Karma

I dag vill jag skriva om det som jag tror på väldigt mycket. Om Karma.

Jag ser mig själv som en person med oerhört stort rättspatos. En person som vill alla väl, eller rättare sagt; Jag vill dem väl som som förtjänar det. Om man inte förtjänar det får man istället känna av min vrede. Lika väl som jag kan vara snäll och omtänksam, lika väl kan jag blir fruktansvärt förbannad och avståndstagande.

Om människor förtjänar det eftersom de gör sitt bästa, är ärliga, lojala, inte kör med någon dold agenda osv. Då förtjänar de också min kärlek och omtanke. Men om människor är lata, ljuger, går bakom ryggen, beter sig på ett olämpligt sätt, utnyttjar andras svaghet och utsatthet, då förtjänar de bara mitt förakt.

På något sätt har jag min egen ”Karma”. Jag belönar den som gör sig förtjänt av att bli belönad. Jag straffar den som förtjänar att bestraffas.

Det är emellertid inte alltid som man själv, av olika skäl, kan agera så som man vill, att belöna eller kanske framförallt bestraffa. Ibland får man backa tillbaka ett tag, för att sedan ta sats och ge järnet igen. Alternativ får man betrakta ett skeende lite på avstånd, utan att själv stå för bestraffningen, och det är här som Karma kommer in.

Jag har ju egentligen inte någon religion, men det buddistiska tänkesättet och filosofin tilltalar mig. Karma är ett centralt begrepp inom buddismen. Karma syftar till lagen om orsak och verkan. Om du gör gott, då får du uppleva gott. Om du gör ont, då drabbas du av något ont. Det kan hända omgående, i morgon, nästa vecka eller om ett år. Men Karma kommer att hända dig, var så säker.

Inom buddhismen är Karma alltså resultatet av en människas handlingar, ord och tankar under dennes livstid.

Buddismen delar in handlingar i fyra olika kategorier
1. Goda gärningar som leder till goda resultat.
2. Dåliga gärningar som leder till dåliga resultat.
3. Blandade gärningar som leder till blandade resultat.
4. Okategoriserbara gärningar som inte har några karmiska resultat. Detta är den typ av handlingar som utförs av upplysta varelser.

Enligt buddhismen behöver de karmiska resultaten inte komma omedelbart eller snart.

De resultat som kommer från en viss gärning kan komma först efter många, många livstider. Buddisterna tror ju på återfödelsen och målet för en buddist är att bli upplyst, att nå Nirvana. När man når Nirvana blir man fri från Karmas effekter.

Karma är bundet till den varelse som utförde handlingen och dess mentala följd. De goda och onda handlingarna hos en varelse inte kan bli "någon annans" Karma i framtiden. Det är den som utför handlingen som drabbas av sin egen Karma.


Under den senaste veckan har jag verkligen haft anledning att fundera över Karma och Karmas makt. Det har hänt så mycket positivt och negativt under veckan. Vissa människor har visat överraskande positiva sidor, andra har visat lika överraskande negativa. Jag har känt kärlek, lycka, ilska och förakt. Jag har drabbats av känslomässig berg- och dalbana. Jag har funderat över hur jag ska, och kan, handla i olika situationer. Jag har frågat, fått svar, diskuterat och argumenterat. I vissa fall har jag kunnat handla i andra fall har jag fått backa och får därmed förlita mig på att Karma gör jobbet.

Oavsett vilket jag gör och väljer så vet jag att alla, nu eller senare, för vad de förtjänar. Det är Karma.

Gillar

Kommentarer

fibrolivet
fibrolivet,
Ganska skönt att veta att det är så, då slipper man själv utföra handlingar som kanske inte blir rätt ( ibland gör man saker i ilska uran närmare eftertanke) och riskerar att slå tillbaka på en själv. Jag är också helt övertygad om att var och en bär sin egen skuld eller oskuld, det kan ingen annan göra.... konsekvensen (eller karman ) är din egen. Vi väljer alltså vårt agerande men aldrig konsekvensen av detsammanouw.com/fibrolivet
Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229