Det är nu sista dagen av arbetet kring teknik8 innan vi åker till Göteborg.

Vi håller nu på med de sista detaljerna på våran kulbana. Det har förekommit mindre problem så som att det gula kulan inte har fastnat i hålet, och väl när de gör det fastnar de andra kulorna också. Vi ska försöka lösa det problemet, det vi ska försöka göra är att göra ett hål som passar perfekt för den gula kulan. Vi har haft roligt dom senaste veckorna då hela klassen har varit engagerande. Vi gick in i denna tävligen med förhoppningar om att ha det kommer vara en bra erfarenhet och det har vi verkligen haft. 

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Pedagogisk planering till Klassuppgiften Teknikåttan 2015

Syfte/förmågor

TK

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmågan att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om teknik i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idèer och lösningar. Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbetar förslag till lösningar, använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer, värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

Centralt innehåll

Tekniska lösningar

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Teknikutvecklingsarbetes olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftiga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Konkretiserade mål

TK: Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med användning av ämnesspecifika begrepp beskriva ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven underbyggnad resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

TK: Eleven kan genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idèer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller. Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapportera där intentionen i arbetet är synliggjord.

Redogörelse för kostnader vi haft

Plywood skivan som vi använder för grunden som är 50x50 kostade oss 44 kr. Vi har framtill nu (v,16) endast använt oss av återvunnet billigt material som tex toalettrullar, plastmuggar och sugrör ect. Som vi har tagit från skolan.

Denna bilden är från veckans start (v,16) av konstruktionen. På bilden ser du plywood skivan som används för grunden, och pelarna som används för byggställning.

Likes

Comments

Veckan 2 av teknik8 har vi sammanställt ritningarna och därefter diskuterat i grupper om respektive idéer kring kulbanan. Vi har sedan utvecklat varandras ritningar och försökt få fram det bästa resultatet. Idé fasen har varit en smula kaotisk då alla vill få fram sin tanke, och det har ledigt till att vissa i klassen blev lite rastlösa. Vi hade också lite problem med att få idéerna ner i pappersform, då de kunde framstå orealistiska utan en förklaring.. Vi fick lägga mycket tid på att strukturera upp klassen. Men när vi hade gjort det blev det något riktigt bra resultat. Veckan efter påsklovet kommer vi starta med konstruktionen av kulbanan.

Vecka 3 av teknik8 startade vi upp byggställningarna för kulbanan, men har ännu inte bestämt hur hela kulbanan ska fungera eller se ut. Dom som var i byggruppen tog de ritningarna som var mest strukturerade och det fanns en möjlig lösning med. Dom som är i byggruppen tog och rensade mellan ritningarna och valde ut några bra ritningar 

Likes

Comments

Som sagt, titeln talar. Vi har nu kommit igång med Teknik8 2015! Denna vecka kommer att vara lite av en "mjukstart" kan man väl säga. Vi håller nämligen på med en annan tävling just nu också som börjar gå mot sitt slut. Det är lite stressigt för oss B-are men vi klarar av oss igenom det sista. Medan vi här fyra tjejer sitter och håller på med den dokumenterande delen av projektet, sitter resten av klassen och ritar på för fullt.

Såhär lyder uppdraget:

De fyra glaskulorna har färgerna gul,orange,turkos och blå. Vi har fått i uppdrag att bygga en konstruktion som kan rymmas i en låda, 50*50*50 cm. Minst en sida av konstruktionen skulle vara öppen/ genomskinlig, så att man ska kunna följa kulornas resa. Kulorna ska läggas efter varandra i ett av plaströren som vi även fick hemskickade. Röret skall ligga i nedförsbacke i överkant av konstruktionen. En av eleverna skall hålla en pinne som hindrar kulorna från att rulla. Gul först sedan orange följt utav turkos och blå, när domaren säger till lyfter eleven på pinnen så att kulorna rullar, och avslutas i det andra plaströret. I det andra plaströret skall kulorna landa i följande ordning blå sedan orange och turkos.

Hela processen skall ta så nära 10 sekunder som möjligt. Tiden startas när pinnen lyfts och slutar när sista kulan når det andra plaströret.


Alice åt vänster​, Sara och Jonathan i mitten och Anton åt höger.

  • 29 Readers

Likes

Comments