Vårt ekosystem, individ och samhälle, teknik och miljöaspekter, yin och yang. Ekonomisk, social och politisk hållbar utveckling och vår framtid.


Sverige är ett industrialiserat land som har bra förutsättningar för ett hållbart samhälle. Det sker klimatförändringar betydligt mycket snabbare, nu. På grund av den ökade växthuseffekten och det är en av människans många konsekvenser av aktiviteter på jorden. Nästan allting kretsar kring mobiltelefonen och internet och i de flesta fall krävs en bil för att ta sig till en önskad plats, vi är beroende av el i hemmet dock så kan vi få tag på ekologisk mat men för en hållbar utveckling så det krävs det betydligt mycket större drivkrafter än att bara be folk sluta åka bil till jobbet och köpa ekologiska bananer.


Från början byggdes Göteborg som en försvarsanläggning med många vallgravar, försvarsmurar och handelsvägar som fanns upp längst älven och mot inlandet och blev viktiga transportleder under 1600 och 1700-talet. För att få förflyttning effektiv från ena sidan till andra sidan så byggdes det broar som ledde till att färjor och fordonstransporter försvann. Det här är mycket mer effektivt eftersom man inte behöver vänta men miljömässigt är det sämre för det är fler aktiva fordon i trafiken som leder till högre koldioxidutsläpp. En konsekvens är att den globala uppvärmningen sker snabbare eftersom koldioxidhalten i atmosfären blir större och värmen stiger och det leder till en så kallad ökad växthuseffekt. Därför måste man satsa på hållbar utveckling och för att uppnå det så satsar Göteborg mer på kollektivtrafik och uppmuntrar folk till att cykla genom att t.ex. bygga bättre cykelvägar, de forskar kring förnyelsebara bränslen och inte bara använda sig av de utan lära sig hur man förbrukar det på bästa sätt. Göteborg är en ansvarstagande destination, till exempel har vi billiga hyrcyklar på 60 olika stationer och Landvetter flygplats har den högsta nivån av miljö ackreditering (uppfyller högst antal miljökrav). Cirka 65 procent av Göteborgs kollektivtrafik drivs med förnybar energi och till år 2035 så ska resandet med kollektivtrafik fördubblas. Man ska utveckla smartare kombinationer av färdsätt, få bättre samordning genom lokala förutsättningar och utveckla linbanor över Göta älv och andra barriärer. Våra hotell är miljöcertifierade (vilket gör Göteborg till den grönaste hotellstaden i världen). Ett bevis är att vi 2015 utsågs till Sveriges Klimatstad och förutom det är det en grön stad och vi har nära till skog och parker. De arbetar hårt med ett miljöarbete för en bättre miljö i Göteborg och världen.


Staden har växt ifrån vallgravarna men kollektivtrafiken kretsar fortfarande kring det. Det tar lång tid att resa med kollektivtrafik och därför är det ett mer effektivt alternativ att ta sig fram med bil och därför behöver man expandera kollektivtrafiken för att det ska vara mer effektivt och vara ett bättre alternativ istället för bilen. Med samma struktur idag som tidigare har det lett till överbelastning eftersom det är större behov av förflyttning, vi vill ta oss från en plats till en annan på så lite tid som möjligt och därför är det större drivkrafter som leder till utvecklingen av kollektivtransport och mycket mer effektiva lösningar. Kollektivtrafiken är relativt lättillgänglig men framtidsplanerna är att göra en bättre med anpassning för människorna, miljön och samhället. I det nya Göteborg ska stadens trafik anpassas till framtidens behov.


Konsekvenser av så många människor i Göteborg så ska man komplementera spår länkarna och det beräknas att resorna kommer bli 20-25% snabbare med kollektivtrafik och det kommer vara bättre koppling mellan olika stadsdelar. Andra konsekvenser är det självkörande bilarna eller elbilar som påverkar samhället på det sättet att människor kan köra bil på ett miljövänligt sätt och utan att påverka växthuseffekten som påverkar samhället på det sättet att det inte behöver anpassa sig och förbereda sig för olika naturkatastrofer.


I slutet av 1700-talet skedde den industriella revolutionen som fick en stor betydelse för vår infrastruktur. Redan i början av 1800-talet så påverkades Sverige av industrialiseringen i England eftersom de fick en väldigt bra järnindustri som vi tidigare hade dominerat och det påverkade Sverige negativt ekonomiskt. Under 1850-talet började vi bygga järnvägar. Det var stora drivkrafter som fick staten och privata företag att samarbeta och detta eftersom de såg möjligheter. Människor ville tjäna pengar och staten ville bygga ut infrastrukturen och förbättra ekonomin. Chef för statens järnvägar program blev Nils Ericson, mycket av den här tiden ledde till positiva och indirekta (på lång sikt) konsekvenser. Till exempel Nils Ericson terminalen i Göteborg. Med järnvägens utbyggnad så växte fler industrier fram och handeln blev bättre. Verkstadsindustrin blev specialiserad och industrier som till exempel SKF växte fram.


För en hållbar utveckling behövs mycket bostäder eftersom vi lever eller i framtiden kommer leva i en tätort. I framtidens bostäder kan man ha solpaneler/solceller så att hushåll får energi på ett miljövänligt sätt. Det är solen som får växternas fotosyntes att fungera och det hade varit väldigt bra att ha det som energikälla. Man måste kunna bygga bostäderna mycket tajtare (isolera de mycket bättre) så att värmen inte försvinner och det hade lett till att man inte hade behövt värma upp bostäder lika mycket och med bra tekniska förutsättningar så hade det lett till en mindre miljöpåverkan men det måste vara mycket drivkrafter bakom det så att man får positiva konsekvenser. Individer måste få kunskap om miljöproblemen och klimatförändringen. Till exempel genom media och skolundervisning för att om människor börjar ha det där “miljötänket” redan när de är små så kommer man alltid tänka på småsaker som att släcka ljuset, sortera olika material och inte låta vattnet rinna för länge osv när man blir äldre. Man hade kunnat plantera fler träd eller sluta hugga ner skogar eftersom träd och växter tar upp en del av koldioxiden som hamnar i atmosfären (det sker genom fotosyntes). Dessutom hade inga ekosystem rubbas om vi lät bli att hugga ner träd. Trä är ett mycket viktigt material och att det behövs mycket av det, men man behöver inte slösa så mycket papper, man kan sortera och återvinna det man använder för att bidra. Om man hade minskat koldioxidutsläppet hade det inte skett så dramatiska klimatförändringar, sur nederbörd, sjöar som kan röra till ekosystem och en mildare och mer fungerande växthuseffekt. Göteborgs stad (samhället) har stort ansvar men som individ kan man börja med att bidra till att minska koldioxidutsläppet, det är ett av det viktigaste stegen till hållbar utveckling.


I framtiden skulle storstäder kunna bli matproducenter, genom tak. Tak är oftast outnyttjade områden med stora ytor och perfekt solläge och kan då få grödor att gro. Så om man hade kunnat kombinera solpaneler och takodlingar hade vi fått mycket mer hållbara bostäder. Det här är typer av drivkrafter som vi behöver och konsekvenserna blir ökad matsäkerhet, ökad syre produktion, bevarad biologisk mångfald och sociala mervärden. Dessutom kan takodlingar uppfattas som isolering och har en svalkande effekt vilket är positivt då städer håller högre temperatur och det kan medföra att tak åldras snabbare så att konsekvenserna för takodlingar innebär också kostnader för uppvärmning och avkylning reducerar och det leder till förlängning av husens hållbarhet och livslängd som påverkar samhället på det sättet att man tekniskt bygger bättre bostäder och människorna blir nöjdare och får bättre levnadsvillkor. Det påverkar samhället också på det sättet att det dämpar stadens ljudvolym och avrinningen minskar då växterna absorberar regnvattnet.


Det finns mycket som behövs för en hållbar utveckling, vi måste anpassa våra liv efter jordens ekologiska system. Vi måste tänka på social, kulturell och ekonomisk utveckling, för att människan har trots allt sina behov och hållbar utveckling innebär att säkerställa både jordens och människans välbefinnande. Man kan jämför detta med yin och yang som en symbol inom den kinesiska filosofin. Det symboliserar balans mellan motsatser, i det här fallet jordens ekosystem och människors behov i dagens samhälle. Vi behöver kunna kombinera dessa två och hitta en slags balans. Först när det uppkommer en slags balans så kommer vi uppnå hållbar utveckling.


Likes

Comments