Skäligt

Livet erbjuder många vägskäl. För vissa är valen enkla, för andra svårare. Vissa vägar är plana, andra går nedför och andra är uppåtgående. Jag har haft och gjort många val i mitt liv. Val som ärrat både mig och andra. Val som gör att jag lever idag. Val som skapat det liv jag lever. Val som jag ångrat. Det har med andra ord gått svajigt. Just nu önskar jag att livet vore enklare, just nu är en tuff period. Har upplevt extremt många situationer som varit tuffa, hårda och från mitt perspektiv ibland även orättvisa.
Jag krymper mig själv, krymper min värdighet. Mina tankar låser sig kring andra. Hittar strategier där jag lurar min hjärna från att uppfatta min verklighet.
En tuff tid, men det blir bättre till slut, kanske en vacker dag till och med.

Gillar

Kommentarer