Ettlivmedfibro

Elin Ohlsson

När jag var 24 år fick jag diagnosen Fibromyalgi, en livslång smärtsjukdom. För andra ses jag nog som en ung och frisk tjej men det som inte syns är att jag går runt med ständig värk i kroppen. Undrar du hur min vardag ser ut? Eller hur är det att leva med sjukdomen? Läs!

Blog