärnkraft. 

Vi fick skriva egna post-it lappar om om vad energi är och sätta upp i olika kategorier. I slutet av den uppgiften fick vi veta vad den naturvetenskapliga definitionen av energi är.  " förmåga att uträtta arbete"

Vi har även ställt frågor om energi och hållbar utveckling som vi senare kommer kunna svara på med hjälp av våra kunskaper.
Vi har även läst om farliga utsläpp och saker som håller på att hända i världen.

Uppgiften vi fick tills nästa lektion är att prata med någon från nån äldre generation om hur dom förbrukade sin energi.
Vi fick även en uppgift som ska vara färdig i slutet av veckan som går ut på att vi ska ta reda på konsumtionen vatten när vi duschar. // Elin, Nathalie, Ibrahim och Leopold 

Likes

Comments

hej

Vi heter Ibrahim, Nathalie, Elin och Leopold och vi kommer från karinboyeskolan. Vi ska blogga denna veckan om natur och hållbar utveckling.  Vi kommer att blogga om våra "uppdrag" och laborationer i både i skrift och bild. Vi och ni kommer i slutet av veckan kunna mycket mer om energi och Hållbarutveckling och hur vi tillsammans kan förhindra naturkatastrofer.

Vi ser fram emot denna vecka jättemycket!

Likes

Comments