Ta vara på era spelare !!

Ett i mina tycken väldigt viktigt sätt att jobba för en klubb idag, är att ta till vara de spelare i klubben som väljer att avsluta sin spelarkarriär.
Försök att behålla dom i föreningen, främst dom som visat karraktär på och vid sidan av plan och som brinner för fotbollen.
Här kan ungdomstränare, assisterande tränare och blivande A-tränare finnas till klubben.
Det kan även vara i styrelser eller sportkommitteer i klubben som dessa killar kan göra ett bra jobb.

Jag vet inte om klubbarna verkligen anstränger sig för att behålla dessa killar, men i dagens läge så är dessa killar oerhört mycket värda i en förening.
Tittar vi tex på Årsunda så ser jag ett flertal gamla spelare som finns med som tränare i de yngre lagen vilket är jättebra, men att hitta en 3:e tränare till a-laget är svårare.
Vill verklingen ingen komma med och få se och hjälpa till runt ett A-lag i div 4?
Det kan ju vara inkörsporten till ett tränarjobb om intresse och kunskap finns hos någon intresserad.
Det skulle vara intressant att veta hur många spelare som tillhört Årsundas A-lag som slutat under de senaste 3-4 åren.
Skulle verkligen INGEN av dessa vilja satsa lite på en tränarroll i sitt gamla A-lag om en konkret fråga hade ställts när dom slutate?
Som assisterande är det en perfekt inkörsport för att bli en kommande A-tränare där.
Det är antagligen lika i många andra lag i distriktet.

I Årsunda finns det nog en 3-4 spelare som skulle kunna bli kommande tränare i ett A-lag, om intresset finns och om klubben skulle visa intresse för dom efter avslutad karriär.
Jag har ju tidigare nämnt hur man kan gå med bakom en mer rutinerad A-tränare och se och uppfatta saker från en tränares vardag och inte bara från en spelares, lite typ av lärling skulle man kunna kalla det.
Som tränare pratar man lite annorlunda om saker och man tittar på andra saker än vad spelarna ofta disskuterar.
Det är nyttigt att få gå med bakom en rutinerad tränare och lyssna och se hur han ser/löser problem på träningarna, i matchgenomgångar, under matcher mm mm.
Samma sak gäller styrelser och sportkommitte i klubbarna, dom kan börja som vanliga bollplank på möterna, för att sedan få chansen att växa in i era sportkommitteer och styrelser.

Så till alla klubbar.
Lägg ner tid och kraft och titta på era egna spelare i högre grad än vad ni idag gör, här kan finnas mycket värdefulla kunskaper att ta till vara på.


 

Gillar