Sakta har jag börjat fullborda livets väv.

Som i en vävstol fogas livets trådar samman till en bonad vars text uppgraderas ständigt.

Där finns många frågor och många hypoteser.

Jag bearbetar de känslor som krånglar till mitt liv och jag är klar med avunden, bitterheten och några egenheter till men högmodet, vreden och intoleransen är det jobbigt att få bukt med.

Tack vare den gränslösa nåd som flödar över mig och tron som växer sig starkare och starkare, har jag hoppet om att få hinna väva klart.

Den förunderliga ovärderliga vänskap som möter mig i gemenskapen med mina jordiska änglar, gör de flesta dagar ljusa och fyllda med hopp.

Kanske lyckas jag göra väven klar innan det sista hjärtslaget har vibrerat.

Det undermedvetna är ständigt överraskande och en morgon vaknade jag omtumlad men med klara minnen av en dröm.

En tid innan drömmen, kastades en livboj till mig och jag grep den längtansfullt eftersom den erbjöd tillfälligt uppskov.

Det visade sig att nya dörrar öppnades och nya möjligheter erbjöds. En av dessa fantastiska möjligheter ledde till varm gemenskap som var oväntad och kärleksfull.

Så här var det i alla fall på ett ungefär med drömmen:

Ett samtal kom och jag minns inte om det var per telefon eller något annat kommunikationssystem men så här blev det efter lite bearbetning av min drömupplevelse.

Hej människa, det är Gud som talar.

Jag vet att du ofta tänker på mig och nästan lika ofta känner skepsis.

Det är sunt att vara skeptisk till det som inte kan förklaras i mänskliga termer men det är också sunt att vara öppen för att ni människor faktiskt inte förstår allt.

Tänk på att du är en av 7 miljarder människor på Jorden!

Tänk också på att Jorden är en av 7 miljarder planeter med livsbetingelser i din kosmiskt relativa närhet eftersom Universum är oändligt.

Det är på tiden att du får veta några detaljer om mig.

För det första får du göra precis vad du vill av ditt liv. Jag kommer inte att straffa dig, men jag hoppas att dina medmänniskor talar om för dig om du skadar dem.

För det andra, är du inte min avbild. Du påminner inte ens om mig. Det vore en omöjlighet eftersom jag är utan fysisk form och utom tiden.

För det tredje, har jag inga krav på dig. Om du vill be till mig, är det upp till dig om du mår bra av det och det vet jag att du många gånger gör. En bön i gemenskap är mera än en bön om de egna behoven och en bön om andras välgång kanske medför att andra ber om din.

Det finns inga böcker som återger mina ord och min vilja.

Allt sådant är människors ord efter tankar om mig.

Det finns många böcker som har skrivits efter inspiration av tankar om mig, men ingen av dem är trovärdig och två av dem, Bibeln och Koranen har orsakat enorma mänskliga lidanden, bara för att enfaldiga människor har tolkat texterna som uppmaningar till våld, maktmissbruk och förtryck.

Jag vet att en del av er tror att jag bara lyssnar på arabiska böner eller böner på latin. Samma människor tror också att jag kräver en massa rituella krumbukter i samband med bönen. De som hittade på dessa tokigheter är jag lite sur på. De använde mitt namn i onda syften. Det känns inte bra ska du veta.

Jag bryr mig inte om hur du ber. Visst är det trevligt att vara tillbedd, men dina böner ger dig inga förmåner. Det kan också vara bra att veta.

Vill du veta vad jag gör?

Jag administrerar livet - Allt liv. Allt liv har samma värde för mig. Det kan vara bra att känna till. Du är inte mera värd för mig än en fästing eller en människoätande haj. En av dina bakterier har samma värde för mig som hela du har. Ändå är du speciell eftersom du kan reflektera abstrakt och kan tänka på livets mening och dödens oundviklighet.

Du kan använda den förmågan till något konstruktivt i stället för att slösa kraft på självömkan och böner om materiella belöningar.

Tänk på det människa!

Jesus från Nasaret var inte mitt enda barn.

Han var ett av alla mina barn. Jag talade inte mera till honom än till någon annan. De ord som tillskrivs honom är dock gudomligt inspirerade och kanske ett resultat av att han förstod ovanligt bra hur det förhåller sig med jordelivet. Du behöver inte tro på allt som skrivs om Jesus som person, men jag hoppas att du tror på de goda budskap som tillskrivs honom. Du kan antagligen inte leva upp till alla dessa budskaps förhållningsrekommendationer, men du kan göra det bästa efter din förmåga.

De som säger sig ha uppdrag från mig att föra min talan bland er, har enbart maktsyften med sina utspel och det gäller de flesta mäktiga religiösa ledare. De bryr sig inte om mig, men det värsta är att de bryr sig inte om dig heller. De vill bara ha makt.

Det har funnits många bland er som har kommit ganska nära när ni har tänkt på mig men få har kunnat beskriva tankarna i tryckta ord och det är väl inte så konstigt. Jag finns ju inte sett ur ett mänskligt perspektiv. Hur ska då mänskliga ord kunna beskriva mig.


Jag bara är, - från evighet till evighet utanför tid och rum.

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments

När jag fick syn på det här projektet tändes en gnista i min mentala databas. https://www.guddarwin.se

En studiecirkel i Kyrkans regi!

Det jag skriver om här, sysselsatte mitt medvetande under drygt 30 år samtidigt som jag försökte få en förklaring till de saknade 18 åren i historien om Jesus.

Det blev ett grottande som gav många sömnlösa nätter tills jag för drygt sex år sedan stoppade in hela rasket i min mentala garderobs databasarkiv.

För 30-40 år sedan besökte Stephen Hawking Vetenskapsakademin och eftersom jag var god vän med deras informationschef, blev jag inbjuden till ett seminarium.

Det blev en fascinerande diskussion om fysikens odefinierbara gränser.

Några frågor som gav nya perspektiv:

Var börjar och slutar oändligheten?

När börjar och slutar evigheten?

Hur uppstår liv?

Var finns medvetandet?

Det är frågor som kan sysselsätta forskare en hel livstid men de flesta har insett att det inte finns några svar ännu.

Hawkings avslutande sin föreläsning så att det gav mig insikten om det logiska i att acceptera det ologiska inom fysiken och att vi aldrig kommer att kunna beskriva livets och materiens minsta byggstenar fysiskt.

Efter att ha följt forskningsrapporterna från CERN under många år kan jag konstatera att de revolutionerande upptäckter som då och då leder till Nobelpris-nomineringar, är overifierade hypoteser som bygger på dynamiska konstanter som jag kallade Q.

Naturvetenskapens standardmodell är drivkraften i forskargrupperna och förutsätter ekvationer som går ut.

Det är omöjligt att lösa ekvationer som bygger på för många okända faktorer vilket forskarna löser genom att på goda grunder anta värden (Q1 Q2 Q3 o.s.v) som de stoppar in i standardmodellens matematiska projekt.

Genom cirkelresonemang kan de sedan skapa fakta ur teorier utan verifierbara mellansteg.

Några sådana skapade fakta som har gett Nobelpris, är Higgs partikel, strängteorin, mörk materia och mörk energi.

Stephen Hawking visste redan då att endast cirka 5% av livets och materiens minsta byggstenar kan verifieras eftersom resten inte reflekterar mänskligt genererad strålning men eftersom absolut tomrum är en omöjlighet, måste något finnas mellan atomerna och det handlar om cirka 95% overifierbart ”något”

Hans slutord var ungefär såhär; När vi lär känna fysikens alla lagar kan vi tala direkt med Gud!

Att sluta söka absoluta förklaringar på det som inte kan förklaras, men att vara nyfiken på själva sökandets möjligheter, skulle kunna vara grunden till fantastiska samtal.

Likes

Comments

Likes

Comments

Det är aldrig för sent att skaffa nya erfarenheter

Likes

Comments