​Direkt från livet här och nu Sveriges natinaldag 2017 Möter jag på en granne under morgonpromenaden med småa hundar som känner trötthet över sonens gångna student

Som känner trötthet över alla de veckors förberedelser

Som Känner trötthet över sonens första nattjobb med timmars nattarbete övertid

Som känner trötthet oro över framtiden och att son är studietrött och kanske bara behöver vara

Och jag bara tänker alltigenom att så glad och jävla tacksam jag skulle ha varit ...i hennes ställe men jag säger ingenting ...utan Andas och reflekterar över att jag har en son som kämpar på

för att faktiskt orka överleva

för att fortsatt orka vara inlåst

för art fortsatt orka hold on

för att orka vara utan hopp och framtidstro

han har kämpat/har försökt/varit drogfri/återfallit/ återkämpat och trott han varit på väg ut till en framtid i en av de bästa världar I vårt Sverige där allt är möjligt och där allt kan ske om man kämpar på och gör rätt för sig och har gått på en kurs i Återfallsprevention och är på en rättspsykiatrisk avdelning i Sverige 2017 långt uppe i Norrland sedan 5 år vilket lett till att vi anhöriga i 08 området åkt t.o.r under 5 års tid på egen bekostnad i den bästa av världar då vi trott och önskat att det skulle bli bra Men helvete 5 års åkning 70 mil flera ggr/pr och till vilken nytta....Son flyttas fram och tillbaka utan någon direkt planering utan flyttas runt från avdelning till avdelning från lrv till lpt åren går...och han ansvarar för egen kostnad /dygn ingenting händer....Norrlandspersonal lyckas övertyga tidigare omtvistade ansvariga läkare om att son behöver fortsatt vård...Från vaddå Jo ...han lyckas få in droger på avdelning under nästan ett helt år och blir psykotisk och personalen tycker det är ok,när jag som anhörig ifrågasätter tillvägagångsätt,om insmuggling mm. Så tystas jag ner. Jag kontaktar Ivo åtskilliga gånger utan svar samt uppdrag granskning som ej orkar bemöda sig att svara till ännu en medvilse förälder då det är stort tryck på missbruksanhöriga 2015-2016 och många avlider till följd av sitt missbruk eller återfall och felbehandling.

Många tycker/tänker han valde själv och har sig själv att skylla...Men vi då som står där vid sidan om och hoppas och tror att allt någon gång blir bra Såå vi kan andas leva le mot livet och känna att vi är bra och fina människor som uppfostrat vår äldsta fina son så han vet vad som är rätt och fel vad ger oss ork och hur ska vi kämpa Säg det ni fina Och när den fina grannen som inte känner mig så väl frågar hur allting är såå Andas jag och torkar bort tårar som runnit längs kinden efter telefonsamtal från son under morgon som sagt att han orkar inte mer..efter snart 13 års kamp...och känner att allt känns hopplöst Så svarar jag grannen att det är såå skönt med en såå solig varm morgon Såå medvilse jag är fast jag borde sagt som det varit om hon orkat lyssnat Men bara tänker hur skulle hon ens kunna förstå...

Det är skönt med solig varm morgon...just i dag Sveriges Natinaldag 2017 och har slutat skämmits har passerat bäst skämmits datum för länge sedan Såäre😍

Likes

Comments