Kyssar av dig


”Jag har kyssar av dig på min mun.
I min hand har jag värme av din.
Jag har känt att en susande stund
har en lycka ikväll varit min.

Jag har dikter om dig i mitt blod,
jag har smek på min panna av dig,
och små tankar, jag förr ej förstod,
står och blommar som rosor kring mig.

Nu må mörkna till sorgernas stund.
Nu må stormarnas höst bryta in -
Jag har kyssar av dig på min mun.
I min hand har jag värme av din”


-Ture Nerman

Gillar