Samtal med våra medarbetare

En gång om året har vi samtal med våra medarbetare. Det är Diana och jag som har de här samtalen. I år är vi tidigt på det men det har hänt en del under det gångna året så vi tyckte att vi skulle ha de här samtalen tidigt på året. Med juristerna kombinerar vi det med s k kvartalssamtal, då vi går igenom hur de har jobbat och vilka intäkter de dragit in till företaget.

Längre fram i vår kommer vi också att ha lönesamtal inför lönerevisionen den 1 maj. Man ska dessutom inte ha lönesamtal och medarbetarsamtal samtidigt så det passar bra med några månader emellan.

Vi har alltså startat samtalen den här veckan, men de kommer att hålla på ett par veckor eftersom det är knepigt att hitta gemensamma tider och dessutom har flera av personalen varit sjuka. Den här veckan har vi avverkat tre av samtalen.

Medarbetarsamtalen syftar till att ta reda på hur var och en i personalen mår och ser på sin arbetssituation, hur man upplever stämningen på arbetsplatsen och hur relationen till arbetskamraterna är. Vidare pratar man om hur man vill utvecklas och vilka mål man har t ex för det kommande året. Till sist och inte minst får medarbetarna möjlighet att komma med synpunkter på oss och vårt ledarskap.

I år tycker jag att att samtalen har varit ovanligt bra. Öppna och ärliga. Raka och tydliga. Alla känns bekväma i situationen och det visas känslor av olika slag. Precis som det ska vara. Vi vill ju att personalen ska känna sig trygg och att vi ska ha ett öppet och tolerant arbetsklimat. Det känns som att vi har lyckats skapa just en sådan arbetsplats som vi har velat. I vart fall är det känslan man får efter dessa samtal, men vi har ju förvisso tre samtal kvar. Det sista ska vi ha den 11 februari.


Förutom medarbetarsamtal hade jag ett klientbesök i dag och sedan var det en del yttranden som skulle skrivas. Jag hamnade lite i tidsnöd på slutet av dagen, eftersom jag hade tid hos frissan. I dag var det bara klippning så det tog bara en timme.

När jag kom hem hade Sven maten klar. Det blev kycklingklubbor med rotfruktsstomp och sallad. Mycket gott.

När vi ätit var det dags för Talang, ett av våra favoritprogram. Så många olika talanger det finns. Det är så häftigt när det är så olika typer av framträdanden.

Gillar