Vi vill nu tacka er alla som följt oss under denna tid, kommenterat och läst. Nu är det tyvärr slut här, men hoppas ni tyckt detta varit lika roligt och lärorikt som oss!

Hadeee, för nu tar vi (snart) studenten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Eftersom att hon gifte sig med SS-soldaten Karl Otto Koch som i hade stor makt inne på koncentrationslägret Buchenwald. I och med att hennes man hade stor makt så passade Ilse även på att ta sig liten egen makt och såg till att hon fick de. Ilse gillade att se andra människor lida och utnyttjade de genom att se till att fångarna fick lida och att hon fick se på, vilket påminner om sadistiska handlingar.

Starten på hennes hemska handlingar började med att hon klädde sig i utmanande kläder för att få uppmärksamhet av fångarna. När fångarna väl tittade åt hennes håll så sprang hon direkt till sin man för att se till att de skulle bli straffade, och Ilse stod självklart och kollade på när männen som sett på henne blev straffade. Hon plockade även ut fångar från lägret som skulle jobba i hennes egna hem och hjälpa henne med hushållssysslor för att hon själv skulle skippa de. Då såg hon till att ligga i badet och sedan ropa på de manliga fångarna för att de skulle komma in med de sakerna hon ansåg att hon behövde just då, och hela tiden utsatte fångarna för den typen av händelser. Det framgår aldrig om hon själv har dödat någon, men det som framgår är att hon har varit med och plågat människor själv och har valt ut vilka offer som andra ska döda åt henne. Detta var starten på hennes nya hobby.

Hennes nya hobby gick ut på att låta männen jobba utan tröja i hennes stall för att hon skulle kunna se vilka som var tatuerade eller inte, för att sedan välja de tatuerade män för att se till att dem blev döda och sedan ta deras hud för att tillverka sina egna lampskärmar av de. När hon sedan blev tagen till den amerikanska domstolen i Tyskland blev åtalad för att hon valde ut vilka fångar som skulle mördas och för urval av skinn och krympta huvuden. Där nekade hon till allt och påstod att hon blivit inramad av de allierade fångarna. Detta gjorde att en hel massa av allierade människor samlades utanför rättssalen och demonstrerade hennes avrättningen. Men Elsa dömdes till livstids fängelse där hon sedan tog livet av sig med ett lakan i sin cell efter

24 år i fängelset. Hon dog vid 60 årsåldern och hade under alla sina år i fängelset inte visat något tecken på ånger eller sympati för hennes offer.

Ett krigsbrott innebär att man bryter mot den humanitära rättens grunder, när detta sker är man en så kallad krigsförbrytare, vilket kan kopplas till Ilse Koch då hon plågade människor i koncentrationslägret och såg till vilka som skulle dödas. De som genomför brott såsom exempelvis avsiktligt dödande, omänskliga behandlingar samt biologiska experiment på krigsfångar och civila personer är en krigsförbrytare. Ytterligare krigsbrott är att planera angrepp på civilbefolkning, falsk användning av internationellt skyddsmärke samt privata gärningar. Dessa brott kan begås i krig mellan länder men även i inbördeskrig. Detta gör att man kan bli en brotts förbrytare mot sin egen befolkning. Exempel på ett internationellt skyddsmärke är röda korset.


Vill du läsa mer? Se de källor vi använt oss av:
http://www.redcross.se/vart-arbete/k2/krigets-lagar/den-humanitara-rattens-grunder/
https://www.youtube.com/watch?v=ZxlfeGrIRPc
Bedürftig, Friedemann, 2007. “Tredje riket från uppgång till fall. En uppslagsbok.”, sid. 209. Ersatz.

Likes

Comments

Margarete Ilse Koch föddes 22 september år 1906 i Dresden i Tyskland. När hon var 15 år arbetade hon på en tobaksfabrik. Detta var under den tid som Hitler började få makten i Tyskland vilket hon blev intresserade av och tog del av hans parti. Hon sedan började arbeta som fångvaktare på koncentrationslägret Sachsenhausen. Där träffade hon- och gifte sig med lägerchefen Karl Otto Koch som styrde upp bygget av koncentrationslägret Buchenwald, år 1937. DÅ var Elsa 30 år och Karl 40 år. Hon var väldigt stolt över sin man och över att hon förflyttats från arbetarklassen till Nazi eliten. Hennes nya position gav henne en liten del makt genom sin man vilket gjorde att hon utnyttjade detta och utvecklade ett galet psyke vilket resulterade i hemska handlingar. På grund av hennes brutalitet fruktades hon som “häxan” och hennes man spred skräck genom sin otäcka personlighet. Som konsekvens av deras beteende förflyttades dem till Majdanek. Detta förbättrade inget, utan de skapade ännu mer problematik. De resulterade i att de till slut blev arresterade. Hon blev dömd till livstids fängelse för att ha förskingrat 700 000 RM och han sköts av SS på grund av att han organiserat mord på hundratusentals och mord på tre fångar.


Vill du läsa mer? Se de källor vi använt oss av:

https://www.youtube.com/watch?v=ZxlfeGrIRPc

Bedürftig, Friedemann, 2007. “Tredje riket från uppgång till fall. En uppslagsbok.”, sid. 209. Ersatz.Likes

Comments

För att informationen och våra inlägg ska vara så pålitliga och trovärdiga som möjligt, har vi valt att under hela kursens gång och i alla inlägg använt oss av trovärdiga källor. Genom att kolla när informationen är publicerad, vem som skrivit och vad för företag/organisation som ligger bakom källan kan informationens trovärdighet utläsas. Om en källa är mindre trovärdig, valde vi att dubbelkolla om informationen som användes stämde överens med andra källor och dess information för att säkerställa att informationen är korrekt. Viss information kan vinklas beroende på vad författaren i fråga tycker och tänker, vilket kan märkas i just konfliktfall. Det är lätt, att beroende på åsikter och vilken “sida” av konflikten personen i fråga står på, kan information omedvetet eller medvetet vinklas åt ena eller andra hållet. Däremot har vi försökt att ge ut en så neutral information som möjligt för att ge en så “korrekt” bild av alla dessa konflikter.

Likes

Comments

Konflikten mellan Kamerun och Nigeria löste de två länderna själva, utan hjälp från exempelvis FN. Att konflikten löste sig utan utomståendes hjälp innebär att de antagligen inte behövde eller hade behövt hjälp. Å andra sidan kunde konflikten kanske löst fortare med hjälp från exempelvis EU. Om man kollar på Bosnienkonflikten, fick de hjälp från USA och EU-staterna som gjorde påtryckningar vilket slutligen resulterade i ett fredsavtal. Om Bosnienkriget inte hade fått hjälp utav andra utifrån hade den nog inte varit löst idag då den största delen av “fredsavtalet” är tack vare många andra utifrån. Däremot är det svårt att veta hur konflikten hade sett ut idag om de inte hade fått den hjälp som de fick, kanske hade den varit löst ändå som Kamerun och Nigeria konflikten eller så hade den inte varit löst. I och med att hjälpen de fick var en stor, nästintill avgörande faktor till att konflikten löstes kan ett antagande vara att utan den hjälpen hade konflikten inte lösts, åtminstone inte lika fort som den faktiskt gjorde.


Huruvida det är en fördel respektive nackdel att ta hjälp från utomstående länder är svårt att säga och beror helt på individ till individ. Däremot, anser vi att ta hjälp aldrig är fel. Länder som står bakom varandra, hjälper varandra och därmed löser konflikter ser vi endast som positivt i och med att konflikten/konflikterna löser sig, däremot kan det i vissa fall göra att en konflikt accelererar och växer, vilket då kan diskuteras huruvida bra eller dåligt det är. Självklart skiljer det från fall till fall och det är svårt att ge ett konkret svar på om det är en fördel eller nackdel.


Thomas Hobbes och Immanuel Kant var dåtidens filosofer och de hade en tanke om krig på tiden de levde, 1600 - 1800 -talet, att kriget enbart var en bekräftelse på nya maktförhållanden. De kände inte till de förhandlingslösningar som senare kom, utan för dem vara det att två eller fler parter startar krig eller konflikt mot varandra, tills den ena parten inte längre orkar eller har de resurser som krävs längre. Som sagt så kunde inte Hobbes eller Kant se in i framtiden och kunde därför inte förutspå att de faktiskt håller på att bli en fredligare värld. Det vi inte vet är om det är på grund av fredsavtalen som de blivit så idag eller inte. Men om vi kollar på både Nigeria - Kamerun konflikten och Bosnienkriget så ser vi att de båda har skapat fred genom olika slags fredsavtal, och avtalen har även gjort så att de har lyckats med att förbli fred mellan de olika parterna vilket också är tänkvärt.


Vill du läsa mer? Se de källor vi använt oss av:

https://drive.google.com/open?id=0Bwyt33GNP3jXc1JKYXNIc0NPc1U

Likes

Comments

Bakgrund

Under första världskriget var Serbien allierade med de segrande makterna USA, Frankrike och Storbritannien medan österriket-ungern var allierade med förlorarna Tyskland. Det var detta som gjorde de möjligt för serbien att skapa sitt jugoslavien. Från världskrigets slut tog kommunisten Josip Broz Tito över makten genom ett enpartistyre. Under hans styre hölls de olika folken samman, trots att detta skapade en majoritet av serber i det forna jugoslavien som kom att förtrycka minoriteten som bestod av kroater och muslimer. Bosnien hercegovina med självständigt år 1992 då Tito föll, detta efter att de varit en del av Jugoslavien från första världskrigets slut år 1918 till år 1989. När Jugoslavien kollapsade bröt inbördeskriget ut mellan de olika etniska grupperna. Som konsekvens av försöket till att skapa etniskt homogena områden dödades mer än 100 000 människor och majoriteten av folket flydde. Staten Srebrenica var ett viktigt mål för serberna och den var därför skyddad av FN:S fredsbevarande trupper och bosniska soldater. Serberna kom dock att dödad kring 8000 bosniaker och satte 25000 människor i flykt och lät ingen hjälp eller soldater ansluta sig i staden. Händelsen skedde 16 Juli 1995 och kom idag att bli klassad som en av de grövsta krigsförbrytelserna efterkrigstiden i Europa. De råa och brutala gärningarna fick NATO att ta ställning genom att bomba serbisk militär vilket resulterade i att serberna sedan gav sig.


Tidsförlopp

Komplikationer har funnits i området ända från sedan de började skapas och invandra människor. Detta gör det svårt att sätta någon bestämt årsram för hur länge konflikten hållit på och från när den startades. Det vi idag kännetecknar och refererar konflikten till är de som skedde under 1900-talet. De var då ledarens makt och makten mellan de olika etniska grupperna kom att hanteras med en hård hand. De beväpnade inbördeskriget pågick dock inte förens mellan år 1992-1995.

“Hur” kriget tar slut:


Efter fyra år med krig så enades Serbiens, Kroatiens och Bosniens ledare. Efter dom hade fått starka påtryckningar från först och främst USA och EU-staterna som handlade om ett fredsavtal som skrevs på den 14 december 1995 i Paris, efter många förhandlingar under tre veckors tid mellan USA, Ohio samt Dayton. Bestämmelserna från Dayton skulle Bosnien förbli den enda staten. Men i stället blev det delat i två delar, som också stod i själva fredsavtalet. Den Bosnisk-serbiska republiken och den Bosnisk-kroatiska federationen. Genom att se till att freden upprätthölls så var det 60 000 män från NATO styrkan som övervakade allt. En hög representant blev utsedd till att överse genomförandet av fredsavtalet, men idag innehar en EU-representant rollen. Den utövande makten av presidentrådet och regeringen på en nationell nivå. Presidentrådet väljs var fjärde år och består av en bosniak, en serb och en kroat.


Under hela kriget i Bosnien och Hercegovina blev cirka 110 000 döda och enormt många människor tvingas ut på flykt, omkring 2 miljoner.


Likes

Comments

Bakgrund

Afrika var länge en koloniserad världsdel och utifrån det har det skapats konsekvenser, en av dem är de dåliga avgränsade gränserna i centrala och västra Afrika. Detta har lett till många olika gränstvister i de regionerna. Tvisten mellan Nigeria och Kamerun handlar om Bakassi halvön, som ligger vid den sydligaste spetsen av Nigerias Cross River State. Invånarna på halvön består för det mesta av fattiga fiskare och majoriteten av dem anser sig vara medlemmar i Calabash rike i sydöstra Nigeria. Både halvön själv och kustområdet kring har visat sig vara rik på olja, i fiske och naturgas, är området av stor ekonomisk betydelse. Konflikten grundar sig i olika uppfattningar om ett avtal som slöts under den tiden kolonialmakterna Storbritannien och Tyskland styrde de områdena. Nigeria har hänvisat till ett dokument som undertecknades 1884, som menade att de skulle placera Bakassi i Nigeria. Kamerun har istället ett fördrag från 1913, som säger att Bakassi ska placeras i Nigeria, och detta säger dem var det ändå legitima dokumentet.


Enda sedan 1960-talet har det funnits lite oenade åsikter om var gränsen mellan länderna går, men det var inte förrän i början av 1990 som situationen blev allt mer spänd. Nigeria anklagade Kamerun för att ha erövrat nio nigerianska fiske bosättningar, och efter ett flertal påståenden om att Kamerons armé gjort intrång på deras mark, och för att försvara sina medborgare skickade Nigeria 500-1000 trupper till området, i december 1993. Situationen blev mer och mer spänd, i januari 1994 dödade kamerunska säkerhetsstyrkor x-antal nigerianska civila. Konflikten fortsatte på en låg intensitet fram till 1996, men blev allt mer intensiv för ett år, med de mest våldsamma sammanstötningarna. Efter detta lugnade konflikten ner sig.


Internationell inblandning

Det finns inga bevis på att det att de fanns utländska trupper som var aktiva i konflikten. Men efter de våldsamma striden 1996 så anklagade Nigeria Frankrike för att dem skulle ha skickat in trupper till Bakassi halvön. Frankrike hade skickat in både fallskärmsjägare och helikoptrar till Kamerun, för de visade sig att dem hade en ömsesidig försvarspakt, men Frankrike hävdade att deras militär inte skulle sättas på halvön. När de ökade militära närvaron fanns i Kamerun och trots att Frankrike sa att dem inte skulle sätta militär på bakassi halvön så eskalerade konflikten ännu mer. Frankrike fortsatte och provocera folket i Nigeria genom att i slutet av 1999 och början av 2000 startade Frankrike att börja en militärbas, nära de kontroversiella området. Om man bortser från Frankrikes inblandning så har det inte funnits någon annan hjälp till någon av parterna.


Fredsavtalet

2006 så lyckades de båda staterna så småningom att nå en överenskommelse, efter intensiva förhandlingar, den 12 juni slöts The Greentree överenskommelsen och undertecknades. Den sa att Nigeria skulle dra tillbaka sina trupper och administrera de inom 60 dagar. Enligt affären så ska öarna Atabong och Abana, som är den västra delen av Bakassi, att de skulle fortsättas att styras av Nigeria i två år dock. De nigerianska medborgarna som bodde i södra Bakassi kommer därav att ha två år på sig att besluta om de förblir nigerianska medborgare som bor i Kamerun, ta kamerunska nationalitet eller att återvända till Nigeria. Den 14 augusti slutfördes trupptillbakadragandet, och tjänstemän från Nigeria och Kamerun höll en gemensam ceremoni för att markera halvöarnas överföring till senare. Reaktionen från lokalbefolkningen, en majoritet av de anser sig vara nigerianska, har varit långt ifrån positiva och det har funnits indikationer på att en del är villiga att gå så långt att de är beredda på att ta till vapen. I augusti, skedde ett försök till att få landet självständigt.


Vill du läsa mer? Se de källor vi använt oss av:

http://ucdp.uu.se/#conflict/405

Likes

Comments

När USA hade gått in i Afghanistan i oktober 2001, gick trupperna in i Kabul i november och redan i december så rapporterade försvarsdepartementet i USA om att de hade besegrat talibanregimen, dock så varnade de om att kriget kunde fortsätta för att försvaga taliban trupperna och Al-Qaida ännu mer. I ungefär 10 års tid hade USA och Saudiarabien beviljat ca 40 miljarder dollar i både pengar men även i vapen för Mujaheddin och rebellerna. När dessa bidrag slutade komma till Afghanistan så blev det svårt att bygga upp landet igen vilket ledde till att talibanerna fick försprång och även chansen att omgruppera sig. Det första valet i Afghanistan genomfördes år 2004 när Karzai vann med över 50 procent av alla röster.

Talibanregimens fall ledde inte till att kriget var över. De talibaner som fanns kvar i gränsområdet mot Pakistan omgrupperade sig 2002, efter att de undvikit ett nederlag. 2005 började det åter ett gerillakrig mot de federala myndigheterna samt de internationella styrkorna. Under 2007-2008 hade talibanerna vunnit tillbaka en hel del av kontrollen över södra samt östra Afghanistan.

USA:s president Barack Obama bestämde sig 2008 för att öka antalet soldater i hopp om att få tillbaka det militära övertaget. 2009-2010 gick antalet soldater från 50 000 till 130 000 och i samband med detta ökades det amerikanska arbetet med att bygga upp den federala afghanska armén. Ett mål om att USA, sedan 2014 ska ha tagit tillbaka sina trupper från landet sattes upp i samma veva.

2016 blev läget ännu sämre, när talibanerna tog starkare grepp om flera delar av landet och även Islamiska staten (IS) började etablera, dvs ta över delar av Afghanistan. Armén samt polisens förluster ökade och fler och fler civila föll offer för våldet. Ungefär 3500 civila och 8000 människor skadades år 2016 i Afghanistan och än idag fortsätter talibanerna att genomföra dåd mot civila människor.

Likes

Comments

I och med det tillstånd som Afghanistan befinner sig i är det ett av världens fattigaste länder, de ledande näringarna är jordbruk, boskapsskötsel, hantverk samt handel. Näringslivet lider av stora problem och är beroende av betydande utländsk hjälp för att återhämta sig, dessa problem kom i samband med krigets ödeläggelse. Olja och naturgas är också något som finns, däremot har dessa naturresurser inte blivit så utnyttjade i och med oroligheterna som finns i landet och bristen på möjlighet till transport. 60-80 procent jobbar fortfarande inom jordbruk, dock växer servicesektorn. Afghanistan är beroende av internationellt bistånd, och även fast det har skett en ekonomisk tillväxt i landet, kämpar regeringen i Kabul med att få landet att fungera igen. Många år av väpnad konflikt, korruption, hög kriminalitet och en svag statsapparat gör det svårt att få igång ekonomin. Även om det inte syns i den officiella statistiken, utgör olaglig opiumproduktion en stor del av landets ekonomi.

Hazarerna är en minoritet i Afghanistan som utgör 10 till 20 procent av befolkningen. Detta beror på hazarerna har varit ett väldigt utsatt folk och under talibanregimen, 1996-2001, levde hazarerna under väldigt stort förtryck. År 1998 skedde en massaker i Mazar-e-Sharif då ungefär 2000 personer dödades och många av dem var även hazarer. Efter talibanregimens fall så blev situationen betydligt mycket bättre för hazarerna. I och med samhällsutvecklingen som skett har hazarer fått nya möjligheter såsom att få utbildning och arbete. Även hazariska flickor har fått utbildning och hazariska kvinnor anses ha lite mer frihet än andra afghanska kvinnor. Folket i Afghanistan samt internationella jämställdhetsexperter menar dock på att landet är otryggt för kvinnor, exempelvis kvinnor som anmäler våldtäkt riskerar att utsättas för oskuldstest och det vänds ofta till att de själva blir åtalade för otrohet. Däremot är det svårt att säga om detta är något som kommit utav kriget eller om det varit på detta sätt redan innan.

Under 2014 genomled landet en orolig politisk situation, då det var val i landet, och i och med detta ökade trycket från talibanerna och fokus från de mänskliga rättigheterna minskade. Det största problemet landet fick då var problemet med straffriheten för övergrepp utförda av landets säkerhetsstyrkor, detta ledde till ett ökat hot mot kvinnor och flickors rättigheter samt stor brist på yttrandefrihet. De frivilligorganisationerna som arbetar där rapporterar att säkerhetsstyrkor och poliser ofta utför våld och tortyr mot den civila befolkningen.

Lagen bestämmer att det ska finnas ett oberoende rättsväsen men i verkligheten är det underfinansierat, underbemannade och resultatlöst till till följd av hot och den den utbredda korruptionen. Afghanistan rankades faktiskt år 2014 som världens fjärde mest korrupta land i Transparency Internationals Corruption Perception Index (CPI). De attacker som sker mot civilbefolkningen har ökat kraftigt under 2010-talet. FN gjorde en redovisning på dessa då de såg att det blivit en ökning på 24 procent av civila offer i huvudsak rebell attacker under de första sex månaderna 2014 jämfört med 2013.

Praktiskt taget finns inget välfärds- eller sjukvårdssystem som erbjuds av staten, vilket drabbar en mängd vuxna och barn som skadats eller dött på grund av det stora antalet landminor som finns placerade runt om i landet. Kvinnor, som tidigare stod för en stor del av landets vårdutövare, har genom talibanernas påverkan förbjudits att tillämpa sina yrken.

Det är även många som flyr från dessa omständigheter och Afghanistans befolkning är i snitt väldigt unga vilket gör att de är många unga som söker asyl runt om i Europa. Det flesta tar sig inte längre än till grannländerna, Iran har dragit ett stort lass och tagit emot väldigt mycket flyktingar. Många flyr till Iran och de resterande nära länderna, i hopp om att de ska kunna återvända hem till Afghanistan, men för tillfället är läget väldigt oroligt där. Medan andra väljer att lämna mellanöstern helt och börjar sin resa mot Europa. Sverige är ett av de europeiska länderna som tagit emot många flyktingar från Afghanistan. Under hela 2015 sökte ungefär 23 000 ensamkommande barn från Afghanistan asyl i Sverige och de flesta var pojkar i tonåren.

Det är svårt att säga vad den största konsekvensen av kriget är, vi i Europa och Sverige lägger mest märkte till den stora strömmen av flyktingar. Å andra sidan kan man tänka sig in i hur läget i Afghanistan är, och vad den främsta konsekvensen i landet är. Ett antagande kan vara att ekonomin är en stor konsekvensen som således skapar fler konsekvenser i och med bristen på pengar i landet, om ett land inte har en fungerande ekonomi är det mycket som drabbas samt påverkas, och som inte längre kommer att fungera. Alla konsekvenser går ihop i varandra och det ena leder till det andra, däremot är det svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget, det vill säga vad som är den främsta konsekvensen och vad som lett till de andra.


Vill du läsa mer? Se källor vi använt oss av:

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-01-21-Darfor-har-sa-manga-ensamkommande-afghanska-barn-sokt-asyl-i-Sverige.html

http://www.unhcr.org/protection/operations/542522922/afghanistan-regional-portfolio-solutions-strategy-afghan-refugees-20152016.html?query=afghanistan

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/afghanistan#inledning

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/afghanistan#mänskliga-rättigheter

http://www.globalis.se/Laender/Afghanistan

Likes

Comments

Afghanistan är ett av de fattigaste länderna i världen, då det har varit krig där i över 30 år. Landets historia är som ett oberoende kungadöme fram till 1700-talet. Det var länge en regional stormakt men sedan blev landet marginaliserat i en kamp om makt mellan Sovjetunionen och Storbritannien. Även i dagsläget har konflikten ett samband med att kungadömet avsattes på 1970-talet

År 1973 så blev kungen av Afghanistan avsatt från sin post i en kupp där den tämligen liberale Mohammed Daoud Khan gjorde sig själv till president. Under den tiden då Daoun Khan regerade ökade dock konflikten mellan de borgerliga makt innehavarna och det afghanska kommunistpartiet, förkortat PDPA. När kungen avsattes hade Khan också tagit bort den sista myndighet som hade någon form av laglig rätt och respekt i Kabul. Genom detta banade han också den möjliga vägen till ännu en statskupp 1978, då kommunisterna beslöt sig för att mörda Daoud Khan.

PDPA hade, i likhet med Doud Khan inte något brett folkligt stöd. Stora delar av befolkningen, som menade på att partiet inte var legitima makthavare (dvs att de inte har den officiella makten men att de trots det utför den) ansåg att de reformer som PDPA genomförde var antireligiösa samt icke-afghanska. PDPAs svar på detta var att arrestera samt tortera tusentals oppositionella, dvs de som satte sig på tvären och sa emot dem. Således uppstod interna konflikter inom PDPA på grund av de oroligheter som pågick.

Under en lång period såg de ut som att PDPA-regeringen skulle falla. Genom att skicka 25 000 soldater till landet 1979 invaderade Sovjetunionen, vilket blev början till ett 10 år långt krig mellan Afghanistan och Sovjet. Sovjetunionens styrkor ökade snabbt upptill 100 000 soldater och var militärt överlägsna mot det afghanska motståndet.


Likes

Comments