My goals for december

*** English below ***

Denna månad vill jag prova något nytt genom att sätta upp lite "större" mål att sträva efter under denna månad. 

  • ​Klara fyra av de klättrelederna jag just nu inte kan.
  • Klara tentan i applicerbar vektoranalys.
  • Bara äta godis/snacks på helgerna.

Notera, listan kan få tillskott av punkter men när en punkt väl är där får den inte tas bort. 

---

This month I will try something new, which is setting up some monthly goals that I will try achieving and later reflect about.

  • Clearing out 4 bouldering routes that I have been struggling with.
  • Taking the exam in applied vector analysis.
  • Only snacks on the weekend.

Note, this list can have goals added but a goal once there, can never be removed.

Likes

Comments

Write a comment...
IP: 82.99.3.229