Då var den här kursen slut och det har blivit dags för mig att äntligen få lämna in min blogg på betygsättning. Bloggandet har för mig varit en stor utmaning, både i skrivandet och de kunskaperna kring hur en blogg fungerar. Stundtals gånger har man under arbetets gång bara velat ge upp, men med mycket hjälp från en kurskamrat som pushat och peppat mig igenom det här arbetet så är jag henne evigt tacksam att jag nu sitter här och skriver mitt "sista" inlägg. Fördelen med att ha fått skriva en sådan här blogg har definitivt varit att man fått tid och möjligheten att kunna reflektera över sitt eget arbete och kring sin yrkesroll. Jag har också under den här kursen utvecklats som pedagog och skaffat mig bredare kunskaper och erfarenheter inom de olika estetiska områdena vi arbetat med. Trots att bloggandet inte alltid varit så underhållande så har det i stort sett varit väldigt lärorikt för mig att skapa en blogg, detta är ändå ett läromedel som används ute på många förskolor. Det jag uppskattar med bloggen är att man fått möjligheten till att skriva om sådant som man brinner för i yrket och att fått göra den till sin egen, alltså så personlig.

Nu säger jag tack för mig, för stunden i alla fall!. Förhoppningsvis kommer detta bli en blogg som jag kan ha användning av i framtiden och fortsätta uppdatera med mer spännande inlägg!

Nedan skildras några härliga minnen från tidigare år!

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Mål för kursen;

• redogöra för och problematisera aktuell didaktisk forskning med relevans för barns språkliga,matematiska och estetiska lärprocesser

• förhålla sig kritisk till olika teorier och metoder för språkliga och matematiska lärprocesser

• redogöra för och problematisera olika villkor för hur barn med annat modersmål (L1) än svenskakan stödjas i sin språkutveckling, såväl i svenska som i sitt modersmål

• redogöra för och kritiskt granska olika metoder för att på ett tidigt stadium kartlägga, identifieraoch förebygga kommunikativa svårigheter

• tillämpa, motivera och kritiskt granska användandet av olika digitala redskap för att stödja barnsutveckling

• kritiskt granska och analysera olika vetenskapliga texter med relevans för kursens innehåll ochför den kommande yrkesrollen

• självständigt formulera mål, planera, leda, genomföra, utvärdera och dokumentera och kritisktgranska ett tematiskt arbete där de estetiska arbetsformerna används för att undersöka ochbearbeta olika kunskapsområden

• utifrån estetiska lärprocesser planera, använda, utvärdera och dokumentera och kritiskt granskaett eget tillverkat didaktiskt material med fokus på barns lärande

• i mötet med barn och kollegor använda ämneskunskaper och ämnesdidaktiska begrepp i ettrelevant yrkesspråk

Likes

Comments

Idag har jag tillsammans med två utav mina studiekamrater varit och besökt Knacka på. Knacka på är ett kulturrum för föräldrar med små barn som finns befintligt inne på stadsbiblioteket här i Borås. Lokalerna inne på Knacka på är konstruerade med inspiration från Anna-Clara Tidholms barnbok. Boken Knacka på är väldigt populär hos många både blandäldre och barn, även för mig har en den alltid varit speciell. Boken kom ut 1992 och i den får man följa ett barn som knackar på olikfärgade dörrar till olika rum. Inne i dessa rum händer det olika saker och nu finns möjligheten för barn att både möta dörrarna att knacka på och rummen att befinna sig i inne på stadsbiblioteket.Kan verkligen en bilderbok förvandlas till verklighet? Den frågan ställer författaren till sig självt. Projektet för Knacka på startades under våren 2014 och har hållits på sedan dess och är numera en permanent verksamhet som dessutom är väldigt omtyckt. Dagligen bedrivs det olika kulturaktiviteter där barn och föräldrar får känna stort inflytande och vara delaktiga. Bland annat finns möjligheten till att få lyssna på bok,sjunga, måla, skapa, leka och dansa.

När vi besökte Knacka på fick vi en enkel rundvandring och en presentation kring de olika rum som fanns. Så fort man gick in i ett av rummen såg man direkt liknelserna som finns med i boken, det kändes verkligen som man klivit rakt in i berättelsen.Vilket jag tror kan bli en stor upplevelse för de barn som kommer på besök. Det saknades vissa karaktärer i de olika rummen som man får möta i boken bland annat kaninerna och aporna, men det fanns en viss tanke med detta. Författaren nämner i ett informationsblad att;

”Barnens kulturrum har faktiskt just det som boken vill förmedla: En tillit till barnet som medskapare. En miljösom anknyter till boken, men som också innehåller de ”tomrum” som barnet självfår gestalta”.

Vår kulturpedagog som visade oss runt förklarade att det ska ges möjligheter till barnen att själva kunna få styra och fylla de tomrum som fattas. Att ha tagit bort vissa detaljer från boken i de olika rummen ger de öppna ytorna fantasin fritt spelrum för barn. Att som barn få komma till ett sådant här ställe tror jag både blir spännande och lärorikt. Alla de olika rummen fyller en viss funktion, de är färgstarka, lustfyllda och fångar ens intresse. Men samtidigt bidrar de även till barns egna uppfattningar och upplevelser. I de olika rummen finns bland annat möjligheten till eget kreativt skapande och stimulans för motorik. Övergripande så kan även språkstimulerande diskussioner och konversationer hållas tillsammans med barnen i alla dessa rum. Jag kan starkt rekommendera till många att ta sig tid för att besöka barnens kulturrum ”KNACKA PÅ!”. Det bästa av allt är att de också tar emot förskolegrupper vilket jag i framtiden kommer att arbeta med.

Likes

Comments

Idag har vi haft sista tillfället i drama, då fick vi prova på att arbeta med forumspel. Vi började dagen med ungefär en timmas föreläsning. Vår dramapedagog Gunilla Fihn redovisade för oss vad forumteater och forumspel handlar om och vad som skiljer dem åt. Fihn[1] förklarade forumspel som något förändringsbart, då en publik kan stoppa ett spel för att exempelvis ändra antingen roller eller handling. Skillnaden mellan forumspel och forumteater är att du i ett forumspel använder ett speciellt syfte, forumteater är teater. Forumspel är till en början ett lekfullt arbetssätt med olika övningar som senare utvecklas och leder till teater. Hon berättade även att forumteater innehåller väsentliga saker exempelvis att gestalta genom olika sociala situationer. I forumspel synliggörs värderingar på ett helt annat sätt exempelvis en gestaltning av konflikter.

Fihn berättade för oss om en känd person inom forumteater vid namn Augusto Boal. Han är framför allt känd från sina spelade pjäser som innehar olika politiska budskap. 1956 spelade Boal bland annat teater för gruvarbetarna i Sao Paolo, detta på grund av att han ansåg att de som arbetade i gruvor hade ett förtryckt yrke. I spelet fickgruvarbetarna ändra, ge åsikter och agera om hur det verkligen går till. Detta tycker jag kan jämföras med att vi pedagoger ska ta del av barns tankar och åsikter i vårt arbeta, få in barns inflytande.

Vi fick efterföreläsningen prova på tre olika övningar som kan ingå i forumspel, nämligen värderingsövningar,gestaltningsövningar och forumteater. Först fick vi i klassen köra en värderingsövning som kallas för fyra hörn. Den går ut på att man får ett påstående och ska sedan gå och ställa sig i det hörn som passar en bäst. Samma övning körde vi igen fast denna gång med en så kallad termostat. Då plusgrader kunde visa en värdering och minus en annan. I denna övning fick vi till exempel frågan om hur konflikträdda vi var. Om man gick till plussidan var man konflikträdd och om man gick till minus var man inte det. En rolig övning då man får chans att fundera över sig själv och sina värderingar. Efter detta provade vi på en gestaltningsövning som jag vill kalla tre bilder. Den gick ut på att vi i gruppskulle gestalta tre olika bilder på vad vi ansåg var det värsta som skulle kunna hända i en barngrupp på förskolan. Min grupp gestaltade ett bråk som uppstod mellan två barn och som avslutade väldigt tragiskt med att det ena barnet dog. Efter denna uppgift fick vi påbörja arbetet med forumteater. Inför detta fick vi en enskild uppgift då vi skulle skriva ner en händelse som vi upplevt ute i verksamheten. Exempelvis en konflikt mellan barn och pedagog eller mellan en pedagog och förälder. Det kunde också vara en konflikt som man märkt arbetslaget behöver reda ut.

När vi kom tillbaka från lunchen gick vi ihop i våra grupper som vi hade gjort gestaltningsövningen med. Av Gunilla fick vi fem stycken olika händelser som vi sedan skulle välja ut en av och gestalta för klassen. Vi valde att gestalta en konflikt då ett barn hade tagit med en fickkniv in till förskolan. Poängen med den här övningen var att efter vi hade framfört vår gestaltning fick vi spela upp den en gång till. Fast denna gång fick våra klasskamrater stoppa spelet och gå in och byta ut en roll och ändra på handlingen. En aktivitet som lockade till mycket skratt och överdrivna roller vilket var helt tillåtet. Jag tycker definitivt att den här övningen har varit en bra metod för att tydligt visa hur vi människor kan agera på olika sätt, dessutom visar den också på hur vi på olika sätt kan lösa konflikthantering. Jag tror att forumspel kan vara användbart att ägna sig åt inom olika yrken, för att frambringa reflektioner och förståelse för sitt eget agerande.

referens:

[1] Gunilla Fihn, drama , Högskolan i Borås 2016-04-20

Likes

Comments

Då var vi framme vid min allra sista fältdag för terminen. Under den här dagen försökte jag spendera så mycket tid med eleverna som möjligt. Som vanligt hade vi våra klasser och på förmiddagen arbetade vi med både händelseboken och med ABC-boken. Vi firade också en av eleverna som hade fyllt år under helgen. På vår fm-rast spelade jag både fotboll och ”kingen” med dem. Jag valde till och med att stanna kvar ute efter vår lunch då jag egentligen ska ha min rast. Då spelade vi ännu mer kingen! En lek som jag väl kommer ihåg från när jag gick i grundskolan. Under eftermiddagen hade vi musik med alla grupper och övade inför Klas Klättermus, det gick jättebra. Samma som förra gruppen arbetade vi också med händelseboken och ABC-boken.

Under den här dagen har även jag fått tillfälle att utvärdera mitt didaktiska material. Det jag fick reda på då var att dem i båda grupperna spelat och använt sig mycket av mina charaderkort i den fria leken. Jag hörde även med eleverna om vad de hade tyckt om mina första övningar i grupperna och om de uppskattade arbetet med strumpdockorna. Svaren jag fick var bara positiva. Vissa av eleverna hade tyckt om alla delmomenten och andra tyckte bättre om skapandet av strumporna än de dramaövningar jag genomfört. Men nästan alla tror jag höll med om att tillverkningen av boken var bäst. Denna hade jag nu fått färdigställt och tagit med mig tillbaka. Jag passade på att läsa sagan för eleverna under deras fruktstund och med mig hade jag draken Einar som kommer ifrån boken vi skapat. Så i fortsättningen hoppas jag att kanske fler karaktärer som finns med i boken väcks till liv i läsandet.

Likes

Comments

Idag har vi haft vårt sista tillfälle med musik, en workshop som vår musikpedagog Karin höll i. Under denna workshop hade vi till en början en sammanfattning över det vi gjort under den första workshopen,vilket var att gå igenom lite olika övningar som man kan göra i barngrupp kring puls, takt och rytm. Karin [1] gick igenom de olika begreppen på tavlan, hon förklarade att pulsen är musikens hjärtslag. Takten är en indelning av pulsen i lika stora delar/rum med lika många pulsslag i varje del och sist rytmen som är en sammansättning av olika korta och långa ljud/olika notvärden. Vi gick även igenom de olika begrepp som kan nämnas till olika noter. Vi provade på en övning då man skulle både klappa och stampa både takt, puls och rytm med hjälp av händerna och fötterna. Detta var en rolig utmaning.

Det vi skulle få arbeta med under dagens tillfälle var att känna av musikens styrka. I mitten av rummet fanns olika instrument som vi i turordning fick välja varsitt ifrån. Vi satte oss i en cirkel och en av kurskamraterna fickbörja spela på sitt instrument, hon fick spela hur hon ville. Uppgiften med den här aktiviteten var att nästa person som satt bredvid den som började skulle försöka spela liknande med sitt instrument fast detta blev med ett annat ljud. Tillslut spelade alla med sina instrument och det lät väl inte direkt så bra men det var en upplevelse för öronen. Efter denna aktivitet fick vi spela med våra instrumentgenom att tolka Karins kroppsspråk. Genom hennes kroppsrörelser visade hon för oss att vi antingen kunde spela snabbt, svagt, högt, eller lågt på våra instrument vilket krävde att vi hela tiden hade koll på hennes rörelser.

Senare fick vi prova på ytterligare en övning, inför detta blev vi indelade i fyra olika grupper och grupperna i leken blev kategoriserade med olika djur så som fjärilarna, hästarna, myrorna och grodorna. Jag hamnade i fjärilsgruppen och tanken var att vi skulle reagera på olika melodier som Karin spelade upp på pianot, alla grupper hade sin egenmelodi. När min grupps melodi spelades skulle man röra sig som en fjäril runt i rummet, men i mitten av rummet fanns det en sovandes häxa. Denna häxa hade också en egen melodi, så när Karin spelade denna spänningsmässiga melodi så vaknade häxan till liv och kunde jaga oss fjärilar. I fall häxan fick fångat en fjäril innan de hann ta sig tillbaka till sitt bo så byttes deras roller. Vi utvecklade den aktivitet genom att spela två melodier samtidigt så häxan fick jaga två djurgrupper samtidigt.

Den här aktiviteten passar utmärkt att genomföra med lite äldre barn, den är väldigt rolig och det krävs att man lyssnar och känner igen sin egen och alla andras signaturmelodier. Det gäller även att man är på hugget för att inte bli tagen av häxan, under denna aktivitet tränar man en hel del på sin egenkroppsuppfattning samt rumsuppfattningen. Denna lek kan också väcka en viss känsla i kroppen och därför kallas den ibland för spänningsmässig. Vilket innebär att musiken som spelas kan påverka stämningen i ett rum eller i en lek eller i en annan situation. Genom att variera och rucka på vissa mönster ökar spänningen i musiken. ”I barns spontana musicerande är det möjligt att höra hur de hanterar spänning genom att dra ut på toner,förhålla sig till harmonik, använda pauser och dynamik som effekter” (Riddarsporre & Söderman, 2012, s.72). Detta kunde man höra i de olika melodier som Karin spelade för oss.

Senare på eftermiddagen fick vi prova på att spela andra instrument nämligen gitarr och trummor (djembetrumma och kongas). Gitarr har jag tidigare provat på att spela under min gymnasieutbildning men jag kan konstatera att det är en färskvara, för man glömmer lätt och det är otroligt svårt. Trumman däremot var lättare att lära sig. I två grupper fick vi prova de olika instrumenten och känna av de olika takter och rytmer vi kunde spela och slå. Det var väldigt roligt och lärorikt. Gitarr är ett instrument som jag verkligen vill lära mig att spela, jag tror att jag kan ha stor användning av den kunskapen i arbetet med musik i förskolan. Jag tror barn uppskattar om man använder instrument i deras sångstunder fram för allt gör det musiken mer levande och det kan bidra till variation. Innan vi avslutade workshopen fick vi en gruppuppgift att förbereda en aktivitet/lek till nästa musikexamination. Denna aktivitetskulle tillhöra en musikalisk dimension som vi under examinationstillfället skulle få genomföra och redovisa.

Referenser;

[1] Karin Lindahl, musik 2, Högskolan i Borås 2016-02-22

Söderman, Johan & Riddersporre, Bim (red.) (2012). Musikvetenskap för förskolan. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur

Likes

Comments

Det andra museet vi fick besöka var på Studio Röhsska. Detta såg jag verkligen fram emot eftersom jag tidigare har hört goda rykten om det. På det här museet fick vi en speciell guidad rundtur av en museipedagog. Vi fick nämligen uppleva museet på ett sådant sätt som en barngrupp hade fått uppleva det. Man kan säga att vår guide hade en inlevelseroll som om vi vore en barngrupp på besök. Väldigt roligt att se, för då får man ett större perspektiv på hur det kan gå till om man i framtiden skulle vilja ta dit en barngrupp. Vi inledde rundvandringen på Röhsskas övervåning. Där uppe satte vi oss i en ring på golvet och tittade runt på vad som befann sig i rummet, det såg ut som en skattkammare. Med sig hade vår guide en snäcka som vi alla fick lyssna i och därefter pratade vi om olika saker man samlat på som liten. I det här rummet fanns nämligen 6 stycken andra olika snäckor som vi skulle få leta upp,klurigheten här var dock att snäckorna hade olika skepnader. Men det tog inte lång tid för gruppen att hitta dessa snäckor inuti en glasmonter. Men för andra i gruppen även jag inkluderad som trodde att det var riktiga snäckor som lågutspridda fick ju leta en stund och vi blev lite häpna när det var snäckorna i glasskåpen som vi skulle leta efter. Utställningen på övervåningen har under en lång tid varit museets permanenta utställning. En modern skattkammare av Simon Flaks silversamling, den består av 82 föremål från i första hand europeisk medeltid, renässans, barock och rokoko.

Bilderna nedan är lånade av en kurskamrat.

Därefter fortsatte vi rundvisningen genom industrisamhällets framväxt, från 1800-talet tills idag. Denna utställning går genom fem olika rum där man stöter på färger, former och idéer genom spännande scenografi. Vi stannande nog upp i alla rummen och fick utöva olika övningar/aktiviteter. I första rummet fick vi i uppgift att hitta något som kunde relateras till naturen. Som i princip kunde vara allt, jag hittade bland annat liljekonvaljer på en tallrik och broderade träd i en matta med mera. I detta rum berättade även guiden en saga för oss, som vi fick vara med och göra rörelser till. Vi placerade oss i en cirkel och genomförde samma rörelser som vår guide gjorde samtidigt som hon berättade en saga.

I nästkommande rum blev vi indelade i fyra olika grupper. Här fick vi i uppgift att gestalta en känsla som vi hade fått av vår guide. Min grupp fick känslan ”kär”, övningen gick ut på att varje grupp skulle visa med kroppen hur det ser ut när man exempelvis är kär. När vi visat med kroppen fick de andra grupperna gissa på vilken känsla vi ville framföra. I annat rum fick vi se på en filmsnutt ur ”Alice i underlandet” eftersom att i detta rum befann det sig en kanin och en storkaffekopp som förekommer i filmen. Vi fortsatte rundturen till ett annat rum där det fanns en ganska så aktuell utställning av Lisa Larson. Här fanns det några konstverk som vi alla kände till, nämligen katter gjorda av keramik. Här fick vi i uppgift att fritt tolka vilka katter som visa olika känslor. Vissa katter såg arga ut och andra ledsna eller glada.

Innan vi skulle avsluta fick vi först gå till museets workshoprum, där fick vi välja varsin tejprulle i färg och tillverka något på golvet som hade betydelse för en själv eller för gruppen. Jag tejpade mitt stjärntecken eftersom det är något som jag tycker är speciellt. Andra i klassen tejpade olika symboler som har värde för dem. Det här besöket har verkligen varit bäst hittills. Jag uppskattade att man fick ett helt annat perspektiv på utställningen genom att få en guidad tur med övningar,aktiviteter och att hon berättade historier. Hit hade jag definitivt inte tvekat att ta med en barngrupp, dock så kostar det en summa pengar om du inte tillhör Göteborgs stad.

Likes

Comments

Idag har vi varit iväg på en heldag med vår seminariegrupp i Göteborg för att kolla på två olika museum. Det första besöket jag kommer att skriva om är vistelsen på konsthallen. Där var vi och tittade på Magnus Bärtås utställning. Namnet på hans visning är ”The strangest stranger and the other stories”. I stort sett upplevde jag utställningen ganska tråkig till en början,konsthallen har stora salar och hans verk tog inte så jättestor plats. När vi bland annat satt i den stora salen så ekade det något fruktansvärt, det var ingen rolig akustik om man nu hade tagit dit en barngrupp som man skulle försöka få lagom tysta. Däremot var hans olika verk ganska så intressanta. I ett informationsblad kan man läsa om hans utställning och bakgrundsfakta till hans olika verk. Där i står det bland annat varför han valde att ha rummen på ett visst sätt. Bärtås förklarar att han låtit rummen vara som de är, på grund av att hans ledmotiv i utställningen varit gäst/vålnad. Som på så sätt betonar verkens tillfällighet i rummen. Hans verk ska tolkas och upplevas som gäster/vålnader på tillfälligt besök. Utställningen bygger även på enskildas livshistorier. Han vill med sina verk belysa samhällsfrågor, religiösa föreställningar och politiska ideologier.

På det här museibesöket fick vi i uppgift att i mindre grupper diskutera ett av hans verk ”De besvikna och förorättade”. Detta konstverk bestod av en hel vägg fullt med stearinporträtt av olika människor. Vi fick i uppdrag att välja ut ett porträtt som vi sedan skulle bygge en historia kring. Bilden vi valde ansåg vi föreställde ett flyktingbarn, detta barn skulle vi ge en berättelse som vi trodde hon hade varit med om. Efter detta fick vi själva prova på att tillverka stearinporträtt. Då fick vi ytterligare en uppgift att leta ut en bild på en person i en tidning som flyktingbarnet skulle ha en relation till. Vi valde att välja ett porträtt av en indisk kvinna som vi menade på var den första personen som flickan kunde knyta sig an till på ett asylboende här i Sverige,där kvinnan arbetade. Vi tillverkade bilden med hjälp av smält kronljus som vi hällde över tidningen. Detta fick sedan stelna och under tiden fick vi gå runt och på museet och kolla Bärtås andra verk. Efter att ha spenderat hela förmiddagen på konsthallen ändrade jag successivt på min inställning för hans utställning. Jag hade kanske inte tagit dit en barngrupp men visningen var ganska intressant att se. Framför allt uppskattade jag det praktiska vi fick göra och det hade varit roligt att prova på att genomföra stearinporträtt meden barngrupp.

Likes

Comments

På den sista workshopen vi hade i textil fick vi prova på att arbeta med vävning och tillverka valfri pop up docka eller strumpdocka. Vår textilpedagog hade en kort genomgång för oss kring vad vävning är och hur man kan arbeta med vävning på olika sätt. Cathrine visade för oss exempel på olika material som man kan använda sig av vid vävning. Till exempel kan man tillverka sin egen vävram med hjälp av liknande pinnar ifrån skogen och till denna ram kan du använda dig av naturmaterial att väva med så som löv och mossor.

Inför workshopen fick vi i uppgift av Chatrine att ta med återvinningsmaterialsom vi skulle få väva med. Det material som många av oss tagit med var blandannat plastpåsar, tidningspapper, gamla trasiga gardiner och dukar. Genom attarbeta med aktiviteter i förskolan som bringar till hållbar utveckling så som attväva med naturmaterial, bidrar detta till ett gott miljötänk men även till enekonomisk vinst då man slipper köpa in material och vävramar till förskolan. Därförär det väldigt bra att kunna arbeta med återvunnet material. Jag valde att tillverka min väv av vanligtgarn, vilket tog mycket längre tid än att väva med annat tjockare material. Mångaav mina studiekamrater tillverkade sin egen ram och provade på att väva med olikatyger. Det blev väldigt fina resultat som ni ser nedan.

Efter vi fått provat på att arbeta en stund med vävarna, fick vi välja fritt om man ville tillverka en pop up docka eller en strumpdocka. Jag valde att göra en drake av en raggsocka, iden till draken fick jag utifrån en bok jag skrivit tillsammans med den elevgrupp jag hade ute på min VFU. Min tanke var att ta med mig draken jag gjort ut på min sista fältdag och överraska eleverna med att boken vi skrivit blivit magisk och draken hade flugit ut från sitt kapitel. I fortsättningen hade jag kunnat använda draken i andra sammanhang så som i sagoläsning, undermusiksamling eller under en morgonsamling.

Arbetet med både väven och med strumpdockan idag har varit roligt. Resultaten på allas dockor blev väldigt bra och mina studiekamrater hade riktig fina idéer på hur man kan använda sig av arbetet med dockor i förskolan. Bland annat bidrar handdockor i förskolan till att främja barns språkliga utveckling,skapande förmåga och fantasi. Dessutom kan man med hjälp av handdockor arbeta med social fostran och olika rutinsituationer tillsammans med barnen. Läroplanen för förskolan tar även upp målet att pedagoger ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap (Lpfö 98, rev.2010 s.10). Detta är absolut ett mål som som vi verkligen har fått prova på att genomföra idag och utvecklats i.

​Referenser;

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442

Likes

Comments

Idag när jag var ute påmin fjärde fältdag hade dem påskfest på min avdelning. Det innebar att samtligavuxna skulle vara utklädda, samt de barn som ville såklart. Vi började dagenmed att se en kort filmsnutt om våren och hur det kommer sig att vi firar påsk.Efter filmen blev eleverna indelade i grupper och vi skulle sedan gå entipspromenad upp till skolskogen, där pedagogerna hade förberett med roliga ochspännande aktiviteter. Jag fick ansvaret att följa en grupp genom tipspromenadupp till skogen. Eftersom jag aldrig varit i deras skog och är relativt ny påskolan så kan man säga att barnen visade mig vägen. När alla grupper hadesamlats igen började vi med första aktiviteten som gick ut på att plocka gula ärtormed hjälp av en klädnypa, en väldigt rolig övning som barnen klarade av väldigtbra. Andra aktiviteten gick ut på att barnen i sina lag skulle leta upp vitakaniner som var gömda i skogen. Knepet här var att grupperna fick ett mönsteratt hålla reda på och att alla kaninerna hade olika halsband på sig med ett mönsterså man blev tvungen till att hitta rätt kanin. Tredje och sista aktivitetengick ut på att alla grupper skulle samla så många kottar det bara kunde underen vis tid, sedan fick det ytterligare lite tid på sig med att bygga det ”största”påskägget det bara kunde. Det var roligt att se hur de olika grupperna bar sigåt i sitt skapande, för vissa grupper byggde kottarna på höjden och vissaplacerade ut kottarna som ett ägg på backen. Spännande att utforska hur barnentolkade uppgiften på olika sätt. Senare på dagen ägnade vi oss en hel del åt olikapåskpyssel.

Likes

Comments