Reflektioner efter en dag i tingsrätten

Efter en dag i tingsrätten med en klient för vilken jag var offentlig försvarare fick jag anledning att göra några reflektioner.

Vi advokater ska vara 100 % lojala till våra klienter. Lojaliteten till klienten är en advokats absoluta främsta plikt, så länge inte klienten uppmanar advokaten att bryta mot det som är god advokatsed. En advokat får inte främja orätt eller att t ex presentera falsk bevisning.

Det klienten säger om t ex sin skuld, det är advokatens arbetshypotes. Det är det som advokaten har att rätta sig efter och utgå ifrån när man lägger upp försvaret av klienten. Säger klienten att denne är oskyldig så är det det man ska jobba efter och det gäller då att försöka hitta brister i åklagarens bevisning, i vittnesuppgifterna, i den skriftliga bevisningen, i gärningsbeskrivningen. Många gånger hittar man sådana brister och det gäller då att få också domstolen att se dem.

Jag anser också att det är viktigt att kunna sätta sig in i klientens situation. Hur denne har handlat och regerat i en viss situation och varför denne har reagerat på det sättet.

Hur ha t ex klienten känt sig och upplevt vid ett ingripande av polis? Hur känns det att bli belagd med hand- och fotfängsel, att bli lagd på marken med ansiktet i asfalten, att kanske få en s k spotthuva över huvudet? Hur känns det att brutalt bli transporterad av två poliser och satt i en polisbil, utan möjlighet att röra sig? Att bli satt i en cell, utan möjlighet att ta sig därifrån? Att vara helt beroende av att någon kommer och låser upp dörren? Inlevelseförmåga menar jag är ett måste för en advokat.

På medeltiden talade man om halv bevisning och hel bevisning. Ett vittne var halv bevisning, två vittnen var hel bevisning, dvs den misstänkte var skyldig om två vittnade emot honom. Riktigt så ser man inte på bevisfrågor i dag, man ska göra en värdering av vittnes, målsägandes och tilltalades trovärdighet och övrig bevisnings tillförlitlighet. Men fortfarande är det faktiskt så att vissa vittnen med automatik och tyvärr ganska slentrianmässigt anses vara mer trovärdiga än andra. Detta gäller t ex poliser som vittnar om sådant som de upplevt i tjänsten. Mot en eller två poliser som vittnar har en tilltalad sällan någon chans att bli trodd av domstolen.

Är då poliser mer trovärdiga än andra? Är myndigheter och deras företrädare i grunden goda och vill medborgarna väl?
Jag skulle nog vilja svara ”Nej” på den frågan.

Myndighetspersoner är också människor, med alla de mänskliga brister som alla andra har. Saker och ting kan gå överstyr vid ett polisingripande, vid ett myndighetsbeslut, vid en verkställighet av ett beslut. Hur reagerar då den enskilde myndighetspersonen? När man vet med sig att man handlat fel? Så klart, eftersom man inte är mer än människa, försöker man då rädda sitt eget skinn. Man kanske pratar ihop sig kollegor emellan. Och vips så har man två trovärdiga poliser som säger emot en misstänkt. Hur tror ni då att domstolen dömer? Naturligtvis till den misstänktes nackdel. För poliser kan ju inte ljuga, särskilt när de talar under ed. Eller?

Efter min dag i rätten från klockan 09.00 till kl 14.30 kastade jag mig, när jag kom tillbaka till kontoret, snabbt in i ett klientmöte för att förbereda klienten inför en muntlig förhandling i Migrationsdomstolen. Det blev att inta min VLCD-dryck på stående fot i princip. Mötet tog 1,5 timme och hölls med telefontolk. En inte alltför optimal lösning, men tack vare att det var en bra tolk så gick det faktiskt över förväntan.

Efter detta kände jag mig helt urlakad och tömd på energi. Trots det var det nödvändigt att svara på en del mail, skicka information till några klienter och klara av några telefonsamtal.

När man är som tröttast, då ska man faktisk ge sig till sin träningslokal och tanka ny energi. För det är precis så det känns. Att rensa huvudet på alla intryck under dagen, att helt leva sig in i träningen och att genom endorfinkicken man får känna att energin kommer tillbaka. I kväll blev det 25 minuter Cirkelfys och sedan 25 minuter i gymmaskinerna och avslutning med 100 sit-ups. Efter det kändes det bra igen.

När jag kom hem njöt jag av att blommorna i trädgården utvecklas alltmer. Sven hade också lagt automatbevattning i vår nyplanterade rabatt och bland jordgubbarna.

Tänk om vi kunde känna tacksamhet lika många gånger per dag som vi stör oss på saker som inte blivit som vi förväntat oss.

Citat av Thomas Gunnarsson

Gillar

Kommentarer

fibrolivet
fibrolivet,
Så bra beskrivet!nouw.com/fibrolivet
Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229