Dette skal stå på invitasjonen: Bryllup

Når man inviterer til bryllup er det vanlig å gi ut en fysisk innbydelse til de som inviteres. Det finnes utallige varianter bryllupsinvitasjoner man kan bruke, men innholdet er noe fast likevel. Da vi skulle gifte oss sjekket jeg teksten med en liten "kontroll-liste" før invitasjonene ble bestilt og sendt ut. Mange er usikre på hva som skal stå skrevet og hvordan de skal ordlegge seg. Det tenkte jeg å klare opp i så godt jeg kan her - så har du en liten sjekkliste du også om du skulle få bruk for den! :)



DENNE INFORMASJONEN MÅ VÆRE MED


HVEM INVITERES? Én gjest eller flere? Får de ha med følge? Det må i så fall stå skrevet tydelig.

HVA INVITERES MAN TIL? Det er kanskje innlysende at man inviteres i bryllup når man får en invitasjon. Likevel er det viktig å presisere hva gjestene inviteres til. Vielse/seremoni, lunsj, middag, kaffe & kake eller bryllupsfest.

NÅR SKJER DET? Både dato og klokkeslett er viktig å huske. Gjestene må vite når de skal dukke opp. Det er vanlig å skrive ned tidspunkt for både vielse og feiring i etterkant, slik at gjestene kan planlegge dagen sin.

HVOR FOREGÅR DET HELE? Både sted for vielse og eventuell bryllupsfeiring må komme tydelig fram i invitasjonen. Brudeparet oppretter gjerne en nettside med mer utfyllende informasjon om bryllupet. Da kan man referere til nettsiden i invitasjonen. Gjør dem ikke det, må adressene også stå skrevet i teksten.

HVEM INVITERER? Er det brudeparet, brudeparet sammen med foreldrene, eller bare foreldrene som inviterer til bryllup? Det er normalt sett slik at de som betaler for bryllupet inviterer. Navn på de som inviterer skal stå nederst på invitasjonen; med vennlig hilsen ..... Dersom dette er tilfellet skal det også stå i teksten hvem sitt bryllup de inviteres til.

NÅR ER SVARFRISTEN? Bryllup er en dyr feiring, og man ønsker neppe å betale for 20 gjester som ikke kommer. De fleste selskapslokaler behøver informasjon om antall gjester i god tid før selve dagen. Det samme gjelder for dem som skal lage bordkort, skrive bordplassering, bestille blomster, dekorere, printe ut program osv. "S.u. innen (dato)" skal derfor stå sist i teksten. Det er vanlig at datoen er 1-2 måneder før selve dagen. Husk også å skrive hvordan eller til hvem man skal besvare invitasjonen.

HVA ER KLESKODEN? Det er vanlig at men skriver ønsket kleskode som en del av teksten. F.eks. Antrekk: Mørk dress. Mer om kleskoder finner du her.

HAR PARET EN NETTSIDE? Dersom paret har en egen nettside med informasjon om dagen og eventuelle gavelister, er det vanlig å skrive den på invitasjonen slik at gjestene selv kan finne mer utfyllende informasjon.

HVOR FINNER MAN GAVELISTER? Det er ikke innafor å skrive gaveønsker på selve invitasjonen. "Vi ønsker oss penger" hører ikke hjemme i en bryllupsinvitasjon. Man kan likevel referere til nettside, eller berette at gjestene kan finne ønskelister i enkelte butikker.

EKSTRA: Det er helt lov å inkludere at brudeparet gleder seg til dagen, og at de håper at man som gjest ønsker å dele begivenheten sammen med dem. Dette gjør at man som invitert føler seg litt ekstra ønsket i bryllupsfeiringen.


HER HAR DU ET EKSEMPEL PÅ TEKST TIL BRYLLUPSINVITASJONEN


Kjære ____________,


Vi gifter oss ___dag den _______(dato), og ønsker herved å

invitere deg/dere til å feire dagen sammen med oss!


Vielse i _______(sted) klokken _____.

Påfølgende middag og bryllupsfest ______(sted). Dørene åpner klokken _____.


Vi gleder oss, og håper du/dere har lyst til å komme.


Antrekk: Sommerlig pent


S.u. innen ______(dato)

på www.__________.no(nettside).


Med vennlig hilsen __________ &__________.




#fluffandberries #bryllup #skikkogbruk #tradisjon #invitasjon #tips

Liker

Kommentarer