Lönerevision och lönesättning - en grannlaga uppgift

Veckan som gick och in i denna har kollegan och delägaren Diana och jag haft kvartals- och lönesamtal med personalen på byrån inför årets lönerevision. Eftersom vi för flera år sedan hade en anställd med lönebidrag som var medlem i Unionen blev det så att vi tecknade ett kollektivavtal med dem. Att ha ett kollektivavtal var ett av kraven för att ha en anställd med lönebidrag. Annars är det relativt ovanligt att advokatbyråer har kollektivavtal.

Jag ser det inte som någon nackdel för en arbetsgivare att ha ett kollektivavtal, eftersom det ger en fingervisning om vilka löneökningar man som minst ska erbjuda sin personal. Avtalet sätter en lägsta nivå i lönerevisionen.

Vi tillhör tjänstemannaavtalet och årets lönepott räknas på 2,3 % på hela lönesumman. Den potten har sedan arbetsgivaren att dela ut. Lönesättningen ska vara individuell och ska ske efter vissa kriterier. De flesta avtal ser ungefär likadana ut. Tjänstemannaavtalet skiljer sig t ex inte mycket från SACO/JUSEK-avtalet.

Nu efter att vi hållit lönesamtalen är det Dianas och min uppgift att bestämma lönerna individuellt och motivera varför vissa ska få större löneökning än andra. Det är faktiskt inte helt enkelt och säkert är det så att någon blir besviken, fast att man försöker vara så rättvis som möjligt.

Det är min sista arbetsvecka innan semestern och Diana befinner sig i Västerås hos sin dotter och ska på kurs i Stockholm i morgon. Det blir således att i första hand via mail kommunicera tankarna kring lönerevisionen med varandra.

Diana och jag är som personer ganska olika, men när det gäller jobbet, företaget och personalfrågor är vi förvånansvärt samstämmiga. Så blev det även i kväll. Jag satt i Malmö och funderade och Diana satt i Västerås och gjorde detsamma. När jag framförde en av mina tankar till henne visade det sig att vi tänkt precis det samma - igen. Det känns riktigt bra.

Så än en gång blev vi överens om hur vi ska fördela vår lönepott. Bra samarbete helt enkelt. Tack för det Diana.

För den som undrar så är egentligen inte Unionen det naturliga fackförbundet för jurister, utan det är SACO/JUSEK. Jag har själv varit fackligt aktiv i SACO/JUSEK under min statliga tid. De av våra jurister/advokater som är fackligt anslutna är också mycket riktigt med i JUSEK. Men som sagt av en tillfällighet är det med Unionen som vi har kollektivavtal och det är ingen mening med att flytta över det till SACO.

Så vi får vara lite udda både eftersom vi faktiskt har ett kollektivavtal, och för att vi hat kollektiv avtal med Unionen. Men varför ska man vara som alla andra 😃?

I varje ögonblick finns ett frö av tacksamhet som väntar på din tillåtelse att blomma.

Citat från Tomas Gunnarsson

Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229