Flickors lika villor

Detta är så viktigt att jag har valt att lägga detta som en särskild blogg.

När jag var i Limhamn C i dag blev jag tilltalad av en tjej som jobbade för Plan International Sverige.Den här gången propagerade Plan international Sverige för/mot mot barnäktenskap.

Varje dag gifts 30 000 minderåriga flickor flickor bort runt om i världen. Här är en länk som berättar mer om Plan internationals arbete just i den här frågan. https://plansverige.org/flicka/tejitus-ungdomsgrupp-mot-barnaktenskap/.

Jag föll för organisationens engagemang i Flickors lika villkor och vad jag kan göra för att bidra till detta. För 7 kronor om dagen (200 kr) i månaden kan jag hjälpa 4 flickor att slippa tvångsäktenskap och istället få en utbildning.

Jag gick med som fadder för Flickors lika villkor.

Så här säger Plan International om att bli "Flicka fadder":
Som flickafadder står du upp för flickors rättigheter. Varje dag gifts nämligen 30 000 flickor bort, världen över. Du tar inte bara ställning mot detta, du gör något.

Plan International arbetar inom detta projekt för att stärka flickors situation. Vi gör allt för att motverka att flickor blir könsstympade och gifts bort som barn. Det handlar om att förändra attityder och beteenden på alla nivåer i samhället.

Hur fördelas pengarna?

Bidragen från faddrarna, enskilda gåvor och bidrag från företag finansierar program i Plan Internationals 52 programländer i Latinamerika, Asien och Afrika. Pengarna går till program som de lokala kontoren och medarbetarna i fält beslutar om för att på bästa sätt skapa långsiktig förbättring och utveckling. De lokala programkontoren fokuserar på en lång rad barnrättsområden som barns rätt till hälsa, utbildning, skydd mot våld, en rimlig levnadsstandard, skydd vid katastrofer och deltagande.

Med institutionella medel, till exempel från Sida och EU, bidrar Plan International Sverige även till andra program och projekt i programländerna. Vi bidrar med finansiering, kapacitetsbyggande och kompetensutveckling, men även med katastrofstöd till akutinsatser och återuppbyggnad.

Plan International Sveriges insamlade medel förs regelbundet över till våra internationella program via Plan Internationals huvudkontor i Storbritannien. Inga medel investeras i aktier, fonder eller andra typer av värdepapper.

Plan International har 90-konto

Plan International Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är en garanti för att högst 25 procent av de insamlade medlen används till insamling och administration. För Plan International Sverige låg den siffran på 14 procent det senaste verksamhetsåret.

Detta är Plan Interntional Sveriges policy kring insamlingsarbetet.

Policy gällande insamling, placering och donationer

Plan International Sverige har en policy kring insamlingsarbetet som tar upp riktlinjer för vad, vem och hur vi samlar in medel. Policyn tar bland annat upp att vi inte samla in medel från icke myndiga, att vi värna om personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) och visar på riktlinjer för hur redovisning och kontroll av Plan International Sveriges insamling sker. För mer detaljer läs vår insamlingspolicy.

Plan International Sverige har som policy att aldrig placera insamlade medel i aktier eller värdepapper, och donerade aktier och andelar säljs utan dröjsmål. Det är även vår policy att inte acceptera donationer vars intressen står i direkt konflikt med Plans visioner och mål, eller vars verksamhet och aktiviteter skadar Plan International som organisationen eller våra samarbetspartners.

Jag tycker personligen att det arbete som Plan International Sverige gör är mycket viktigt. Jag bidrar gärna med 7 kronor om dagen för att hjälpa dem i deras arbete. Vad tycker du?

Gillar

Kommentarer

fibrolivet
fibrolivet,
Jag håller med. Vi har ett fadderbarn via plan international sedan 3 år tillbaka. utöver pengar direkt till henne och hennes familj, vilket bla bekostat hennes skolgång ser man till att bygga skolor toaletter och brunnar samt utbildar föräldrarna speciellt för att motverka att flickan blir utsatt för barnäktenskap och anmat flickor kan komma att utsättas för. Hela byn får del av detta och vi får teckningar och foton från vår killa tjejnouw.com/fibrolivet
StenhagenBettan
StenhagenBettan,
Vi har fadderbarn via Plan. När vi var i Eucvador för några år sedan och kom upp till en bergsby fanns där en skylt ”sponsras av PLAN”
När vi var i Kenya träffade vi en kypare på vårt hotell som berättade att PLAN hade hjälpt hans familj från fattigdom och svält. Genom att dom fått en ko.
nouw.com/stenhagenbettan
Skriv kommentar...
IP: 82.99.3.229