För att överleva behöver kroppen syre då alla kroppens celler är beroende av detta ämne. Andningen sker per automatik och ju mer din kropp arbetar, desto mer syre krävs. Vid normal ansträngning andas vi människor genom näsan och vid hårdare ansträngning andas vi också genom munnen. När ett andetag utförs, sänks mellangärdet och bröstet höjs.

(http://www.halsosidorna.se/Andningsovningar.htm)


Vad påverkar andningssystemet?

Vid brist av järn i kroppen påverkas ditt andningssystem negativt, då tillräckligt med hemoglobin i blodet inte bildas och tillräckligt med syre inte kan transporteras. Detta gör att du tappar ork samt känner dig trött.

http://www.halsosidorna.se/Andningsovningar.htm)


Sjukdomar och andra andningsproblem

Rökning påverkar även andningen i negativ bemärkelse. Detta då rökning kan bidra till inflammerade lungblåsor och lungsjukdomen KOL. Denna sjukdom beror på skadade lungor och trånga luftrör. Detta gör att man känner sig trött, får svårt att andas och ta upp syre samt svårt att orka lika mycket som innan. Sjukdomen utvecklas under flera års tid och både lindriga samt allvarliga besvär kan ges. Som tidigare nämnt orsakas sjukdomen i högsta grad av rökning, vilket också gör att sjukdomen är ovanlig att drabbas av i ung ålder.

(http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/KOL---kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom/)


Utöver det, påverkar rökningen vårt andningssystem mycket mer än så. Vid varje taget halsbloss förs över 8000 skadliga ämnen från cigarettröken ner i lungorna och i blodet. Många av dessa ämnen kan orsaka cancer, exempelvis i lungorna, tarmarna, urinblåsan och bukspottskörteln. Dessutom får man som rökare en ökad puls samt blodtryck, blodkärlen drar sig samma och konditionen försämras. Andra sjukdomar man som rökare kan drabbas av är som tidigare nämnt KOL, men även som senare kommer att nämnas; lungemfysem och astma. Hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och hjärtinfarkt är likaså exempel på hur rökning påverkar din kropp. Dessutom ökar risken för andra sjukdomar i din kropp och att få barn kan för en rökare bli svårt, samtidigt som du rikerar att dö i förtid.

(http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Rokning-och-snusning/)


Lungemfysem uppkommer på grund av rökning och är en del av sjukdomen KOL. Sjukdomen kan sitta i ena lungan, eller också i båda och ger sig ofta inte till känna förrän äldre ålder. Lungemfysem gör att alveolerna, som sitter i lugnorna som en vävnad, skadas eller helt bryts ner. Detta gör att växlingen mellan syre och koldioxid inte fungerar som den ska. Det finns ingen medicin och inga läkemedel som botar sjukdomen, det bästa är att sluta röka helt och att träna lite mer. Har sjukdomen gått för långt, går det att behandlas med syrgas som kan lindra lungfunktionen.

(http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Lungemfysem/)


Astma är en sjukdom i luftvägarna som likaså påverkas andningen negativt. Som astmatiker har du svårt att andas, drabbas av hosta samt pip i luftvägarna när du andas. Sjukdomen går i perioder och behandlingen att bota sjukdomen med är medicin som utvidgar luftrören. Denna medicin kan behövas ta regelbundet, samt även när du känner extra besvär beroende på hur grovt du påverkas av sjukdomen eller inte. Sjukdomen finns i två former, allergisk eller inte allergisk astma. Även förkylningsastma är en form av astma, som barn ofta får under förkylningar.

(http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Astma/)


En allergisk reaktion är även ett exempel på sådant som påverkar andningssystemet i hög grad. Att vara allergisk, innebär att man reagerar på något ens kropp inte tål. Man kan då få svårt att andas, samt andra symptomer. Anafylaxi, är en grövre grad av en allergisk reaktion och påverkar alla kroppens organ hastigt. Denna reaktion kan vara livshotande.

(http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Allergisk-chock/)


Vid allvarliga stressade situationer kan hyperventilation uppstå, vilket påverkar andningssystemet. Att hyperventilera betyder att du andas fortare i jämförelse till ditt syrebehov, vilket gör att din kropp får ett överskott av koldioxid. Detta i sin tur kan leda till kyla och stickningar i händer och fötter, samt yrsel och kramper i musklerna. Genom att andas lugnare dämpas tillståndet och symptomen försvinner snabbt.


Att gäspa är även något som påverkar andningssystemet. Att gäspa innebär att ta ett djupt andetag, vilket hjälper människans kropp till avspänning och uppiggar samt normaliserar andningen. Att gäspa är bra för kroppen, och inget som alls är farligt.

(http://www.halsosidorna.se/Andningsovningar.htm)


Hur främjas andningssystemet?


Det främsta vi bör göra för att slippa alla dessa sjukdomar och problem som kan uppkomma i lungorna och andningssystemet är att sluta röka. Slutar vi röka kommer lungorna bli bättre och andingssystemet friskare. Det bästa är att egentligen aldrig ens börja röka, då cigaretter innehåller nikotin som framkallar ett beroende. Därför kan det ofta vara svårt att sluta röka om man väl börjat.


Att gäspa är bra för kroppen och vårt andningssystem, därför bör vi oftare sträcka på oss och ta ett djupt andetag. Även träning påverkar vårt andningssystem gott då konditionen, uthålligheten och syreupptagningen förbättras.


Vi kan även använda oss av den medicin och de läkemedel som är möjliga, exempelvis en inhalator som hjälper dig att kontrollera din sjukdom. Inhalatorer finns både i spray- och pulverform och används både i förebyggande syfte, men även när astmaanfallet är framme. Det finns även tabletter mot astma, men sprayen är dem mest effektiva eftersom medicinen går direkt dit där den behövs. Dessutom har medicin i sprayform mindre bieffekter än tabletter.

(http://www.astmaochallergilinjen.se/astma/behandla-din-astma/inhalatorer/)


Vi bör även kolla upp om vi är allergiska mot något och vad det i sådanafall kan vara. Typiska ämnen som kan ge en form av allergisk rekation är nötter, skaldjur, fisk och mjölk. Även vissa djur så som getingar och bin kan vara sådant man är allergisk mot. Som allergiker bör man alltid ha med sig adrenalin för injektion, vilket finns i så kallade injektionspennor. Ju snabbare behandling, desto bättre.

(http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Allergisk-chock/)


Olika andningsövningar och tekniker kan även främja vårt andningssystem, om inte vår kropp och sinnestillstånd. Stress påverkar andningen i stor utsträckning och genom att andas bättre, kan energiförbränningen i kroppen påverkas i positivt grad samtidigt som du får ta del av en naturlig avslappning. Det kan även vara bra att lära sig andas djupt, då andningen effektiviseras på ett annat sätt. Dessutom påverkar andningsövningar mängden av hormonerna kortisol, adrenalin och noradrenalin som är relaterade till stress.


Att andas rätt är även bra för immunförsvaret, ämnesomsättningen, blodcirkulationen, depression, hjärtsjukdomar och stroke samt även bra för energiförbränningen. Dessutom blir tarmfunktionen bättre och livskraften och självkänslan ökar, liksom känslorna påverkas i positiv utsträckning!

http://www.halsosidorna.se/Andningsovningar.htm


Källförteckning:

http://www.halsosidorna.se/Andningsovningar.htm

http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/KOL---kroniskt-obstruktiv-lungsjukdom/

http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Rokning-och-snusning/

http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Lungemfysem/

http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Astma/

http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Allergisk-chock/

http://www.astmaochallergilinjen.se/astma/behandla-din-astma/inhalatorer/


Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Kroppens största organ är huden, vilket uppnår en yta på cirka två kvadratmeter. Huden består av tre lager, överhuden, läderhuden och underhuden där läderhuden är det parti som är tjockast. Dess uppgifter är att skydda kroppen mot bakterier, hålla rätt kroppstemperatur och hålla in kroppens vätska. Huden utsöndrar vatten och salter, lagrar vätska och fett samt skyddar kroppen från solens starka UV-strålar. Dessutom bildar huden D-vitamin samt signalerar omgivningen kroppens känslor.

(http://www.1177.se/Kalmar-lan/Tema/Kroppen/Kroppens-olika-delar/Huden/)


Vad påverkar vår hud?

Sjukdomar, eksem och andra hudproblem

Vattenbrist påverkar vår hud i negativ grad och ger oss en torr hy, samtidigt som risken för eksem ökar. Eksem är en inflammation i huden som kan uppstå på grund av diverse olika anledningar. Oftast handlar det om en torr hy eller en allergisk reaktion. Det finns olika typer av eksem, och de vanligaste formerna är böjveckseksem, mjälleksem, kontakteksem, myntformat eksem och underbenseksem. Behandling av eksem innebär att huden ska läka ihop igen, detta gör huden oftast av sig själv men att hjälpa till med en återfuktande och mjukgörande salva kan vara bra. beroende på vad det är för eksem man lider av och hur stort det är, bör man söka hjälp.

(http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Eksem1/)


Akne är mycket vanligt och inte farligt. Det är en inflammation i talgkörtlarna som finns i huden, och som yttrar sig i form av utslag. Där talgkörtlarna är som stört syns utslagen som mest, dessa ställen är i ansiktet, på bröstet och ryggen. Hormoner och ärftlighet spelar en stor roll gällande hur mycket eller också lite akne du lider av. Att tvätta och lufta huden, inte pilla på såren och undvika smink samt vara ute mycket minskar besvären.

(http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Akne---ungdomsfinnar-vad-kan-man-gora-sjalv/)


Psoriasis är en hudsjukdom som ger röda fläckar på kroppen, fjällar och ibland även kliar. Orsaken till sjukdomen är en inflammation i hudens lager, som går och kommer i perioder. Sjukdomen finns i olika former, men smittas inte i någon av formerna. Sjukdomen kan behandlas med olika läkemedel, krämer och salvor samt rehabilitering utomlands och mycket ljus.

(http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Psoriasis/)


Rosacea är en hudsjukdom som ger utslag i ansiktet. Vad sjukdomen beror på är man inte säker på, men att det inte smittar är man säker på. Fler kvinnor än män får sjukdomen, oftast medelålders personer. Besvären kan försvinna med behandling, men att dem kommer tillbaka är inte omöjligt. Man bör undvika starkt solljus, alkohol, varma drycker och stark mat samt stress.

(http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Rosacea/)


UV-strålning och hudcancer

Ultraviolett strålning avges från solen och delas in i tre grupper, UVA, UVB och UVC. Alla tre typerna påverkar huden på ett eller annat sätt. UVA står för den största delen av solen strålar och gör huden rynkig. UVB gör att vi bränner oss och ger skador på DNA. Hur länge du solar, din hudfärg samt solens styrka påverkar hur mycket solens strålar påverkar dig och din hud. Solar du ofta och länge, ökar risken för hudtumörer som malignt melanom, basalcellscancer, skivepitelcancer och aktinisk keratos. Utöver det åldras huden i förtid och bli tjock, slapp och rynkig.

(http://www.hudguiden.se/om-huden/solen/)


Det finns tre olika sorter av hudcancer, vilket ovan nämnt är basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom. Dessa sjukdomar kan orsakas av solens strålar, och de alla tre skadar hudens celler. Om de skadade cellerna sprids okontrollerat, får man hudcancer.

(http://www.1177.se/Kalmar-lan/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Hudcancer/)


Hur främjas huden?


Vatten är viktigt för att din hud ska återfuktas och må sunt, och därför är det viktigt att dricka rikligt med vatten. Det gör att din hud mindre torr och skrovlig, samt minskar risken för eventuella eksem. Lider du av eksem kan det ibland även hjälpa att smörja in huden med återfuktande krämer. Under en dag bör du få i dig runt 2 liter vatten för att din hud ska må så bra som möjligt.


Frukt, bär och grönsker med innehållet antioxidanter är också viktigt att få i sig för att huden ska må bra. E-vitaminer, A-vitaminer och C-vitaminer bör du få i dig en större mängd av var dag, liksom du likaså bör med fleromättat fett, Omega 3. Omega 3 finns i fet mat som till exempel fet fisk och nötter. En brist på Omega 3 kan vara grunden till att eksem framkommer. K-vitamin tros vara bra för huden och motverka rynkor. Du bör även undvika snabba kolhydrater och ett stort intag av socker för att främja din hud, detta då socker binder kollagen. Långsamma kolhydrater är att rekommendera då dem är nyttigare samt innehåller fler näringsämnen och vitaminer. Rätt proteiner, exempelvis ägg, fisk och nötter, är även bra att äta för att främja din hy, eftersom protein bidrar till att kollagen förnyas. Zink och järn bör du även undvika att få brist av då dessa ämnen är centrala för huden, liksom mineralerna kalcium, magnesium, koppar och jod också är.


Sol i lagom dos är bra för produktionen av D-vitamin, däremot bör du inte som ovan nämnt sola för mycket då det är skadligt för huden och ökar risken för cancer. Att smörja in sig med solkräm med hög solskyddsfaktor är också att rekommendera, då detta hjälper huden att skydda sig från solen.


Du bör även motionera för att främja huden, då träning ökar blodtillförseln till huden. Antalet tillväxthormoner ökar under träning, vilket påverkar huden i positiv grad. Dessutom kan du drabbas av fetma om du inte tränar, vilket påverkar din hud i negativ grad.


Att sova ordentligt är även bra för huden, då fler tillväxthormoner tillverkas vilket är bra för hudens kollagen. Att undvika stress är även viktigt, då stress kan leda till sömnsvårigheter. Detta i sin tur leder till att produktionen av tillväxthormoner inte blir lika god som den hade blivit vid en god sömn.


Du bör även sluta röka för att främja huden, då rökning försämrar huden och gör den torr och blek. Dessutom riskerar man att huden rynkas i förtid som rökare. Alkohol bör man likaså undvika då ett stort intag alkohol gör huden pluffsig och röd.


För dig som vill främja huden ytterligare, är ett tips att testa på fasta. Att fasta eller genomgå en detox gör huden bättre, liksom harmoni och en god hälsa sägs göra. Må bra och var glad över det lilla, det påverkar hormonproduktionen vilket i sin tur påverkar ämnesomsättningen i positiv grad!

(http://www.halsosidorna.se/HudochHar.htm)


Källförteckning:

http://www.1177.se/Kalmar-lan/Tema/Kroppen/Kroppens-olika-delar/Huden/

http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Eksem1/

http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Akne---ungdomsfinnar-vad-kan-man-gora-sjalv/

http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Psoriasis/

http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Rosacea/

http://www.hudguiden.se/om-huden/solen/

http://www.1177.se/Kalmar-lan/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Hudcancer/

http://www.halsosidorna.se/HudochHar.htm

Likes

Comments

Vad påverkar könsorganen och fortplantningssystemet?


Alkohol, droger och tobak

Att förtära alkohol påverkar både män och kvinnors könsorgan, samt fortplantningssystemet. Förtär du stora mängder av alkohol som man under en längre period, försämrar det nervcellernas funktion och därav minskar möjligheten för stånd. Dricker du mycket alkohol under ett och samma tillfälle, minskar även det möjligheten att få stånd. En vanlig följd av ett stort intag alkohol är impotens, dessutom påverkas spermiernas kvalitet vilket gör det svårare att få barn. Som kvinna påverkas sekretet i slidan vid förtäring av alkohol. Ju större alkoholintaget är, desto mindre sekret produceras. Även kvinnor som förtär en större mängd alkohol påverkas negativt genom att risken för graviditet minskar. (http://www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/Alkohol/Sa-paverkas-kroppen-av-alkohol1/)


Vid stor förtäring av alkohol händer det ofta att man gör saker man egentligen inte vill, t.ex. att ha sex. Att ha sex kan så klart göra att du blir gravid, på fyllan ofta mot din egen vilja. Dessutom ökar risken för könssjukdomar om du inte skyddar dig, vilket i många fall man inte kommer ihåg att göra när man är alkoholpåverkad. (http://www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/Alkohol/)


Om du som man röker, försämras blodcirkulationen och därmed också möjligheten att få stånd. Om du som kvinna är gravid samtidigt som du röker ökar riskerna för missfall, för tidig förlossning samt plötslig död för spädbarnet. Dessutom får fostret i magen i sig kolmonoxiden som finns i cigarettröken, vilken stannar kvar en längre tid i fostrets kropp. (http://www.1177.se/Kalmar-lan/Tema/Gravid/Graviditeten/Halsa-under-graviditeten/Tobak-och-graviditet/)


Om du som kvinna snusar under graviditeten får fostret i sig nikotin. Nikotinet påverkar fostrets organ och det ökar även det risken att barnet ska födas för tidigt eller väga för lite. Dessutom ökar även risken för att barnet ska utvecklas långsammare intellektuellt, liksom risken för sjukdommen preeklampsi ökar. (http://www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/Snusning/Vad-hander-i-kroppen-nar-man-snusar2/)


Både du som kvinna samt ditt foster påverkas av drogerna du tar under graviditeten. Droger under graviditet kan leda till minskad blodcirkulation i livmodern vilket leder till dålig fostertillväxt. Det kan också påverka moderkakan och att barnet föds för tidigt, liksom att droger under graviditet leder till menstruationsstörningar som påverkar ont både för dig och ditt foster. (http://xn--vrdomsorg-52a.se/liknande/droger-3463)


Stress och andra sjukdomar

Om du befinner dig i stressade situationer eller upplever stress på annat sett minskar även det möjligheten för stånd. Det kan handla om relationsproblem, eller också att du känner prestationsångest som gör att du får svårt att få stånd. Sjukdomar påverkar även mäns förmåga att få stånd. Högt blodtryck, diabetes och åderförkalkning är exempel på sjukdomar som minskar möjligheten att få stånd. Även mediciner och läkemedel stör, då dess innehåll påverkar blodflödet i kroppen eller stör nervsignalerna. Blodtrycksmedel, psykofarmaka samt antidepressiva läkemedel påverkar mäns förmåga att få stånd. (http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Impotens/)


Könssjukdomar

Könssjukdomar är även sådant som påverkar vårt fortplantningssytem negativt. Det finns ett stort antal könssjukdomar och dess överförs från en person till en annan när slemhinnorna i könsorganet, ändtarmen eller munnen får kontakt. Dessa sjukdomar gör både det ena och det andra med din kropp och ditt kön, gonorré kan t.ex. göra det svårt för dig som kvinna att bli gravid, liksom klamydia hos kvinnor kan leda till sterilitet. (http://www.1177.se/Kalmar-lan/Tema/Sex-och-relationer/Konssjukdomar/Konssjukdomar-sexuellt-overforda-infektioner/)


Livsstilsfaktorer

Vikten påverkar dina chanser att bli med barn och både kvinnor och mäns vikt spelar stor roll. Som kvinna tar det längre tid att bli gravid som du är över- eller underviktig. Hos överviktiga kvinnor ökar risken för missfall av fostret, liksom risken för missbildningar. Dessutom utsätter du dig som kvinna i stor fara om du lider av övervikt under din graviditet och förlossning, riskerna för högt blodtryck och diabetes ökar nämligen. Männens produktion av spermier påverkas även negativt vid övervikt.


Gällande kost har även det en stor påverkan för fertiliteten hos både kvinnor och män. En god kost är viktigt för att hämma övervikt, men även för att få i sig de näringsämnen som gynnar fertiliteten. Folsyra är ett exempel på ett ämne som gynnar fertiliteten och fostrets tillväxt. Även spermans kvalitet tycks påverkas av kosten, vilket ytterligare är ett själ till att äta sunt om man vill bli med barn. Koffein bör även undvikas, då ett större koffeinintag leder till ökad risk för missfall och svårigheter med att bli med barn.


Risken för missfall ökar ju äldre du blir och därför påverkar även åldern fortplantningssystemet. För en kvinna minskar chanserna att bli gravid redan efter trettio årsålder, och för en man påverkas spermans kvalitet negativt ju äldre mannen blir. (http://fertilitetscentrum.se/goteborg/ofrivillig-barnloshet/livsstilsfaktorer/)


Hur främjas fortplantningssystemet?

För att främja fortplantningssystemet bör du sluta dricka alkohol, snusa, röka och ta droger. Du bör även börja motioner och hålla kroppsvikten i måttlig vikt, samtidigt som du bör äta sunt och få i dig mycket vitaminer och mineraler. Du bör sluta förtära koffein, och alltså minska intaget kaffe, energidrycker och andra drycker innehållande koffein. Dessutom bör du skydda dig under sex med hjälp av olika preventivmedel som finns att tillgå. P-piller, p-stav och kondom är tre exempel på preventivmedel som är mycket effektiva. Om du är ute efter att just bli med barn, bör du även tänka på att göra det tidigt då sen åldern är något som påverkar möjligheten att få barn negativt.


Källförteckning:

http://www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/Alkohol/Sa-paverkas-kroppen-av-alkohol1/

http://www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/Alkohol/

http://www.1177.se/Kalmar-lan/Tema/Gravid/Graviditeten/Halsa-under-graviditeten/Tobak-och-graviditet/

http://www.umo.se/Tobak-alkohol-droger/Snusning/Vad-hander-i-kroppen-nar-man-snusar2/

http://xn--vrdomsorg-52a.se/liknande/droger-3463 

http://www.1177.se/Kalmar-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Impotens/ http://www.1177.se/Kalmar-lan/Tema/Sex-och-relationer/Konssjukdomar/Konssjukdomar-sexuellt-overforda-infektioner/ http://fertilitetscentrum.se/goteborg/ofrivillig-barnloshet/livsstilsfaktorer/

Likes

Comments

Frågan om alkoholen och dess påverkan på människors hälsa har diskuteras sedan år tillbaka. Vi har vissa gånger fått informationen om att ett glas vin om dagen är bra för hjärtat, medan vi andra gånger fått höra det motsatta. Ger ett glas vin om dagen en positiv effekt på människors hälsa, eller tvärtemot?

Enligt alkoholforskaren och läkaren Sven Andréasson, i en intervju på Systembolagets hemsida, är alkohol inget större hälsoproblem för människor. Andréasson påstår att så länge konsumtionen av alkoholen sker i måttlig mängd; är det ingen större fara. Att notera är dock att alkohol absolut inte främjar hälsan.


Gällande äldre personer, har alkohol påståtts skydda hjärtat. Utifrån den senaste forskningen (2014-2015) menar dock Andréasson att detta inte stämmer. Han menar att det är klurigt, men menar på att ett glas vin om dagen inte är en skyddande effekt mot hjärtat, inte ens för äldre. Liksom att alkohol inte skyddar hjärtat för äldre, påstår även Andréasson att tidigare forskning om att alkohol skulle vara förebyggande för högt blodtryck och kolestorolvärde, demens samt diabetes, inte stämmer. Även måttlig konsumtion av alkohol påverkar dessa ovan nämna faktorer i negativ riktning.


Andréasson poängterar dock att detta inte betyder att vi måste sluta konsumera alkohol, men understryker det faktum att även alkohol i måttlig mängd innebär en risk. Risken ökar ju större konsumtionen av alkohol är, menar Andréasson.


I artikeln Är rödvin bra för din hälsa? (2014) (2014) publicerad på Vinjournalen.se av hemsidans admin menar skribenten att ett glas vin om dagen kan vara högst fördelaktigt för din hälsa. Främst menar skribenten att forskning hittat bevis för att just rödvin skulle vara bra för människors hälsa, och att en måttlig konsumtion av denna dryck kan minska risken för kärlsjukdomar.


Vad denna forskning menar, som skribenten hänvisar till, är att de höga halterna av antioxidanter som finns i rött vin har en skyddanden cardio-effekt. Vidare menar skribenten att forskare funnit flavonoider i rött vin, vilket minskar risken för hjärtsjukdomar då halten av det goda kolestorolet höjs samtidigt som det onda kolestorlet sänks. Dessutom visar forskningen att falvonoiderna i rödvin minskar risken för blodproppar.


Vidare menar skribenten att annan forskning hittat bevis för att rödvin skyddar den inre delen av hjärtats blodkärl, samt minskar risken för att utveckla tumörer och ett visst antal typer av cancer.


Författaren till artikeln Ett glas vin om dagen- Inte så bra som du tror (2015-09-21) (2015-09-21) menar att en ny studie visar att inte ens en måttlig konsumtion av alkohol längre är bra. Studien som författaren refererar till, är en brittisk studie utförd av proffesoren Juan Casas. Han menar vidare, att en ny forskning att dina värden gällande hjärta, kärl och blodtryck förbättras om du helt avstår från alkohol, jämfört med värdena vid ett måttligt intag. Den tidigare studien om att ett glas vin om dagen skulle vara bra, stämmer alltså inte längre enligt denna studie.


Casas uttrycker sig följande till den brittiska tidningen DaliyMail: ”Vi såg ett samband mellan en minskad konsumtion av alkohol och förbättrad kardiovaskulär hälsa. Så även om du dricker lite och minskar din alkoholkonsumtion så är det bra för ditt hjärta”


Senare forskning visar att ett glas vin om dagen inte ger någon vidare positiv effekt på människors hälsa, utan tvärtom. Därför ifrågasätts skribenten på Vinjournalen, samtidigt som jag inser att denne refererar till äldre forskning än vad både Andréasson och Casas gör. Därför kan vi konstatera, precis som Andréasson och Casas gör, att alkohol inte är bra för människors hälsa, inte ens i måttlig mängd.


Vidare kan vi därför också konstatera, att även måttlig mängd alkohol påverkar precis som Andréasson och Casas förespråkar om. Däremot, förespråkar Andréasson vikten av att kunna unna sig själv och tillåta sig att förtära även sådant som är mindre bra, precis som med all annan förtäring som är mindre bra. Att utesluta alkohol helt, är inte för alla människor gångbart. För vissa fungerar det utmärkt, medan det för andra fungerar mindre bra.


Källförteckning:

http://www.systembolaget.se/om-alkohol/halsa-livsstil/nyttigt-med-alkohol/

http://www.vinjournalen.se/vin-skola/ar-rodvin-bra-for-din-halsa/

http://xn--hjrtinfarkt-m8a.se/nyhetsinlagg/ett-glas-vin-om-dagen-inte-sa-bra-som-du-tror/

Likes

Comments