​6a vandt lørdag den 11. november 2017 2.pladsen i kategorien Teknologi.

FLL i Kolding foregik på Hansenberg. Hele 6a deltog i konkurrencedagen, som strakte sig fra tidlig morgen til midt på eftermiddagen.

Udstillinger, robotbaner, teknolgi- og projektfremlæggelser. 6a havde travlt hele dagen. Og forældrene kom med pølsehorn, pizzasnegle, kage og sodavand. 

Læs mere om resultaterne på www.hjernekraft.org og søg på Søstjernerne i Kolding.

(Hvorfor hedder vi søstjernerne? Jo, søstjerner er de eneste dyr som kan leve både i saltvand og i ferskvand. Og vi har jo også arbejdet med destillation af saltvand til ferskvand i fysik. Sådan lød 6as svar på dommernes spørgsmål).

En fantastisk dag. Og en fantastisk flot placering. 

Tak til alle forældre i 6a.

Design din blog - vælg mellem masser af færdige skabeloner på Nouw, eller lav din egen: "peg og klik" - Klik her

Likes

Comments

Vi har kørt test af robot og robotarme og er tæt på mål.

Der er tryg på her i den sidste uge og vi arbejder med udfordringerne.

Fremlæggelserne til på lørdag er blevet øvet.

Nu glæder vi os til på lørdag.

Likes

Comments

Torsdag den 2. november afholdt vi forældreaften i 6a på Fredericia Realskole.

17.00 Velkomst og praktiske aftaler vedr. 11.november i Hansenberg/Kolding.

18.00 Præsentationer af First Lego League projekt, teknologi, kerneværdier og blog

18.30 Pizza og kage

Likes

Comments

Her i 6A har vi denne blog.

På bloggen har vi forskellige indlæg om f.eks. hvordan vi har arbejdet med lego og vores forskellige interviews.

Der har været en journalist fra Fredericia Dagblad og Elbobladet som kom og tog nogle billeder, og vores journalister interviewede hende.


Likes

Comments

Mandag den 31. oktober fik 6a besøg af Kirstine Lund Nydahl, journalist ved Fredricia Dagblad og Elbobladet.

Artiklen og billedet er klippet fra Fredericia Dagblads hjemmeside: https://frdb.dk/Lokalt/6A-faar-anderledes-undervisning-Ud-med-boeger-ind-med-robotter-af-Lego/artikel/150460

Se flere billeder i linket til artiklen.

Tekst og foto: Journalist Kirstine Lund Nydahl, Fredericia Dagblad

6.A på Fredericia Realskole arbejder med Lego-robotter i undervisningen. Efter otte uger med robotbygning og -programmering skal de deltage i konkurrencen First Lego League.

Fredericia: Eleverne fra 6.A på Fredericia Realskole deltager i First Lego League, et teknologiprojekt for børn, der slutter med en konkurrence. I otte uger op til konkurrencen bygger og programmerer nogle elever Lego-robotter, mens andre arbejder med at markedsføre projektet eller skrive om det i rollen som journalister.

Projektet handler om vand og eleverne får undervisning i fagene dansk, matematik og fysik/kemi Journalisterne har interviewet Fredericia Spildevand og Energi samt brandvæsnet og i fysik/kemi har børnene lavet forsøg med blandt andet destillation af saltvand. Selve Lego-robotterne opererer på en bane, hvor eleverne skal programmere dem til at udføre forskellige opgaver relateret til vand. Det kan for eksempel være at få robotterne til at flytte en brønd eller skifte vandrør.

- Eleverne har et fantastisk gåpåmod, også selvom teknologien driller, siger Steen Petersen, matematiklærer på Fredericia Realskole.

Matematiklæreren fortæller, at forløbet med Lego-robotterne ikke kun har givet mulighed for anderledes undervisning i de traditionelle fag, men at det også har givet anledning til at dyrke personlige styrker og kompetencer hos eleverne.

- Som matematiklærer høster jeg meget gennem undervisningen, men vi arbejder også med noget dybere. Vi arbejder med nogle kerneværdier som samarbejde og respekt, og vi dyrker elevernes nysgerrighed, entusiasme, videbegær og opfindsomhed, siger Steen Petersen.

York fra 6.A arbejder som robotbygger og -programmør i undervisningsforløbet. Han synes, det har været sjovt at blive undervist på en anderledes måde.

- Det er godt, at prøve noget andet i matematik, ellers sidder vi altid og arbejder i bogen. På denne måde lærer vi om vinkler, grader, omdrejninger - alt muligt, siger York, og fortsætter:

- Det fedeste, har været samarbejdet. Det er sjovt og hyggeligt, man kan være sammen med sine venner og skabe noget, der måske er nyttigt.

FIRST LEGO LEAGUE

Lørdag den 11. november bliver de regionale finaler i First Lego League afholdt.Eleverne har valgt nogle opgaver, de vil forsøge at løse på robotbanen. På 2,5 minutter skal eleverne løse så mange opgaver, som muligt.

Eleverne skal også lave en rapport om arbejdet, der sammen med en udstillingsbod og en mundtlig præsentation af projektet, tæller med i vurderingen. Eleverne vil også blive vurderet på deres evner til at samarbejde.

Vinderne går videre til den skandinaviske finale, der finder sted i Oslo den 2. december.

Likes

Comments

Fredag d. 27. oktober har vi interviewet Charlotte Lindholt Christensen fra Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Interviewet med Fredericia Energi og Spildevand A/S:

 • 1.Hvorfor er det så vigtig at spildevandet bliver renset?

”Det er fordi, at det spildevand, der er hernede lukker vi ud i Lillebælt, og derfor skal vi sørge for at det bliver renset, så godt som muligt, inden det kommer ud i Lillebælt.”

 • 2.Hvad skal/ kan man bruge spildevand til, når man har renset det?

”I Danmark bruger vi ikke spildevandet til noget som sådan. Her lukker vi det bare ud i havet, når vi har renset det.”

 • 3.Hvad syntes I om, at der er så meget spildevand i Fredericia?

”Det er jo godt, for så har vi meget spildevand at rense”.

 • 4.Hvor lang tid tager det at rense store koncentrationer af let nedbrydelige stoffer?

”Det tager ikke så lang tid. Det tager ca. et og et halvt døgn for vandet at komme ind og løbe ud igen af rensningsanlægget - renset.

 • 5.Hvor lang tid tager det at rense store koncentrationer af let nedbrydelige stoffer?

”Vi modtager ikke rigtig spildevand med giftige stoffer, men vi har en masse næringsstoffer som vi gerne vil af med. Det tager også ca. halvandet døgn at rense. Vi holder ikke noget vand tilbage, kan man sige.”

 • 6.Hvorfra modtager I mest spildevand?

”Det er fra hele Fredericia Kommune. Ca. 30% af spildevandet kommer fra husholdning, altså hjemme fra jer af, og så 70% af spildevandet kommer fra industrierne, specielt Arla, og i Taulov er det bryggeriet og en masse mindre virksomheder.”

 • 7.Er det svært at rense spildevandet?

”Det kræver de rette forhold, kan man sige. En stor del af vores rensning foregår ved hjælp af bakterier, og så skal vi sørge for, at bakterierne har det godt, og det har de ofte.”

 • 8.Hvordan renser I spildevandet?

”Det gør vi mekanisk med store ting, når de kommer ind, og så renser vi det med noget luft, hvor vi så fjerner fedt, og så er det biologisk med bakterier, der renser det og fjerner næringsstofferne. ”

 • 9.Hvorfor har du valgt at arbejde ved Fredericia Spildevand og Energi A/S?

”Det er fordi, at jeg er udannet laborant, så det er mig, der står og laver de her spildevandsanalyser for at være sikker på at vi overholder vores krav om, hvad vi må lede ud i Lillebælt og det viser bare, at det er rigtig spændende.”

 • 10.Passer du selv på, hvad du gør for at påvirke systemet med spildevandet og rensningen?

”Ja det gør jeg helt bestemt. Der er nogle helt basale ting man kan gøre derhjemme, som gør, at vores arbejde bliver lidt nemmere og det er f.eks. at man kun putter det der skal ud og toiletpapir i toilettet.”

Likes

Comments

Vi har skrevet en masse ord om det der er vigtigst for First Lego League.

Samarbejde er en af vores vigtigste styrker som vi har arbejdet med i vores Lego mindstorm. Det er vigtigt, at vi arbejdede godt sammen da vi skulle finde vores grundrobot.

Kreativitet er en meget vigtig del af vores arbejde, fordi vi skal være kreative til at lave arme til robotten og programmerer den rigtigt.

Vedholdenhed er godt for os, fordi at vi ikke skal lave noget halvt færdig, vi skal gennemføre det før vi kan gå videre og af og til skal vi om programmere robotten flere gange.

Videbegær bruger vi, fordi at vi søger hele tiden viden om hvordan vi kan gøre det bedre og løse de forskellige udfordringer mere effektivt.

Nærvær er en god styrke. Du skal nemlig være tilstede og høre efter hvad folk siger til dig. Du skal også have nærvær, når du skal arbejde sammen med nogle andre. Ligeledes er det rigtig godt at kunne fordybe sig i opgaven.

Likes

Comments

I matematik har vi arbejdet med flytninger og geometri.

Hvorfor hedder 6a "søstjernerne"? Og hvordan tegner vi en stjerne?

Med geogebra og scratch har vi undersøgt og tegnet regulære femkanter, målt vinkler, talt om polygoner og konstrueret søstjerner.


Likes

Comments

Vi har alle arbejdet hårdt på at få projektet på plads.

Vi har arbejdet med tekster og indlæg til bloggen og til projektbeskrivelsen.

Vi har også bygget videre på Lego-robotterne og det driller lidt med at få de sidste arme til at passe på vores grundmodel.

Fredag samler vi alle tekstdelene til rapporten.


Likes

Comments

I Fredericia er der et rensningsanlæg, hvor de transporterer og renser spildevand fra husholdninger og industrier i Fredericia. Rensningsanlægget blev oprettet d. 17. december 2009, og trådte i kraft d. 1. januar 2010. Rensningsanlægget er 100% ejet af Fredericia Kommune og er Danmarks 2. største renseanlæg. Det har et opland på omkring 25,5 km2, og kloaksystemet har et ledningsnet med 60 overløbsbygværker, 50 spare-bassiner, 65 regnvandsbassiner og 130 pumpestationer. Grunden til at rensningsanlægget er så stort er fordi de modtager rigtig meget spildevand fra industrivirksomheder i byen. Spildevandet lugter rigtig meget og nu vil Fredericia Spildevand og Energi A/S lave om på det og de har den målsætning at rensningsanlægget skal være lugtfrit.

Spildevand inddeles i to kategorier:

 • 1.Store koncentrationer af let nedbrydelige stoffer

Dette spildevand minder meget om spildevand fra husholdning, og kommer for det meste fra mejerier, konservesfabrikker, slagterier og levnedsmiddelfabrikker.

 • 2.Store koncentrationer af giftige stoffer

I dette spildevand er der tale om stoffer som man er svært at fjerne eller også kan man slet ikke fjerne det. Dette spildevand kommer for det meste fra virksomheder som fx galvanisering, kemisk industri mm.

Alt spildevandet fra fx toilet og bad kommer ned i små rør og ender i et kæmpe rør, altså kloakken. Vandet skal ned af bakke hele tiden ellers går det i stå. I naturen opstår der en sø, men det går ikke med alt spildevandet så derfor er der pumpestationer, der løfter vandet op, så det igen kan løbe ned til rensningsanlægget og kan blive renset.

Spildevandet indeholder primært resterne af tis og lort, eller mad og affald. Det kan godt være at det ser rent ud, men det er det ikke, der er stadigvæk rester af aftensmad. Rensningen af spildevandet foregår hele tiden.

Likes

Comments