Hur förklarar man sin tro?

I dag har jag ägnat hela dagen åt att vara på Migrationsverket i Kristianstad och vara med på kompletterande asylutredning med ett par underbara klienter som har konverterat från islam till kristendomen. Nu skulle de inför Migrationsverkets utredare förklara sin tro, hur de tänkte och resonerade innan de konverterade, hur de vägde riskerna för förföljelse i hemlandet mot att bli kristen, när de identifierade sig som kristna, vilka tankar och reflektionen de har kring kristendomen osv.

På så gott som samtliga svar som de gav kontrade utredaren med:
- Detta är inte så detaljrikt, utan allmänt hållet. Kan du berätta om dina egna tankar?
Så de försöker förklara igen, och igen och igen. Men utredaren blir inte nöjd.

Till slut ifrågasätter jag om det verkligen är Migrationsverkets uppgift att under en utredning sitta och argumentera mot den sökande. Jag tycker närmast att det blir någon slags teologisk diskussion. Mina klienter har svarat på frågorna, om Migrationsverket inte förstår svaren är det bara att beklaga.

Allt mer under dagen satt jag och funderade över hur man kan förklara sin tro. Hur kan man förklara exakt när man blev övertygad i sin tro? När man bekänner sig till sin tro? När tron är genuin och äkta?

Vad är tro? Det kan så klart vara olika för olika människor och människor förklarar på olika, individuella, sätt sin tro och vad den betyder för dem. Just nu handlägger jag två s k konvertitärenden där jag är övertygad om att det rör sig om äkta konvertering. Naturligtvis finns också motsatsen, men det brukar faktiskt vara väldigt uppenbart att så är fallet. Min uppfattning är att när det rör sig om äkta konvertiter så blir det problem för Migrationsverket för ofta kan den söka de mer om kristendomen än vad handläggaren kan. Dessutom för många ett filosofiskt resonemang runt sin tro som man måste lyssna på med öppet sinne. Det gör inte Migrationsverkets handläggare/utredare.

Jag kunde konstatera idag att jag förstod vad min klient menade men uppenbarligen gjorde inte utredaren det. Jag satt och frågade mig vad Migrationsverket egentligen ville ha för svar på sina frågor?

Migrationsverket har en närmast manisk önskan att en asylsökande ska minnas alla datum för de händelse de berättar om. Vem minns exakt när allt har hänt i ens liv? Inte jag i vart fall. Hur kan man ställa frågan; Minns du vilken månad som du betraktade dig som kristen? Om det inte handlar om en s k påtaglig frälsning så kan man väl inte svara på det?

Nu följer en protokoll med mina klienter och sedan ska jag skriva ett yttrande till Migrationsverket och sedan handlar det bara om att vänta på Migrationsverkets beslut.


Gillar

Kommentarer

Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229