KRIG

Jag har bestämt mig för att ta upp kampen. Nej, inte mot orättvisorna världen, inte mot rasismen, inte mot diskriminering eller miljöförstöring. Det är inte alls något så ädelt utan en helt personlig krigföring på minst tre fronter.

1. Mot RÅDJUREN tänker jag mig ett försvarskrig. Min första tanke var att strypa alla rådjur men jag tror inte jag har varken styrka, snabbhet eller mod. Istället skyddar jag i första hand min rosenrabatt med nät. Inga försök till "inbrott" än, men där finns ju heller inte så mycket att äta!

2. Krig nummer två är mot de spanska skogssniglarna, MÖRDARSNIGLARNA. Vi har varit förskonade tidigare och har ännu inte haft någon i trädgården men de är på marsch på vägen. Jag är egentligen ganska snäll och djurvänlig men med vetskapen om att en snigel kan ge upphov till 400 nya, kände jag mig tvungen att ingripa. Alternativen var klippa sönder (hugga, skära) eller beströ med salt. Jag valde det senare, tog för säkerhets skull ett tyskt alpsalt, det kändes lite mer mordiskt än det vanliga Falksaltet.

3. Det tredje kriget har vi ännu inte påbörjat. Men hotet är uppenbart! Efter Morden i Midsummer i går kväll smög Bengt och jag ut på baksidan, rundade huset och tittade på åkern bredvid vägen. En hel hjord av vildsvin! en rejäl sugga närmast oss och sen en hel hög mindre i diverse storlekar. Tyvärr hade vi ingen mobil med men den lånade bilden illustrerar delvis.

De flydde, antingen skrämda av en liten hare eller av att jag klappade i händerna. Men vetskapen av att de finns så nära och är så många förstörde min nattsömn,

Eb fjärde fiende är ju den eviga blåsten, där får det också bli ett försvarskrig. Skydda, plocka undan, binda upp, stadga.

Jag känner mig verkligen på krigsstigen, jag ska med (nästan) alla medel skydda min egendom!

Gillar