Etttgottliv

Annika Samuelsson Cederberg

Annika Samuelsson Cederberg - Ett Gott Liv - Svenska Brukarföreningen 2014-2019 Svenska Brukarföreningen Läkemedelsansvarig och koordinator. RSS/Svenska Brukarföremingen, Sth Brukarförening. Ett Gott Liv/ Worldpress.
Bloggen: Ett Gott Liv/ Nouw sedan 2018- 2019. Även Brukarföreningarnas Nätverk/Svenska Brukarföreingen/Twitter.
Svenska Brukarföreningen, Bloggtexter ifrån 2014-2019 Bloggar för Brukarföreningarnasnätver
Tidigare Läkemedelsansvarig på Svenska Brukarföreningen. För Opiatbrukarnad intresse, BZ, Harm Reduction, Skademinskning, forskning om bruk, Glutamat, T121, Läkemedelsassisterade behandlingar "LARO"med Metadon, Buprenorfin, Attentin,Ritalin,, Brelazil. Bloggar för Opiatbrukarnas intresse. Bruk, Br - Skademinskning. Supernova Pilot - Universal Love.brukarrörelsen, Liv, rena sprutor, Naltrexon, preparat och forskning inom sk.beroendemedicin, Opiat/BZ/CS - Stolt och Harm Redu

Bloggen kräver lösenord

Skriv in lösenordet för att besöka nouw.com/etttgottliv