Just nu läser jag en kurs som heter Utbildningsvetenskaplig kärna II, vilket ett av momenten är att skriva en blogg om olika teman. Bloggen kommer fungera som ett sorts bollplank för mig för att få en djupare förståelse för ämnet.
Teman som jag kommer att reflektera och diskutera om är dessa:

• Estetiska lärprocesser i förskolan – ”Den tredje pedagogen”

• Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

• Likabehandling och anmälningsplikt

Dessa tre ämnen kommer som sagt diskuteras, reflekteras med hjälp och stöd av kurslitteratur, läroplanen och annan relevant forskning och texter.

För mig är barn det viktigaste som finns och att få vara där i början av ett barns liv och att få vara ett stöd till deras utveckling är för mig det finaste man kan få. Att se barn utvecklas samt växa kan nog vara det mest fina med att bli förskollärare.

Trevlig läsning!

Likes

Comments