Ni har gett mig privilegiet att tala till er. Därför öppnar jag nu mitt hjärta för er och önskar att ni göra samma till mig. Alla människor på denna jord är olika, men det betyder inte att vissa är mer värda än andra. Utseende och personlighet är två faktorer som definierar oss som människor, som människor inte vem som är bättre eller mer värd än den andra. Vi är i ett läge där människor blir diskriminerade för att deras hudfärg, nationalitet, kön är annorlunda. Det som dessa tre saker har gemensamt är att man kan bara se de på utsidan vårt “utseende” segregera oss in i folkraser, sociala/etniska grupper och vårt värde i det moderna samhället. Empati, barmhärtighet, respekt, intellektuell förmåga, saker som verkligen spelar roll har ingen betydelse.


För länge sen när jag var en ung pojke så blev jag utbildad advokat, när jag blev klar med mina studier så skulle jag arbeta i Syd Afrika. Syd Afrika var en koloni som tillhörde det engelska riket som mitt hemland Indien. För att komma dit jag skulle så var de mest effektivt att åka med tåg. Jag köpte en biljett till förstaklass vagnen, någonting som ingen mörkhyad hade gjort förut. En vit man vägrade att sitta brevid mig och jag vägrade att flytta på mig. Den vita mannen kallade på en vakt som sedan hotade att slänga mig av tåget om inte jag satte mig på den lägre klassen. Med respekt, förklarade jag för männen att jag hade köpt en biljett och att den har platsen som jag sitter på tillhör faktiskt mig för tillfället. Men mina ord hjälpte mig inte, de diskriminerade mig för att jag var mörkhyad. Jag blev kastad av tåget, den vita mannens ord betydde mer än mina. Det där var första gången jag ifrågasatte den rasismen, diskrimineringen,

segregrationen som min “folkgrupp” har utsätts för men det var inte den sista gången.


Jag har blivit fängslad flera gånger, misshandlad, hotad och ändå fortsätter jag med mitt mål, som har funnits med mig sen jag blev kastad av tåget. Är jag galen? Ja, nej, kanske eller möjligtvis en blandning mellan alla tre? Jag tror på social jämlikhet, att alla människor är lika värda. Detta ideal har skapat en resan som jag aldrig trodde jag skulle vara med om, den slutar inte idag men ni kommer avgöra om jag har lyckats eller inte. Jag ger inte upp, att misslyckas är första steget i en lära.

“Lev som om du skulle dö i morgon, Lär dig som om du skulle leva för evigt”. Detta tänker jag på varje morgon och varje kväll, det är kärnan i läran som för oss människor är evig.Genom alla mina år på denna jord har jag aldrig skadat en annan människor, dödat ett djur, ätit kött eller druckit en droppe alkohol. Ahisma är ett uttryck som påverkar mitt beteende i detta avseendet, Ahisma är en gammal tradition i Indien som förklarar att alla människor är lika värde och att man inte ska skada andra människor på något sätt alls. Om alla människor på denna jord, oberoende på hudfärg, religion, kön osv kan leva med Ahisma som grundtanke så skulle denna jord bli en utopi att leva i. Damer och herrar hjälp mig att förverkliga denna dröm.http://www.history.co.uk/biographies/mahatma-gandhi

"Mahatma Gandhi." HISTORY. N.p., 19 Mar. 2013. Web. 24 Jan. 2016.http://putlocker.is/watch-gandhi-online-free-putlocker.html

"Watch Gandhi Online Free Putlocker | Putlocker - Watch Movies Online Free." Watch Gandhi Online Free Putlocker | Putlocker - Watch Movies Online Free. N.p., n.d. Web. 04 Feb. 2016.


Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

​Gandhi har haft en stor inverkan på de mänskliga rättigheterna främst eftersom han nådde sina mål utan att använda våld som var väldigt speciellt på den här tiden. T.ex när Gandhi kämpade för att Indien skulle bli självständigt från Storbritannien. Det startades proteströrelser mot honom men han svarade aldrig med våld. Detta ledde både till positiva och negativa konsekvenser däribland att Gandhi och de som stod på hans sida fängslades. Hans arbete lönade sig dock år 1945 vid andra världskrigets slut då Indien blev självständigt. 

Gandhi var en förkämpe för de mänskliga rättigheterna men det var inte säkert att han visste det medan han levde eftersom att han blev mördad samma år som FN:s deklaration antogs. Inte främst för att han har visat det möjliga med att nå sina mål utan våld och han har även blivit en stor inspirationskälla för många andra stora förkämpar för de mänskliga rättigheterna såsom Martin Luther King.  

Om man tittar på de mänskliga rättigheter som deklarationen innehåller finns det många artiklar som stämmer in på det som Gandhi kämpade för. Artikel 1, 2 och 3 tycker jag har ett samband med det arbetet som han gjorde i Sydafrika då han kämpade för indiernas rättigheter just eftersom de var diskriminerade av vita. Artikel 3: Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Den här artikeln stämmer in på de åsikterna som Gandhi hade på kastsystemet. Han ville avskaffa det. Kastsystemet finns fortfarande kvar idag och jag anser att det till viss del bryter mot artikel tre. I och för sig så har man ett liv, kanske en viss frihet men jag skulle inte säga att det är i den graden som artikel 3 förutsätter. Om man föds in i ett lågt kast eller tom som kastlös har man ingen personlig säkerhet och inte speciellt mycket frihet heller. Gandhi ville avskaffa just kastsystemet men tyvärr så nådde han aldrig sitt mål. 

I artikel 5 står det:Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig ellerförnedrande behandling eller bestraffning. Det här var kanske inget Gandhi kämpade för specifikt. Dock så försökte han ju bekämpa våld, men artikel 5 har Gandhi snarare själv varit med om när han satt fängslad för sina politiska åsikter i Indien.  

Sammanfattningsvis har Gandhi haft en stor betydelse för de mänskliga rättigheternas utveckling fast att han egentligen inte var medveten om det. Det som jag anser ha gjort att Gandhi har blivit en sådan viktig bild för de mänskliga rättigheterna är just att han har inspirerat andra människor att göra det arbetet som han gjorde. Jag tror personligen att det är lättare att följa rättigheter överhuvudtaget när det finns en eller flera personer som verkligen kämpar för det och är "ansiktet utåt". 

 

Likes

Comments

Gandhi har påverkat har påverkat mänskliga rättigheterna runt om i världen mycket positivt. Gandhi ville att alla Indien skulle bli ett självständigt land, svarta ska inte utsättas för racism diskriminering eller segregering. Han ville att människor hade samma rättigheter oberoende på kön,religion,hudfärg osv. Han var en mycket fredlig man och ville protestera utan att använda våld. Denna idé berodde mest på att han var religiös. Han var troende Hindu där en själv och allting i din omgivning tillhör en själ. Ahisma är en gammal tradition som finns i Hinduismen, enligt den är alla människor/djur värda lika mycket och att ingen ska skada varandra.


Gandhism är ett uttryck som används för att beskriva Gandhi’s sätt att protestera: Sanning och ickevåld. Alltid började i SydAfrika när Gandhi blev utkastad ifrån ett dock, han hade en biljett till A-Klass avdelningen men en vitt man vägrade sitta brevid honom. Detta påbörjade Gandhi’s resa att kämpa för mänskliga rättigheter. Alla svarta människor I Syd Afrika behövde ha pass på sig hela tiden och detta började Gandhi med. Genom att bränna sitt pass och inspirera många andra trots att han själv blev misshandlad under processen. Gandhi blev fängslad flera gånger men han fortsatta alltid att kämpa. Två år efter andra värdskriget så blev Indien ett självständigt land, sorgligt nog så blev han mördad ett halvt år senare.


 Om vi börjar med artikel 1 så står det alla är födda lika och med samma värde och det var en av de grundtankar som Gandhi stog för. Samma sak med artikel 2 att religion, kön, hudfärg osv påverkar din politiska makt. Artikel 3 och 4 stämmer också med hans tankar: Alla har rätt till frihet och inga får hållas i slaveri. Man skulle också kunna säga att han har blivit utsatt för de man inte får göra enligt artikel 5.  


Likes

Comments

Gandhi har haft en stor betydelse för mänskligarättigheterna. Gandhi ville att kvinnor skulle få fler rättigheter, motverkafattigdom, skapa en harmoni mellan de olika religionerna. Han ville även attIndien skulle bli fritt från Storbritannien och Indien blev självständigt tillsist. Han uppnådde sina mål, men han var även tvungen att sitta i fängelse föratt kunna uppnå dessa mål. Han gjorde motstånd med ickevåld. 

När Gandhi var i Sydafrika märkte han att indierna iSydafrika diskriminerades och på så sätt gjorde det att Gandhi ville motverkadiskriminering och att alla människor skulle ha ett likavärde.  När Gandhi var i Sydafrika blev han en gångavkastad, från ett tåg, trots en förstaklass biljett, på grund av att en vitman inte ville sitta bredvid en färgad. Detta kan ha variet en av händelsernasom gav honom drivkraft till att köpa mot de vitasdiskriminering. Gandhi harhela tiden kämpat för människors lika värde och det är något som manfortfarande kämpar med runt om i världen. Gandhi har varit en inspirationskällatill många människor för att fortsätta kämpa vidare med alla människors likavärde. Gandhi har även visat att man kan använda ickevåld för att uppnårättvisa och med det visar han att man inte behöver använda våld för att uppnånågot. Mycket av de Gandhi kämpade för, för andra människor har stora likhetermed FNs mänskliga rättigheter. Artikel 1 är grunden till vad Gandhi menade attalla människor är värda precis lika mycket. Mycket av de Gandhi tyckte harockså att göra med artikel 2. I artikel 2 står det att alla ska behandlas likaoavsett vilket kön, religion, hudfärg man har osv. Även artikel 5 stämmer brain på hur Gandhi agerade. Gandhi tyckte inte att man skulle använda våld motandra och i artikeln står det att ingen får utsättas för tortyr vilket våld kanleda till. 

Likes

Comments

Jag är Mahatma Gandhi, mitt första namn betyder God själ på Engelska och det är namnet som folk har kallat mig genom min tid. Jag var född i Nord Västra Indien i en liten stad som heter Porbandar. Jag hade tur att födas in i en rik och generös familj, olik många i min tid och omgivning. När jag ar ung fick jag tillgång till bra utbildning och några år senare så pluggade jag juridik i London. Sedan flyttade jag till Syd Afrika och jobbade där som advokat i några år. Under min korta år som advokat så hände något som påbörjade en helt ny karriär som påverkade miljon tals människor.

Jag satt på vid  de första klass platserna och blev ut slängde eftersom jag var inte vitt. Ända sen dess har jag stridit emot rasdiskriminering och segregation. Men min definition av strid är väldigt annorlunda än de flesta. Jag är troende Hindu jag styrs av de grundtankar i Hinduismen. Jag skadar inte andra människor eller djur och därför äter jag inte kött jag dricker  alkohol.Jag har aldrig skadat en annan människa och tänker aldrig göra det, våld löser ingenting. Jag kommer kämpa för de som inte har några rättigheter i Syd Afrika och att Indien ska befrias ifrån de Engelska Riket, antigen klara jag av detta är så dör jag i processen. Allt detta ska jag föröka göra utan att skada andra människor, vi måste ha någonting som separerar oss ifrån de som vill hålla oss i slaveri. Ord, vilja och mod löser saker på ett effektivt och moraliskt sätt olikt våld.

Likes

Comments

Jag (Gandhi)växte upp i en hinduiskfamilj. Jag fick en uppväxt där min familj var noga medde hinduiska reglerna som fanns så min familj var väldigt religiös. När jag fyllde 13 blev jag bortgift av mina föräldrar. Jag var inte jätteduktig i skolan, men jag åkte ändå till London för att studera till Jurist. Det var då jag blev mer intresserad av religion. När jag var färdig utbildad till jurist åkte jag tillbaka till Indien men det gick inget vidare där. Istället tog jag på mig ett mål i Sydafrika där jag kämpade mot de vitas diskriminering. Jag ville inte agera med våld. Det var då Sydafrika tillhörde Storbritannien.

Storbritannien ville att alla indier som kom dit skulle ta sina fingeravtryck och det tyckte jag var helt fel. Istället för att använda våld sa jag till alla mina landsmän att avstå från att ta sina fingertryck. Detta ledde dock till att många indier fängslades, misshandlades och till och med dödades. Jag har själv suttit i fängelse, men egentligen har jag ju bara kämpat för alla människors lika värde.Jag nådde att av mina mål och det var att Indien skulle bli självständigt från Storbritannien men det finns fortfarande mycket som ännu inte är uppnått och det hoppas jag dem kommer bli för att vi ska få leva i ett ännu bättre samhälle.  

Likes

Comments

Jag växte upp i en hinduisk familj där min pappa var statsministern hos fursten. Min familj var väldigt religiös och följde hinduismens regler noggrant, såsom att man inte får döda använda våld etc. Detta har präglat mig under hela min uppväxt vilket har gjort att jag ser det här som en självklarhet i livet och kommer även att kämpa för det tills jag har nått mitt mål. Jag var inte så duktig i skolan som barn men studerade ändå till jurist. Därav fick jag ett mål i Sydafrika och det var då min kamp mot vitas diskriminering startade. Jag ser inget positivt med att använda våld och tror inte heller att det löser några problem. När jag anlände till Sydafrika såg kanske många den enda utvägen att använda våld men jag stod fast vid att inte göra det. På den tiden ville Storbritannien som då ägde Sydafrika ta fingeravtryck på alla indier. Jag uppmanade då alla att inte följa lagen men att fortfarande ta emot bestraffningen med värdighet. Jag har under alla mina år aldrig tilltagit våld, jag har suttit fängslad för mina handlingar fast att jag bara kämpar för människors lika värde. Jag har uppnått några av mina mål såsom att Indien blev självständigt från Storbritannien, men jag har mycket kvar att göra såsom att avskaffa kastsystemet. Är det rätt att en individs liv ska vara förutspått redan vid födseln? Är det rätt att människor tar till våld? Är det rätt att äga en annan människa? Svaret är nej. Samhället som jag och många tusentals människor lever i är inte det samhället som jag tycker är acceptabelt och det måste ändras på ett fredligt sätt.  

Fast att jag inte kommer lyckas med mina mål hoppas jag att jag blir en inspirationskälla för andra som också kämpar för mänskliga rättighet och kanske t.om att de kan slutföra mina mål åt mig när jag inte längre kan. Likes

Comments

Gandhi föddes i Porbandar Gujarat i nordvästra Indien den 2 oktober 1869. Han växte upp i en "fin" familj där pappan var statsminister hos fursten. Hela hans familj var hinduer så de var emot våld och ville inte skada andra levande de var t.ex vegetarianer. Detta tror vi ligger till grunden för hans teorier i framtiden. Gandhi fick tillgång till en väldigt bra utbildning som ung men han var ändå ingen toppelev med bra betyg. När han var tretton år blev han bortgift med en tjej som var lika gammal som hette Kasturba Makhanj som han senare fick tre barn med.

Fast att Gandhi inte var speciellt bra i skolan åkte han ändå till London för att studera juridik. Under den tiden blev han väldigt intresserad av olika religioner och rörelser som han kom i kontakt med. Efter ett tag försökte han arbeta som advokat i Bombay men misslyckades. Istället fick han ett mål I Sydafrika men det var väldigt ovanligt eftersom att det var en sådan diskriminering mot indier. En händelse som väckte Gandhis tankar och teorier var när han försökte åka med första klass på ett tåg men blev utkastad just på grund av diskrimineringen. Detta gjorde att Gandhi senare kämpade mot de vitas diskriminering i Sydafrika. I Sydafrika ville det brittiska imperiet (eftersom Sydafrika ägdes av Storbritannien) att alla indiska arbetare skulle registrera sina fingeravtryck. Gandhi menade att de gjorde detta för att senare kunna utvisa det indiska folket ur Sydafrika. Innan lagen om fingeravtryck kom var indier tvungna att bära pass eftersom att man skulle kunna urskilja de från de övriga befolkningen. Detta gjorde att många brände sina pass eftersom de inte ville leva under de förhållanden som de gjorde, just eftersom de var så diskriminerade. Något Gandhi var väldigt känd för var just det att han inte ville använda väl. När lagen om fingeravtryck infördes uppmanade han sina män att inte följa lagen men att ändå ta emot bestraffningen istället för använda våld emot den. Detta ledde i sin tur till en kamp som varade i flera år där indier blev fängslade, misshandlade och dödade.

Gandhi började med politiskt arbete och startade ett parti som han döpte till Indiska nationella kongressen. Senare började han arbete för Indiens självständighet som också ägdes utav Storbritannien. Gandhi och hans parti menade att Storbritannien var tvungna att lämna över makten till indierna igen, Gandhi ville även avskaffa kastsystemet som fanns och finns fortfarande i Indien. Detta ledde i sin tur till en proteströrelse som gjorde att Gandhi och hela hans parti fängslades. Gandhi satt fängslad i två år men släpptes därefter pga av dålig hälsa. Efter andra världskriget 1945 gav tillslut Storbritannien upp och lämnade över makten till indierna. Dock så avskaffades inte kastsystemet.

Gandhi dog 1948 pga av att han blev skjuten av extremist när han var ute och promenerade. Han har varit en förkämpe för många andra människor som kämpar för mänskliga rättigheter t.ex Martin Luther King.

Likes

Comments

De 30 artiklar tar upp vilka de mänskliga rättigheterna är och vad de står för. Vi kan se ett samband mellan många av rättigheterna och tycker att vissa av artiklarna hänger ihop. I stora drag står rättigheterna för alla människors lika värde, få flytta var man vill, bo var man vill, yttrandefrihet, alla har rätt att leva i frihet, ingen får utsättas för slaveri, sexuell läggning spelar ingen roll, sin nationalitet ska inte påverka vilka rättigheter man har. Sammanfattningsvis så är det här artiklarna innehåller i princip.

Den 10 december 1948 i New York antog Fn de 30 artiklarna om de mänskliga rättigheterna. Efter två världskrig var människorna i chock och man trodde inte att människor kunde vara så grymma mot varandra. Speciellt under andra världskriget diskriminerades många människor, speciellt judar. Efter andra världskriget antog då FN deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

För att de här mänskliga rättigheterna fortsätta gälla måste det finnas någon ansvarig som upprätthåller dem. De som är huvudsakligen ansvariga är staten i landet eftersom det är de som stiftar lagar, men man skulle även kunna säga att befolkningen har ett visst ansvar. Det går inte att staten stiftar lagar utan att någon följer dem. Därför menar vi att staten och befolkningen måste ha ett visst samarbete för att de mänskliga rättigheterna ska kunna följas.

Om de mänskliga rättigheterna bryts finns det inget speciellt straff eftersom alla länder har lika värde. Det straff som den övriga världen skulle kunna ge är att de stryper t.ex handeln med dem. Det är dock inte så vanligt eftersom att det egna landet ofta förlorar på det och att det är flera länder som behöver komma överens. Ett exempel på det är Kina. Kina bryter mot de mänskliga rättigheterna men de övriga länderna straffar inte dem eftersom många handlar och harfabriker i Kina.

De mänskliga rättigheterna är en deklaration, men det finns även andra rättigheter som är konvention. Skillnaden på en konvention och en deklaration är just det att en konvention har ett juridiskt bindande. Man måste alltså skriva under och ingå i ett avtal. En deklaration däremot är något som inte är bindande utan det är något alla är med på men det är ingen som har skrivit under något papper. Anledningen till att FN lyckades komma överens om en deklaration och inte en konvention är just det att alla länder har inte samma möjligheter och många länder som är medlemmar i FN har väldigt olika situationer, Vissa länder är diktaturer medan andra är republiker vilket gör att det inte går att följa alla rättigheterna och därför går det inte att göra det till en konvention eftersom att alla länder inte kan skriva på då. Alla länder som är med i Fn följer inte alla mänskliga rättigheterna utan bara en viss del och det går just eftersom att det är en deklaration och inte en konvention.

När ett land har ratificerat en konvention betyder det att staten förpliktar sig att följa konventionen.

FN:s barnkonvention är den konvention som flest länder har anslutit sig till. Dock så är det fortfarande inte medlemmar i FN. USA är det enda landet som inte har ratificerat barnkonventionen. De förklaringar som brukar nämnas i samband med USA och varför de inte har ratificerat konventionen är konventionen skulle bli en överstatlig bestämmelse som skulle ta över delstatens lagar. Man tycker att de medborgerliga och de politiska rättigheterna kan godkännas men inte de sociala, kulturella och de ekonomiska. De tycker även att konventionen skulle göra att barn får stärkta rättigheter men det skulle vara på bekostnad av de vuxnas rättigheter.Likes

Comments

Gandhi var en politiker som var en förkämpe för de mänskliga rättigheterna. Han föddes 1869 och dog 1948. Han var född i Indien och kämpade för att kastsystemet där skulle avskaffas. Han startade även kampanjer för kvinnors rättigheter och ville motverka fattigdomen. På den här tiden tillhörde Indien Storbritannien och Gandhi ville att Indien skulle bli självständigt från dem. Han fängslades ofta för sin handlingar men ett år innan han dog nådde han sitt mål och Indien blev självständigt från Storbritannien. Gandhi kämpade verkligen för de mänskliga rättigheterna och andra stora medborgarrättsledare ger honom äran för att vara en inspirationskälla för det arbetet som de gör idag. Man skulle kunna säga att Gandhi har inspirerat människor att fortsätta att kämpa för de mänskliga rättigheterna när han inte kunde gör det längre.


Likes

Comments